AKILINI YİTİRMEDEN SPOR YAP (ŞİİR)

Sıpor(Spor) diye barbarlık, vahşilik, şiddet, şımarıklık
Teşhircilik, narsistlik, saplantı, takıntı, utanmazlık
Bedene ve sisteme kölelik pompalanıyor
Sıpor ilaç gibidir, azı yararlıdır, çoğu zararlı
Sıpor ilaç gibidir, gerektiği kadar kullan, gerekli değilse kullanma
Zevk, haz, keyif için kullanma
Sıpor ne kadar az, ruha o kadar yararlı,
Beden ruhun dost görünen düşmanıdır
Bu dostluk ruhun akıllılığı kadardır, akıl ne kadar çoksa sıpor o kadar az olur
Ruh ne kadar doğru ise sıpor o kadar az olur
Akıllı olmayan ruhu sıpor
Bedenin kölesi, uşağı, robotu gibi yapar,
Zevk için sıpor yapma, zevk nefsin kölesidir
Nefs hem en büyük cehalet, hem kötülüklerin nedeni ve amaçı
Hem de önce akılı yok eder, sonra ahlakı
Ve çevirir hayvana insanı,
Bileşik kap gibi değildir beden ve beyin
Beden güçlenirse beyin güçlenmez
Beyin güçlenirse beden güçlenmez
Bedeni güçlendiren yol sıpor aletileri(aletleri)
Beyini güçlendiren yol sözcükler,
Ahlakını, vicdanını, merhametini, dürüstlüğünü, adilliğini
Sakinliğini, medeniliğini, insanlığını yitirmeden
Gösteriş, şımarıklık, narsistlik yapmadan sıpor yap,
Sıpora köle, uşak, robot olma
Beyinini bedeninin bir et parçası eki, organı yapmadan sıpor yap
Ruhunu öldürmeden sıpor yap
Sıpor akıl-ruh sağlığını bozabilir, delirtebilir insanı
Akılını yitirmeden sıpor yap
Yoksa ilaç değil zehir, yarar değil zarar, iyilik değil kötülük olur sıpor
Gösteriş için de para için de sıpor yapma,
Ne kadar güzel olursa olsun
Ne kadar sağlıklı olursa olsun
Ne kadar güçlü olursa olsun
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pislik, iğrençlik dolu birşey beden
Sıporu, bedeni değil beyini, ruhu mutluluğun, önderin, dünyan yap.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 20.3.21/01.10


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Benim sevgili Atam Abdülhamid Han Şiir 18.07.2021
DOĞU TÜRKİSTAN Şiir 03.07.2021
Buğday Taneleriyle Kavgam Şiir 18.06.2021
Tanımadığım Ten.. Şiir 14.06.2021
AŞK Şiir 27.05.2021