Allah’ın İlminin Sonsuzluğunun Mükemmelliği…

‘’İlim, bilmek demektir. İçinde yaşadığımız evreni yaratmış olması Allah’ın sonsuz bilgiye sahip olduğunun göstergesidir. Bu konuyla ilgili olarak Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır.’’ ‘’Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.’’ (Mülk 67/114) Allah’ın ilmi, kulların ilmi gibi gibi kazanılmış, sonradan da elde edilmiş bir bilgi değildir. Ayrıca Allah’ın ilmi, kendi zatını da alemi de kapsar. O tüm olmuş olanı, olmakta olanı ve olacak her şeyi bilir ki ‘’Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.’’ diye buyurulur. (Taha 20/52)

Allah’ın ilminin sonsuzluğunun temellendirmesini; hayatın sürekli değişmesi ilkesi ile yapabiliriz. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de hayatın son bulacağı, kendisinin ezeli olduğunu, geri kalan varlıkların ise geçici/sonlu olduklarını bildirmektedir. Şayet dünya hayatı veya dünyada bulunan cismini/ruhani varlıkların ebedi/ezeli/sonsuz bir hayatı olsa idi veya bir başka önerme ile hayatın durağan olması O’nun ilminin devamlılığını kısıtlamaktadır ki Kuran bunun gerekli izahlarını bildirmiştir. Ve bu yüzden Kuran-ı Kerim, Müslümanları evreni/dünyayı incelemeye ve evrendeki olgularından Allah’ın ilminin sonsuzluğunu çıkarmaya davet etmektedir.

“O, kalplerden geçen en gizli sırları bilir. Gerçek bilgi ancak Allah katındadır. Gaybı , Allah’tan başkası bilemez. O, her şeyi hakkıyla bilir.” mealindeki nice ayet, Allah’ın sonsuz, her şeye nüfuz eden ve her şeyi kuşatan bir ilme sahip olduğunu bildirir. Hiçbir şey Ondan gizlenemez. Her şey nazarında, huzurundadır ve her şeye nüfuz eder. Nasıl ki, yaratılmış olan, yani başı ve sonu olan güneşin ışınları her yere nüfuz edebiliyor, röntgen şualarından pek çok şey gizlenemiyorsa, elbette Allah’ın zatından olan ve her şeyi kuşatan sonsuz ilminin nurundan hiçbir şey hariç kalamaz ve saklanamaz.

Ayrıca Kuran’ın bir başka ayetinde “Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” (Talak, 65/12) ayetten anlaşıldığı gibi her şeyi baştan başa kuşatan, yani sonsuz/ezeli olan bir ilimden bahsedilmektedir.

Allah’ın ilminin sonsuzluğunu temellendirilmelerinden biri de Kuran-ı Kerim’de yer alan ‘’Roma’lıların galibiyeti’’ olayıdır. ‘’ Romalılar yenilgiye uğradılar. Yeryüzünün alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir.’’ ( Rum Suresi 2-3)

Kuran-ı Kerim’in geleceğe yönelik bir haber vermesi, Allah’ın ezeli ilminde her şeyi mevcut olması; Allah’ın ilminin sonsuzluğunu ve muhteşemliğini gözler önüne sermektedir.

Ayrıca bir temellendirme daha yapılırsa, Allah’ın Kuran’da bidirdiği anne rahminin oluşumu hakkındaki bilgidir. Çocuğun erkek veya kız olması, spermden X veya Y'den hangisinin geleceğine bağlıdır. Kuran'ın 1400 yıl önce işaret ettiği bu bilgi çok yakın bir döneme kadar bilinmiyordu. Bilimin keşfi hem ayetteki inceliği ortaya çıkardı ve Allah’ın ilminin sonsuzluğunun bir argümanı/ temellendirmesi niteliğini gözler önüne sermiştir.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
HZ.ÖMER ve ÖMER GİBİ OLMAK Genel 12.12.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020
Günümüz İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Eğitim 07.05.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA SALGINI YÜZYÜZE EĞİTİME KARŞI VİCDANİ RED HAKKI YARATIR SAVIM Eğitim 12.06.2021
UÇUŞ ESNASINDA NÜKLEER RADYASYON Eğitim 14.05.2021
Evde Geri Dönüşüm Eğitim 11.05.2021
Psikoloji Eğitimleri - Psikolog Marketi Eğitim 09.04.2021
YÜZYÜZE EĞİTİME HAYIR Eğitim 06.10.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.