NAMAZI İNKAR EDEN MÜSLÜMANLAR DA VARMIŞ (2)

YÜKSEL YILMAZ: kardeşim kimseyi coşturmaya çalışmıyor söylev yapmıyorum bu bir. İkincisi Kuran'ın dışında hiçbir şeyin reddi "inkar" kapsamında olmaz. Neden olmaz? Çünkü Maide 3'e göre belli ki din Kuran'ın tamamlanmasıyla tamamlanır. Allah dinini tamamladıktan sonra hadisler ortaya çıksa ne olur, din mi devam eder? Hayır. O zaman bizim Resulullaha atılan iftiraları reddetmemiz "inkar" gibi aşırı bir ifadenin karşılığı değildir. Allah Kuran ayetlerini kabul etmemeye "inkar" diyor siz Kuran'ın dışında kalanın reddine "inkar" diyorsunuz. Siz de Allah'ın dediğini deyin, demediğini demeyin. Sizin gibilerin sayısının azlığından bahsetmiyoruz kardeşim "hiçliğinden" bahsediyoruz. Bugün biri ortaya çıkıp "İslamda namaz yoktur" diyor. Bunu dünyada diyen müslüman sayısı 10 kişi yoktur ve bu hiç hükmündedir. 2 milyar Müslümanın "çoğunluğu" hurafecidir. "Azınlık" da olsa yine de yüzbinlerce hurafeci olmayan vardır. Bu aynı şey değildir. Resulullahtan bu güne kadar gelen herhangi bir gerçek "çoğunluk" tarafından terk edilmiş olabilir ama yine de yüzbinlerce o gerçeği bilen ve yapan "azınlık" bulunur. Fakat İslam'da namazın olmadığını ya da orucun olmadığını söylemeye kalkarsan burada "azınlık" değil "hiçlik" söz konusu olur. Bunları birbirinden ayırın. Sayının hiç olması akla, mantığa, metodolojiye göre değersiz bir "ölçü"dür. Kardeş katlini dine malettiğimi nereden çıkardınız? Bu konuda iftira atıyorsunuz. Ben her zaman buna karşı çıkmış biriyim. Nerden çıkardınız bunu? Müfrit değilsen ispat et. Allah'tan başkasına tapmak gibi aşırı cümleleri bana kullanacağınıza siz kendinize bakın. Ben yalnız Allah'a kulum ve hiçbir Kuran ehline bunu demem. Size de demedim. Bu da aramızdaki bir fark olarak burada dursun. Kardeş katlini nerede dine maletmişim kıvrık yorumlarla değil, delille yazmanızı bekliyorum...Yoksa sizi fitneci olarak dikkate alacağım.

YÜKSEL YILMAZ: zekat "madden ve manen arınmak" demektir... her ay ne artırdığın, her yıl ne artırdığın bellidir... kar yaptıysan bu da bellidir... bunu da en iyi kar sahibi bilir... Allah "sana şu kadarını zekat ver" demediğine göre, israf da edemeyeceğine göre ihtiyacından artanı fetvaya göre değil takvaya göre verirsin-ama kendini de zor duruma sokmazsın yani ihtiyacını değil fazlasını verip arınırsın… Yanlış sorularla doğru cevaba ulaşılmaz kardeşim… Kuran bile senin bu sorduğuna cevap vermiyor çünkü gerek duymuyor… Kuran magazine girmez; saçma sorulara cevap vermez. Aklının tek başına yettiği birçok konuya girmeye gerek görmez. Kısacası “kaç tanesi ihtiyaç” bunu en iyi hayatın şartlarının kendisi söyler… hasta olursun ihtiyaç değişir, sağlıklı olursun değişir… ihtiyacını en iyi kendin bilirsin…kimseye sormana gerek yok…israf etmiyorsan artan bellidir… senden artanı en iyi sen bilirsin... artanından hepsini verirsen "takva", azını verirsen "fetva", hiç vermezsen "takla".... Bu kadar basit… yanlış sorularla doğru cevaba ulaşılmaz... kaç tanesinin ihtiyaç olduğunu Kuran söylemez... çünkü akıllı bir adam bunu zaten bilir... insanın pratik hayatı bunu ona söyler... hasta olursun ihtiyaç değişir...sağlıklı olursun değişir... "kaç tane ihtiyaç?" diye sorulmaz... bunu kendi özel şartların belirlerken zaten bizzat görürsün, ne artıyor ne artmıyor diye... anlayana cevap kardeşim anlamayana Resulullah bile dese para etmez... Son söz: din mahşerde Allah'a "Ya Rabbi gönderdiğin din çok hesap kitap istiyordu çok zordu" diyemeyeceğimiz kadar çok kolaydır... din Resulullah sağ iken tamamlandı Maide 3'e bak.... Daha Resulullah bile sağ idi... başkalarıyla devam ettirdiniz... Allah resulünün Kuran'da öğrettikleri KORUNMUŞTUR. Kuran dışında öğretilenler KORUNMASIZDIR Resul dediğin Buhari değildir... sen de hoşça kal...

