Covıd 19 ile sektörün yeri

Covid 19 Salgınının Başlamasından Bugüne Kadar Yaşadığınız Ve Yaşamakta Olduğunuz Sorunları Maddeler Halinde Yazınız:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Sağlık sisteminden, ekonomik sisteme kadar hayatın her alanının sorgulanması ile bizleri karşı karşıya bırakan salgın, ekonomik yapılarda ve devletin ekonomideki rolü konusunda eleştiri ve değişimin sorgulanmasına neden oldu.

Korona salgını ilerledikçe faaliyeti gerileyen sektörlerin başında turizm sektörü yer almıştır. 2020 yılı başından itibaren, tüm dünyada turizm amaçlı seyahatlerde dra­matik azalmalar gerçekleşmiştir. Seyahat kısıtlamala­rının getirilmiş olması, karantina uygulamalarının başlaması ve sınırla­rın kapatılmasına bağlı olarak, turizm faaliyetleri durmuştur.

Korona salgını ile birlikte, ekonomik faaliyetler büyük oranda durmuş, talep azalması-üretim azalması sarmalına bağlı olarak işletmeler ka­panmış ve işsizlik artmış, hane halklarının gelir kayıpları harcamaların minimize olmasına yol açmıştır

Yıllar

Gelen Ziyaretçi*

Turizm Geliri (1000 $)

Kişi Başı Harcama ($)

2012

37 715 225

29 007 003

795

2013

39 860 771

32 308 991

824

2014

41 627 246

34 305 903

828

2015

41 114 069

31 464 777

756

2016

30 906 680

22 107 440

705

2017

37 969 824

26 283 656

681

2018

46 112 592

29 512 926

647

2019

51 747 198

34 520 332

666

2020/3

5 452 000

4 101 206

727

* Toplam ziyaretçi sayısını gösteriyor. Türk uyruklu kişiler dahildir.

Konaklayan misafirde hijyen detayı daha çok ön plana çıkmış bulunmakta ve odaları temizleyen görevlilerin covıd 19 öncesi ve covıd 19 sonrası olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz.

Sektörde oluşan belirsizlik seyahat  ve konaklama sayılarının düşüşü işveren ve çalışanın maddi kayıplara uğraması.

Otel de kullanılan kişisel ekipmanların covıd ile birlikte artış olması aylık olarak 10.000 ₺ gibi rakamlar da tek kullanımlık ürünler ve kişisel ekipman mailyetlerinin ortaya çıkması.

Bir darbe de kullanılan kişisel hijyen ekipmanlarının kısa sürede %400 ün üzerinde fiyat geçişleri işleme sahiplerine büyük zorluk yaşatmıştır.

Konaklayan misafirlerin % 20 gibi bölümü covıd 19 salgınını ciddiyete almamaları maske, mesafe kurallarını hiçe saymaları çalışan görevlilerin uyarılarını dikkate almamaları

Tedarik zincirinde oluşan aksaklıklar.

Covıd 19 Salgınının Devam Edecek Olması Durumunda Sizi Bekleyen Olası Sorunlar Nelerdir?

* Küresel ölçekte kongre ve etkinliklerle ilgili stratejileri belirleyen kurumlar arasındaki Profesyonel Kongre Yönetimi Birliği tarafından yapılan bir araştırma Covid-19 sürecinin MICE endüstrisine verdiği zararın boyutunu net biçimde ortaya koydu. Söz konusu araştırmada öne çıkan başlıklar şunlar oldu: • Küresel ölçekte kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe çalışan 26 milyon kişi mesleki anlamda pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. • Etkinlik planlayıcılarının yüzde 87’si düzenleyecekleri organizasyonları iptal ettiklerini açıkladı. • Etkinliklerin yüzde 66’sı ileri bir tarihe ertelendi. • Yüzde 61’lik kesim belirsizlik nedeniyle etkinlikleri iptal yoluna mı gitmeleri yoksa ertelemeleri mi gerektiği yönünde kararsız durumda bulunuyor. • Yüzde 70’i yüz yüze etkinliklerini sanal platformlara taşıdı.

* Yüzde 63’ü online platformlarda başarı sağlayacak yöndeki yeterliliklerini geliştirme arayışında, • Yüzde 43’lük kesim işten çıkarma, maaş kesintisi ve diğer önlemleri alma gibi konularla karşı karşıya kaldı. • Küresel Fuar Endüstrisi Birliği tarafından yapılan değerlendirmede ise iptal edilen veya ertelenen ticari fuarlar nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde sektörün uğradığı zararın 144,9 Milyar Dolar seviyesine ulaştığı öngörüldü.

