PADİŞAHLARIN BEBEK KARDEŞLERİNİ VE ÇOCUK KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRTMELERİNİN ASIL NEDENİ SAVIM

Padişahlar Sultan Fatih Mehmed' ile başlayıp öz çocuk kardeşlerini, öz bebek kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmeye başlamışlar.

Bu duruma Osmanlıcıların, Atatürk düşmanılarının(düşmanlarının) gerekçeleri ya da bahaneleri şu: 'Devlet bekası için'.

Çağımız Osmanlıcılarının ve Atatürk düşmanılarının gerekçesi bu da acaba padişahların asıl amaçları 'devlet bekası' mı idi yani bu konuda asıl gerçek nedir?

Önce mantık. Mantık ile düşünelim. Bir padişah; 'devlet bekası' diye öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini öldürtürse devletin başına kim geçecek? Açık ki bu törenin asıl amaçı sanıldığı ya da sandırıldığı ya da sandırılmaya çalışıldığı gibi 'Devlet bekası' değil, padişahların kendi nefsleri ve kendi candertleri(can dertleri).

Öteyandan; padişahlara öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini bile öldürten Osmanlı devleti yok oldu ancak bunları yapmayan Avrupa devletleri 21. yüzyılda da ayaktalar. Demek ki neymiş: 'Önce mantık' imiş. Demek ki neymiş: 'Mantığa aykırı olan şey hem yanlıştır hem de korumaz, yok olmayı önlemez'.

Bu nedenle ki Atatürk de Muhammed gibi 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi, ve padişahlık yerine bilimciliği, vicdanı ve ahlakçılığı yani 'mantık'ı getirdi. Yani demek ki Atatürk'ün de, Muhammed'in de dediği gibi, 'Bilim ve ahlak' sistemi istemek yerine 'Bilim ve ahlak' aykırı sistem istemek yani mantıksızlık istemek çözüm de olmaz, yok olmaktan da korumaz.

Yani, Türkiye cumhuriyeti'ndeki 'Türkiye' ahlak demek, 'cumhuriyet' bilimsellik demek. Peki nerede ahlak ve bilimsellik; ülke ahlakdışı moda, ahlakdışı ünlü, ahlakdışı mekan, ve bilimdışılık dolmuş.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.9.20/06.27


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEK DÜNYA SİSTEMİ Felsefe 03.07.2021
İslam niye doğru dindir? İslamofobi Felsefe 20.05.2021
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021