BİR SAVUNMA YAZISI (28)

Bir kardeşimiz iyi niyetli olarak şu tespitleri yapınca biz de kendisini eleştirdik. Çok nadir olarak görülen bir tavırla eleştirimiz için bize teşekkür etti. Kardeşimiz demiş ki:

“CUMA SURESİ 6. AYET

"De ki "Ey Yahudiler halkın arasından yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ölümü dileyin doğru iseniz"

SeLamlar.......Ayette görüldüğü gibi Yahudiler mevcut. Her ne kadar "hadu" kelimesi Yahudi olarak çevrilse de bu kelimenin anlamı "yol göstericiler" demektir. Ve cuma 6. ayet ise bu kişilere diyor ki "hadu in zeamtum ennekum" Yani sizler yol gösterici doğru sözün taşıyıcıları olduğunuzu iddia ediyorsanız"

Şimdi burada duralım. Çünkü hz. Yusuf dizisinden bir örnek vereceğim. Hatırlarsanız Yusuf peygamber zindanda ki esirlerin serbest bırakılmasını istiyor ve akabinde "ben onların artık sağlıklı davranacağına kefilim" diyor. Yani burada konuşan Yusuf Peygamberde olsa sonuçlanmamış bir durum var. Yani sonuç iyi de olabilir hüsranda olabilir. Bu konu ayette "zeamtum" olarak geçer. Yani kefil olmak vaat etmek demektir.

Kaldığımız yerden devam edelim. Ayet bu kişilere "iddia ediyorsanız" diyor ve akabinde de diyor ki "evliyau lillahi min dunin" Yani şunu demek istiyor. "İlahi sistem doğrultusunda yaşayanlardan başka" Şimdi burada yine duralım. Bu cümlede "duni" diye bir kelime var. Anlamı ise "başka" veya "diğer" demek. Yani burada ki "başka" cümlesi "ilahi sistemin dışında hareket eden gerçekle tanışmamış yada ret etmiş insanları ifade ediyor ve ayete konu olan yol göstericilerden ise ilahi sistemin dışında kalmış bu insanları yola getirmeleri istenmektedir. Çünkü ayette geçen "I-mevti" fiziksel ölüm değil kişinin eski bilinç hallerinin yok olmasıdır. Tıpkı yazımızda verdiğimiz örnekte ki gibi Yusuf Peygamber bir yol gösterici olarak mahkumlara kefil olmuş ve eski hallerinden çok uzakta olduklarını iddia etmiş ve haklıda çıkmıştı. Ve böylece Cuma 6'nın tevil de şu şekilde olmuştur..

"Ey yol göstericiler sizler doğru sözün taşıyıcısı olduğunuzu iddia ediyorsanız öyleyse ilahi sistemin dışında salt sıradan hayat yaşayan insanları yola getirmeyi amaç edinmelisiniz. Eğer ki doğru söylüyorsanız"”


Eleştirimizde biz de diyoruz ki:

“Kul yâ eyyuhellezîne hâdû”: (De ki ey Yahudi olanlar!)

“in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi”: (madem siz iddia ediyorsunuz yalnız sizsiniz dostları Allah’ın)

“min dûnin nâsi fe temennevul mevte”: (insanların yapamadığını yaparak temenni etsenize ölümü)

“in kuntum sâdikîn”: eğer sadıklar iseniz.

Misal verdiğiniz Cum‘a, 6’daki “hadu” kelimesi için Hac, 17; En‘âm, 146; Nisâ, 46; Tevbe, 30; Mâide, 18; Nahl, 118; Bakara, 62 gibi ayetlere de bakarsanız “ha-de” kökünden “yehûd” kelimesinin yanı sıra aynı kökten gelen “hûd” ve “(ellezîne) hâdû” kalıplarının da kullanıldığını görebilirsiniz.