*    Pandeminin etkisini yoğun olarak hissettirdiği alanlardan biri de oteller olmuştur. Otelcilik sektörü bu dönemde, daha önce yaşadığı iki krizin toplamından dört kat daha fazla gelir düşüşü yaşamıştır. Birçok otel, işgücünde önemli düşüş yaşamıştır ve birçoğu, geçici veya kalıcı olarak otelini kapatmak zorunda kalmıştır. McKinsey raporuna göre otellere yönelik talebin 2023'e kadar COVID-19 öncesi seviyelere ulaşamayabileceği öngörülmektedir. Otellerin elde ettikleri oda başı gelir 2024'e kadar toparlanmayabilir. Tam kapsamlı sektörel iyileşme uzun yılları alabilir. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) uluslararası veri ve analiz şirketi STR Global iş birliği ile hazırladığı otel doluluk verilerine göre Eylül 2020 döneminde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 51.7 düşüşle yüzde 38.9 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 29.9 düşüşle 86.4 Euro, oda geliri yüzde 66.1 düşüşle 33.6 Euro olarak tespit edilmiştir.

 *   Türkiye’de Pandemi Döneminde Turizm İstihdamı SGK verilerine göre; turizm istihdamı 2019 Ağustos döneminde toplam özel sektör istihdamının yaklaşık %8,9’unu oluştururken bu oran 2020 yılının aynı döneminde %7,69’a gerilemiştir. Buna göre turizm sektöründeki istihdam 2019 Ağustos döneminde 1.252.332’den 1.133.762’ye düşmüştür. Böylelikle turizm alanında gerçekleştirilen istihdamda yaklaşık 120 bin kişilik bir azalma yaşanmıştır.

3-) Covıd 19 Salgınının Devam Edecek Olması Durumunda Kendi Sektörünüze Veya Faaliyet Alanınıza Yönelik Çözüm Önerileriniz Nelerdir?(Sektör Temsilcisi Birlikler, Hükümet, Yatırımcılar, Odalar, Dernekler Vb. Kurum Ve Kuruluşlardan Beklentilerinizi Dikkate Alarak Yazınız)

  * Kredi Desteği: Almanya’daki seyahat acentaları için yüzde 100’ü devlet garantili olarak Kalkınma Bankası’ndan 10 yıl vadeli kredi desteği sağlanmaktadır. 50’den az çalışana sahip olan şirketler için sağlanan kredi üst sınırı 500 bin Euro iken 50’den fazla çalışana sahip şirketler için 800 bin Euro’dur. Hibe Desteği: Alman hükümeti tüm küçük ölçekli işletmeleri ve serbest meslek çalışanları için toplamda 50 Milyar Euro’luk hibe destek paketi açıkladı. Bu hibe paketinden seyahat acentaları da faydalanabiliyor. Bu çerçevede; - 5 kişiye kadar çalışanı olan seyahat acentaları 3 ay boyunca 9 bin Euro - 10 kişiye kadar çalışanı olan seyahat acentaları ise 3 ay boyunca 15 bin Euro hibe desteği sağlandı. Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Temmuz 2020 başlarında ise turizm sektörü için 25 milyar Euro’luk bir destek paketi hazırladığını açıkladı. Ağustos ayı sonlarına dek destekten yararlanmak için 40 bin başvurunun alındığı ve 700 milyon Euro yardım verildiği ifade 14 edilmektedir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yardımın süresini 2020 yılı sonuna dek uzatmayı planlamaktadır. Almanya’da ayrıca zor durumda olan Avrupa seyahat pazarının en büyük tur operatörü konumundaki TUI’ye Almanya’da hükümeti tarafından iki parti halinde 3 milyar Euro’ya yakın mali destek ve kredi sağlanmıştır. Tüm bu desteklere karşın TUI’nin zor durumda oluşu tartışmalara yol açarken, muhalefet Federal Hükümetin TUI'ye yüzde 9’a kadar ortak olma hakkı olduğundan yola çıkarak TUI’nin kısmen kamulaştırılmasını talep etmektedir

Yukarıda verilen bir örnek sadece  Almanya diğer tüm ülkelerin detaylı olarak verdiği destekler ortada Bu gibi destek hibe programları ile irili ufaklı tüm işletmelere bizde de benzer uygulamalar olabilirdi.

Küçük yada büyük ölçekte faaliyetlerine ara veren yiyecek içecek sektörü, konaklama tesisleri gibi tesislerin kapalı olması hem ekonomiye büyük bir kayıp hem de işsizlik verilerinde 0,7 puan gibi artış söz konusu oluyor.

Tüm sektör paydaşlarının ortak sorunu covıd 19 hastalığının sadece turizm tesisleri ve restoranlarda varmış gösterilmesi  diğer tüm sektörlerde aktif şekilde işleyişine  devam etmesi manidar. Turizm ve restoran  işletme sahibinden en alt çalışana kadar maddi kayıplara yer açmaktadır.

