BLASTING ANTRENMANI

“Blasting” patlayıcılık demektir; patlama, aniden patlama. Bu jeet kune do’nun ilkeleriyle gerçekleşir. Mesela blasting basittir; ekonomiktir ve hassas bir noktaya geldiğinde etkilidir. Blasting beklenmedik bir anda telgraf çekmeden gerçekleşir. Doğal olarak jeet kune do’da geçerli olan sokakta da geçerlidir.

Madem önemli ve geçerlidir, bunu nasıl çalışmalıyız? Mutlaka bunun bir egzersizi olmalıdır ki gelişebilsin. Bu yüzeyine değil, derinliğine bir gelişmedir. Bunu derin kılan zihinsel çalışılması ve birim zamanın en kısa süresini kullanmaya çalışmanızdır. Çalışıldıkça bu süre kısalırken kişi gelişir. Biz böyle bir gelişme özelliğine “derinlemesine gelişme” diyoruz. Zihinsel çalışılmasını ve zamanı kısaltmasını esas alıyoruz.

Blasting çalışmasının temel evreleri iki kısımdır: 1. Temassız Blasting, 2. Temaslı Blasting.

Temassız blasting aynaya ya da uygun mesafe aralığında boşluğa (havaya) vurmak üzere çalışılabilir. Bu çalışma üç evreli çalışılabilir:

1.Gard pozisyonunda temassız blasting,

2.Düşük gard pozisyonunda temassız blasting,

3.Eller tamamen salınmış pozisyonda temassız blasting,

Bu üç evre bu sıraya göre çalışılmalıdır. Gard pozisyonu alan hasma karşı siz de gard alarak patlayabiliyorsanız sonraki denemelerde taviz vermelisiniz. Bunun için gardı düşürebilirsiniz. Normalde gard düşürebilmek (müsabakada ya da gerçek dövüşte) tavsiye edilmez. (Sokak savunmasında patlama daha ziyade parmak jabıyla gözlere ve ayakla kasığadır). Fakat çalışmanızı zorlaştırmak ve patlayıcılığı artırmak için bir antrenman olarak bu uygundur. Gard düşük iken de gard hakindeki arkadaşınıza hala patlayabiliyor ve engellenemiyorsanız çalışmayı daha da zorlamak için eller tamamen düşebilir. Mesele bu pozisyonda da patlayabilmektir. Hala başarıyorsanız zihinsel derinliği daha fazla olan başka partnerlerle çalışmanızda fayda vardır.

Temaslı blasting bir lapa ya da torbaya çalışılabilir. Başlangıçta torbalar tercih edilebilir. Sonradan lapa tercih edilebilir. Bunun evreleri şöyle sıralanabilir:

1.Sabit lapaya temaslı blasting,

2.Yavaş hareketli lapaya temaslı blasting,

3.Hızlı hareketli lapaya temaslı blasting.

Önce sabit torbaya temaslı blasting çalışmalarıyla temasın güç ve şiddeti artırılabilir. Güçlü vuramadıktan sonra temasın kıymeti yoktur. Temas torbada ve lapada güçlendirildikten sonra karşınızda bir partner lapa tutar ve siz yavaşça hareket eden bu lapaya patlarsınız. Son aşamada ise partneriniz bir yandan lapayı hızlı hareket ettirir, diğer yandan sizin patlayıcılığınızı hissetmeye çalışır; patlamanızı hissedebilirse lapaya hareket ettirerek ıskalatır. Bu çalışma temaslı olduğu için önemli olan lapaya dokunma değil, mutlaka etkili vurmaktır. Dokunmak ancak salt patlayıcı çalışmalarda geçerli olabilir.

Bruce Lee’nin de oldukça önem verdiği blasting antrenmanı düz yumruk, el sırtı, eklem, biu jee ya da ters tokat şeklinde çalışılabilir.

Blasting çalışması eğer tekme olarak çalışılacaksa yine temaslı ve temassız olarak iki şekilde çalışılabilir. Bunda şu evreler dikkate alınmalıdır:

1.Alçağa blasting,

2.Ortaya blasting,

3.Yükseğe blasting.

Bunlar tekmenin boyuna mesafe evreleridir. Önce kaval ya da diz kapağına, sonra gövdeye ve sonra da kafaya patlanabilir. Kafaya patlama jeet kune do uygun değil gibi gelebilir. Fakat bu bir antrenmandır ve antrenmanda yüksek seviyey tekme patlayan gerçekte alt ve orta seviyeye çok daha kolay patlayabilir.

Nihayet hem yumruk hem tekmeyle mesafe evreli de çalışılabilir:

1.Yakın mesafeden patlama,

2.Orta mesafeden patlama,

3.Uzak mesafeden patlama,

4.Çok uzak mesafeden patlama.

Yakın mesafenin ölçüsü omuzu tutabilmektir. Orta mesafenin ölçüsü yan kalarak parmak ucunu dokunabilmektir. Uzak mesafenin ölçüsü kolunuzu uzattığınızda hasma hiçbir şekilde dokunamayacağınız, fakat bacağınızı uzattığınızda ayak ucuyla dokunabileceğiniz mesafedir. Çok uzak mesafenin ölçüsü ise ayak ucunuzun da dokunamayacağı uzaklıkta bir mesafedir. Tüm bu mesafelerde patlayıcılık gerek el gerekse ayakla hasma ulaşmaya çalışarak antrenman yapılabilir.

21.07.2014