Yukarıda motomot çevirdiğim gibi "yahudiler" diyerek çevrilmesinin nedeni bir önceki ayette Tevrat geçtiği ve Yahudiler konu edildiği içindir. “Yol gösterici” deseniz de onlar Yahudilerdirler ve başka türlü demeye gerek yok. Siz “hadu in zeamtum ennekum” kısmından kestiğiniz için ilk kısım “Kul yâ eyyuhellezîne” yani “de ki ey olanlar” gibi anlamsız kalıyor. Yanlış yerden ayırıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki: “Yani sizler yol gösterici doğru sözün taşıyıcıları olduğunuzu iddia ediyorsanız”; hayır bu cümleye dikkat ederseniz “evliyahu” geçiyor ve buna bir anlam vermiş olmuyorsunuz. “Evliyahu” veliler demek “yol göstericiler” demek değil; yani burada sadece siz kendinizi Allah’ın dostu sanıyorsanız” diyor; “yol gösterici sanıyorsanız” demiyor. Genelleme yapılırsa elbette yol gösteriyorlar ama çeviride cümleye bağlı kalmak gerekir.

Yusuf Suresi, 72’de geçen “zeiymun” kelimesi “zimmet” anlamında bir kelime olup kefil diye de çevirenler var. Bu yanlış. Siz de "hadu in zeamtum ennekum yani sizler yol gösterici doğru sözün taşıyıcıları olduğunuzu iddia ediyorsanız" dediğiniz halde ve bu cümlede zeamtum geçtiği halde, devamında “kefil olmak vaat etmek demektir” dediğiniz “zeamtum” sözcüğünü, kurduğunuz bu cümlede kefil ya da vaat anlamında kullanmamışsınız. Madem zeamtum kefil veya vaat demek neden “hadu in zeamtum ennekum yani sizler yol gösterici doğru sözün taşıyıcıları olduğunuzu iddia ediyorsanız” şeklindeki cümlenizde kefil veya vaat geçmiyor bile? Cuma, 6’daki “zeamtum” kelimesini mealciler arasında az sayıda doğru anlayanlardan biri Muhammed Esed olup “iddia etmek” anlamında kullanmıştır. Verilen mesaja da en uygunu budur. Sizin dediğiniz gibi “kefil” demek olsaydı Nahl Suresi, 91’deki gibi bizzat “kefilen”( كَفِيلًا) geçerdi. Vaad deseydi mesela Yunus 4teki gibi bizzat vead (وَعْدَ) geçerdi. Bunlar aynı manaya gelmezler.

Daha sonra da herhangi bir Arabca cümle vermeden “iddia ediyorsanız” şeklinde bir ifadenize rastlıyoruz. Korkunç bir kopukluk var. Motomot çevirmeden çeviri yaparsanız hangi kelimeyi nereye oturtacağınızı karıştırırsınız.

Yine kelimeyi yanlış bir yerden keserek "evliyau lillahi min dunin" ifadesini “İlahi sistem doğrultusunda yaşayanlardan başka” şeklinde yorumlamışsınız. Bu yorumunuzda “evliyau lillahi” kısmını kelimeye bağlı kalmayan herkes istediği gibi doldurur.

Mevcut meallerde Muhammed Esed’in çevirisi doğruya en yakın şekilde çevrilmiş: “De ki: Siz ey Yahudi akidesine mensup olanlar! Eğer, (yalnız) kendinizin Allah´a yakın olduğunu iddia eder ve diğer bütün insanları dışlarsanız, o zaman ölümü özlüyorsunuz demektir; eğer söylediğinizde samimi iseniz!” Esed’in Arabca çevirisini bu Türkçe çeviri %70 karşılamış. Çünkü Allah’a dost olmak başka Allah’ın onlara dost olması başkadır. Hani bir şeyhe “Allah’ın velisi” dediklerinde biz de “sana göre o Allah’ın velisi ama bakalım Allah onun velisi mi?” deriz ya; buradaki iddia da bunun gibi olmalı. Çünkü karşı çıkan özne Allah.

Yani bana göre Esed şöyle anlıyor: De ki: "Siz ey Yahudiler! Eğer, (yalnız) kendinizin Allah’ın kendilerine yakın olduğunu iddia ederek Yahudilik dışındakileri dışlarsanız, o zaman ölüme (cennete) hazırsınız demektir; eğer söylediğinizde samimi iseniz, hadi o zaman isteyin ölüp cennete gitmeyi.”

Özetle motomot şöyle çevrilebilir: “De ki ey Yahudi olanlar! Madem Allah’ın yalnızca sizlere dost olduğunu iddia ediyorsunuz, eğer (sözünüzde) sadıksanız insanların yapamadığını yaparak temenni etsenize ölümü.”

Yine de çabanız için tebrikler...

Not: Eleştirilerde isim vermiyoruz. Kişiyi değil, verilen mesajı bilmek önemli...


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021