  *

 

4-)Küresel Salgını Fırsata Çevirebilecek Alternatif Model Önerileriniz Neler Olabilir?

 Koronavirüs salgını, dünya genelinde seyahat eğilimlerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. Hijyenin ön plana çıktığı pandemi süreci ve sonrasında, seyahat alışkanlıklarında çok sayıda değişiklik gündeme gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Pandemi süreci, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini etkileyerek farklı turizm türlerini öne çıkartmış durumda. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreç farklı turizm türlerini öne çıkartmaktadır. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırmıştır. Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeleri, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri, konaklama açısından da küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı artmıştır. Bu dönemde 23 büyük otellerden ziyade butik oteller, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görmektedir.

Pandemi sürecinde ayrıca seyahatler daha azalırken kalış süreleri daha uzun hale gelmeye başlamıştır. Bu süreçte farklı kültürlere olan ilginin devam edeceği gözlenmektedir. Doğa, macera gibi alternatif turizm çeşitleri bu dönemde biraz daha öne geçmiştir. İş turizminde de ciddi bir değişim yaşanmaktadır. Bu dönemde online toplantı teknikleri büyük ilgi görmektedir. İş toplantıları, panel ve seminerler çevrimiçi (online) uygulamalara kaymaktadır. Dolayısıyla dijital teknolojilerin önemi bu süreçte daha da iyi anlaşılmıştır. Tur operatörleri dijital altyapılarını bu dönemde daha da geliştirmektedirler. Londra merkezli trend araştırmaları şirketi Globetrender, Koronavirüs nedeniyle ortaya çıktığı gözlemlenen on seyahat trendini mercek altına alırken özellikle 2021 yılı ile birlikte;

➢ İndirimli tatiller ➢ Kısa süreli geziler ➢ Sanal seyahat ➢ Lüks kaçış noktaları ➢ Güvenli destinasyonlar ➢ Rezervasyon esnekliği ➢ Kış tatillerine olan talepte artış gibi trendlerin öne çıkacağını öngörmektedir.

Pandemi süreci ile birlikte, bugüne kadar yükseliş eğilimindeki dijitalleşme sürecinin daha da ivme kazanması öngörülmektedir. Skift Research & McKinsey & Company iş birliği ile hazırlanan rapora göre turizm sektöründe dijitalleşme pandemi süreci ve sonrasında daha da önemli hale gelecektir.

Rapora göre, müşterilerin seyahat ürünlerini ve hizmetlerini dijital olarak araştırma ve satın alma yöntemlerinde köklü değişiklikler uzun zamandır devam etmektedir. 2019'da ABD'li gezginlerin yüzde 40'ı seyahat rezervasyonu yapmak için akıllı telefonlarını kullandı. Ayrıca, gezginlerin yüzde 90'ı çevrimiçi incelemelerden etkilenmiştir. COVID-19'a tepki olarak son eğilimler, mobil ve dijitale artan bir geçişe işaret etmektedir. Tüketiciler ve işletmelerin, yaklaşık sekiz hafta içinde dijital benimseme konusunda beş yıl öne çıktıklarına dikkat çekilen raporda, pandemi yayıldıkça, müşteri davranışları ve tercih edilen etkileşimler önemli ölçüde değiştiği vurgulanmaktadır. Bu davranışların değişmeye devam edeceği, ancak dijital hizmetlerin kullanımındaki artışının ise kalıcı olacağı öngörülmektedir. Dijital kanalları ilk kez kullananların yüzde 75'i, işler "normale" döndüğünde bunları kullanmaya devam edeceklerini belirtmektedirler. Bu nedenle dijitale yatırım yapmak, seyahat işletmelerinin COVID-19'u takiben yeniden büyümeyi planladıkları ilk aşama olarak değerlendirilebilir.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
NEDENSİZ SEVMELER Yaşam 02.04.2017
HAYATIMIN ANLAMI Şiir 06.02.2017
KÖY ENSTİTÜLERİ NEDEN KAPATILDI Eğitim 04.10.2016
SENİ SENSİZ YAŞIYORUM BU KOKUŞMUŞ DÜNYADA Şiir 04.06.2016
ÜLKE PRESTİJİ Turizm 02.06.2016
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Cennetten bir köşe;Prestige Thermal Hotel Turizm 19.01.2020
yaşmak motel Turizm 14.08.2019
Karaaslan kamping Turizm 13.08.2019
Ukrayna gezisi - I Turizm 27.12.2016
Erken Rezervasyon İçin Doğru Zaman Turizm 14.04.2016

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.