SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMLERİ KORONAYA KARŞI MASKEYİ VE SOSYAL MESAFEYİ ETKİSİZLEŞTİRİR SAVIM

Korona salgınına karşı savaşımda, daha önceki bir yazımda da dediğim gibi yalnızca temizliği değil hava haraketlerini de göz önüne almak gerekir.

Açık ki yaz mevsiminde, havanın sıcaklığından dolayı hava aşağıdan yukarı doğru ve yavaş hareket eder; bu sosyal mesafenin etkili olmasını sağlar ancak açık ki sonbaharda ve kışta hava hareketi hava soğuduğu için aşağıdan yukarı değil yana yani yatay hareket etmek ve rüzgar, yel, esinti gibi olaylarla da hızlı hareket etmek durumu içine girer ki bu da sosyal mesafenin korona salgınından korumak özelliğini zayıflatır, öyle ki sıfıra da indirebilir.

Sonbahar ve kış mevsiminde yağacak yağmurlar da maskeleri ıslatır ve maskelerin koronadan koruma özelliklerini daha da azaltır; saçlardan, yüzden ve maskeden süzülen korona virüslü yağmur suyularının gözlere, buruna ve ağıza girmesine neden olur.

Bu nedenle ki sonbahar ve kış mevsiminde korona salgınına karşı daha çok, daha sıkı ve daha sert önlemler alınmak zorunda ki bunlardan biri de yalnızca maske takmak yanında bir de yüzü ve saçları ya da başı tümden koruyan siperlikli ve başlıklı özel korona başlığı takmak zorunluluğu, ve gözleri ve burunu tuzlu su, dudakları ve kulakları da antibiyotikli merhem gibi şeylerle gibi korumak olmalıdır yani açık ki gözler, dudaklar, burun ve kulaklar için uygun dezenfektan üretimi de zorunludur yani koronadan korunmak maske, el dezenfektanı ve sosyal mesafeyi aşıp daha ayrıntılı ve daha özel bir duruma getirilmek zorundadır; koronaya karşı ve ilaç icat edilinceye kadar. Ayrıca kapalı alanların ve ulaşım araçlarının havaları da dezenfekte edilmeli, bunun için de gerekli dezenfektan satışı ya da icadı yapılmalıdır çünkü korona salgınında önemli olan şey 'Havanın sürekli virüssüz olması'dır, hava sürekli dezenfekte ise korona havadan yayılamaz zaten.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 5.9.20/04.31