YÜKSEL YILMAZ: Kardeşim atalarda bulunanın adı şirk idi... Kuran'da bulamadığın bir ameli tevatüren gelen gelenekten alsan (mesela Cuma salatını öğle vakti yapsan) atalara uymaya mı benzer? Bu nasıl bir metot tutmaktır? Şirke mi girersin? Puta mı taparsın? Atalara uymanın öyküsünü bilmiyor musun? Ne kastedildiğini bilmiyor musun? Marufu (örfü) emretmek de atalardan geliyor ama mahiyeti farklı. Üç beşten kastım küçümsemek değil sayıca bile “HİÇ” olduğuna vurgu yapmak. Ben bugün bir şey icad etsem ama iddiada bulunsam buna benzer. Bana derler ki: Nerden çıktı bu? Kaç kişi buna inanır?” Durumun bu. “salât harekete geçip destek olmak , yardımlaşmak mücadele etmektir” diyerek iddiada bulunup icat yapıyor ama bunu ayetle delillendiremiyorsun. Asıl akletmemek malum salata "yardım" anlamı yüklemektir. Yardım geçen yerlerde hiç mi dikkat etmedin, yetimin adı geçer ve “salli” kullanılır? Bu delil olarak sana yeter ama ön yargılısın. Ben delil getiriyorum sen iddia ediyorsun. Ancak kendini tatmin edersin. Tapınmaya bile “insanların içinde böyle bir tapınma arzuzu var ve bunu Allah yasaklamıyor. Yap sorun yok ama yanlız Allah a yönelerek olabilir” diyecek kadar bilincin yok arkadaş. Tapınmak tapınakta olur bizim mescidlerimiz tapınak değildir. Daha tapınmak kelimesinden habersizsin. Ben üzgünüm komik bulmuyorum, sana komik gelen bu hakikatler seni gülünç duruma düşürüyorlar… Ya delil getir, ya da sus… Yazdıklarıma karşı çıkacak kadar güçlü bir ilim ve eleştirin yok iken komik bulman gülünç oluyor… Boş ver yazma, önce kendini ikna et… “Yalnız” yazmasını bile bilmiyorsun, “yalnız yazmışsın sana daha ne diyeyim?.........alt yapını tamamla….

YÜKSEL YILMAZ: NAMAZI REDDEDENLERE SÖYLEYİN: Resulullahın vefatından (ö.632) sonra ilk tefsir yapan Mukatil b. Süleyman’ın (d.702) el-Eşbâh ve’n-nezâir adlı eserinde "salat" sözcüğü namaz ritüeli olarak da geçer. Namazın Zerdüştlerden geldiğini söyleyenler varsa bu kadar eski delilleri ya getirsinler ya fitne yapmasınlar. Namaz İbrahimi bir örf olarak nebilerin sonuncusuna intikal etmiştir. (İşte kaynak: Mukatil b. Süleyman, el-Eşbâh ve’n-nezâir, tahk.: Abdullah Mahmud Şihhata, el-Hey’etul Mısriyyetu’l- Amme lil Kitab, II. Baskı, 1994, s. 139; el-Vücûh ve’n-nezâir, tahk.: Ali Özek, İlmi Neşriyat, İstanbul 1993, s. 48.)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021