HOCAM AHMET BAYDAR’DAN TUTTUĞUM NOTLAR (4)

İLK DÖNEM AYETLERİ

İlk dönem ayetleri biraz şifrelidir ama sonraki ayetler bunları açıklar. Önce Rab anlaşılır, sonra Allah.

Mecaz nedir? İşari nedir? Şeci nedir? Kefiye nedir?

Birr Kuran’da ahde vefa anlamındaki bir sadakattir. Fücur taşkınlık yapmaktır; isyandır. (Ahmet Baydar Hocamın 13.05.2016 tarihli dersinden aldığım notlar.)

*

SAMİRİ

Tarih sonradan yazılmaz.

Dil, içtihada gelmez.

Samiri sıfatı “ayrılıkçı” olabilir

Taha 96’ya bak.

Basurtu: anladım

Absartu: gözümle gördüm

1.Onların anlamadıkları şeyi anladım.

2.Bir tutam almıştım elçinin izinden

3.Ama attım (o izi-yani terk ettim)

(Tevrat’ta asayı taşıma işi Harun’un. Kuran bunu “Musa’nındır” diyerek doğrultuyor.

4.Bunu bizzat kendim yaptım.

Talmud:

A)İbrani: 30’a yakın bölüm var.

B)Samiri (azınlık): İlk 5 kitab.

Musa’dan önce Samiri ismi yok. Samiri “esmer”, “ay karanlığı” demek. (27.03.2015 tarihli dersinden aldığım notlar.)

*

MUHAMMED SURESİ

Muhammed Suresi

İlk 10 ayette, “müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün”

Bazı metinler hukuki değil, edebi dille anlaşılmalıdır. Büyük ihtimalle Medine döneminde indi. Bağlam, tarihi bilgi kadar gerekli. Bazen sadece bağlam bile yeter.)

Allah yolundan alıkoymak Mekke’den Medine’ye hicrete zorlamak demektir. Kuran son derece zaruret söz konusu olmadan öldürmeyi emretmez. “Onların otoriteleri yıkılacaktır, yaptıkları boşa çıkacaktır” deniliyor.

_Allah yolundan alıkoyanlar,

_İman edenler.

Salih amel, köle azad etmeye kadar her şey. Kölelere hak vermek.

Konu toplumsal. Yönetimin değişmesini istiyor. Düzen değişecek. Bu yüzden hak-batıl diyor.

Müslüman salih amel sahibiyse kötü düzen yıkılır. Salih amel işleyecekleri için kafirler kabul etmeyecekler. Onlar müminlere rahat vermeyecek ve zaruret savaşı başlayacak. “Otoritelerini kuruncaya kadar” demekle sınırlıyor. Savaşı üstü kapalı kötülüyor bile.

Başarının şartı sizin salih ameliniz ve cihadınız olduğu için devamında bunun kendilerinden sanılmasını istemiyor.

Çıkardığın hikmetle hüküm yaparsın.

Başarıyı kula o kadar bağlamış ki kulun başarının tek nedeni olduğunu sanmasınlar diye “Allah dileseydi onlara karşı size zafer verirdi” diyor.

Savaşın kötülüğü üstü kapalı söyleniyor. Her defasında savaşın zarureti ve sınırlı olduğu vurgulanıyor.

Salih amel kafirlerin rahatsız etmelerine ve nihayet cihada neden olur. Yani aslında savaşın nedeni senin salih amelinin engellenmesidir.

Kuran genel bütünlüğüne uygun olarak savaş, domuz eti gibi hoş olmayan şeylerin önünü sadece şartlar ve zaruretler açabilir. Biz de ayetlerde bunu dikkate almalıyız.

Akıbet dünyada, zafer ahirette cennet. (08.11.2014 tarihli dersinden aldığım notlar.)

*

TARİHSELCİLER-EVRENSELCİLER

Mevla “kefil” demektir.

Mescid-i Haram güvenli mescid.

İcar verdiğiniz kimse güvendedir.

Kuran’a göre tek Mevla Allah’tır.

Veli güvence veren dost, arka çıkan dost…

Surelerin ne zaman indirildiğine dair hiçbir bilgiye inanmayın.

Altından ırmaklar akan “aşağısından akan” demektir.

Dünya cennettir. Kafirler onu cehenneme çevirir. Toplum olarak adam olursak hem burada hem orada cennet vaadediliyor.

Tarihselciler tarihe gömerler.

Evrenselciler dinle bağımızı koparırlar.

“Fakire fukaraya sadaka verip sevab alma düşüncesiyle toplumu fakir kılmak Kuran’ı tersinden okumak olur.” (Fazlurrahman)

Kitabın mesajını tarihe gömme.

KIYAMET

Ayet: Toplumun kıyameti:

“Saatten başkasını mı bekliyorlar?

O saat gelmek üzeredir.

O geldiği zaman ne yapacaklar peki?”

Kuran’da birkaç kıyamet var: 1.Adamın kıyameti. 2.Toplumun kıyameti. 3.Evrenin kıyameti.

Toplumsal zulmün artmasıyla o toplumun kıyameti kopar; evrenin değil. (14.11.2014 tarihli dersinden aldığım notlar.)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021