İNSANLIK SOSYAL DELİLİĞE YÖNLENİYOR SAVIM

Felsefe ve felsefeci yalnızca felsefe ile değil insanlığı ve bilimi ilgilendiren her konu ile de ilgilenmelidir tıpkı pısikoloji(psikoloji) biliminin yalnızca insanlarla değil toplum, siyaset, devlet, ekonomi, hukuk, medya, sanat, ünlü, ahlak gibi şeylerle de ilgilenmesi gerektiği gibi.

Açık ki biri Abd'de, biri de Ab'de olan iki merkezli bir merkez toplumlara, ülkelere akıldışılık ve ahlakdışılık pompalamaya çalışmakta. Bunun için de akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı ünlü, akıldışı-ahlakdışı medya, akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm), akıldışı-ahlakdışı bilgisayar oyunu, akıldışı-ahlakdışı festival, astroloji, medyumluk, uzaylı, sinema, müzik gibi şeyleri kullanmakta.

Toplumsal(Sosyal) delilik tanımı savım; giyimsel görünüm olarak toplumsal özellikli, giyim olarak topluma göre normal(doğru) sayılan durumda olmak ancak gerçekte delilik olan bir akıl-ruh durumuna sahip olmaktır yani giyim, görünüm olarak, bilinen, açık delilerden farklı olmaktır.

Savım ki akıl-ruh sağlığının temeli de, yüksek zekanın temeli de, birinci ölçütü de 'mantıklı olmak'tır yani mantıktır ki mantıklı olmaya 'tutarlı olmak' da dahildir; ikinci ölçütü ahlaklı olmaktır, üçüncü ölçütü vicdanlı olmaktır.

Açık deliliğin belirtisi ve ölçütü fizikseldir yani görünümseldir, örnek ki açık deli giyim olarak pistir, pislik içindedir; yarıçıplak ya da çırılçıplak dolaşır, çöplerden bile beslenir ancak toplumsal deliliğin ölçütü fiziksel yani görünümsel değildir, görünümde değil beyinin içindedir; toplumsal delilikte kişi çok iyi giyimli de olabilir, çok zengin de olabilir, çok ünlü de olabilir. Açık delilik zararsız bir delilik durumu içinde iken toplumsal delilik Hitler'de olduğu gibi insanlar, toplum ve insanlık için çok zararlı bir durum olabilir; açık delilik insanlığa zarar veremez, insanlığa kötülük edemez ancak toplumsal delilik edebilir.

Açık delilik gerçekte şudur: Bilimden ve insanlıktan 'hiç utanmazlık' durumu ancak bu durum kişinin kendi elindedeğildir(elinde değildir), kişinin kendi seçimi değildir. Toplumsal delilikte ise 'bilimden ve insanlıktan hiç utanmazlık' durumu kişininelindedir(kişinin elindedir) yani kişinin kendi seçimidir.

Açık deliliğin en önemli örneklerinden bazıları: Hitler sevgisi yani Hitlercilik, Atatürk düşmanlığı, din düşmanlığı, astroloji, medyumluk, ve ahlaka aykırılıktır. Neden bunlar? Örnek ki Hitler'in neler yaptığı ortada, buna karşın Hitler'i sevmek, Hitlerci olmak deliliktir yani Hitler'i sevmek mantığa yani akıl-ruh sağlığına aykırı bir durumdur yani akıl-ruh sağlığının temel koşulu olan 'mantık'a aykırılıktır; Hitler'in yaptıkları bilinmeyen, gizlisaklı şeyler değildir, herkesçe bilinen şeylerdir yani Hitler sevgisinde ısrar deliliktir yani Hitler sevgisi bilimden ve insanlıktan hiç utanmazlık durumularından biridir. Atatürk hem işgalci, sömürgeci, faşist, ahlakdışı, vahşi Avrupa devletlerinin egemen olmasından, hem de 'devlet bekası' diye öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmekten çekinmeyen, temel ekonomisi sömürgecilik üzerine; hukuku vahşet üzerine kurulu bir sultanlık, diktatörlük egemenliğinin benimsenmişliğinden bu vatanı ve halkını kurtarmıştır, ve 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' demiştir yani Atatürk düşmanlığı akıl-ruh sağlığına aykırı bir durumdur, genelde akıl-ruh sağlıksızlığı, özelde ise deliliktir, ve bilime de ve ahlaka da düşman olmaktır yani akıl-ruh sağlığının temel koşulu olan 'mantık'a aykırılıktır; Atatürk'ün bu yaptıkları bilinmeyen, gizlisaklı(gizli saklı) şeyler değildir yani Atatürk düşmanlığında ısrar deliliktir yani Atatürk düşmanlığı bilimden ve insanlıktan hiç utanmazlık türülerindendir(türlerindendir).

Din düşmanlığına gelince. Gerçek ki din Hitler'in yaptığı kötü şeyler gibi de, Atatürk'ün yaptığı doğru şeyler gibi de, herkesçe bilinen, açıktaki birşey değildir çünkü dinin dini tanımlayan, 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, güüvenilirliktir, medeniliktir, tarafsızlıktır, nefssizliktir' biçimi devletlerce pek ya da hiç öğretilmez; din diye her devlet kendi dini inançını(inancını) öğretir ki din farklıdır, dini inanç farklıdır örnek ki put tapıcılığı dini inançtır ancak din değildir çünkü bilime aykırıdır oysa dinin temel ölçütü bilime uygunluktur, bilimdir, bilime aykırı olmamaktır. Yani; dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine düşmanlık açık ki genelde akıl-ruh sağlıksızlığı, özelde ise deliliktir yani Din hadisileri'nin tanımladığı dine düşmanlık mantıksızlıktır yani akıl-ruh sağlığının tüm koşullarına aykırılıktır yani din düşmanlığı bilimden ve insanlıktan utanmazlıktır.

Astroloji ve medyumluk gibi şeyler hernekadar(her ne kadar) bilim kisvesi içine soksalar da bilime aykırılıktır, bilimdışılıktır, dolayısı ile dine de aykırıdırlar yani bunlar mantıksızlıktır yani akıl-ruh sağlığının temel ölçütüne aykırılıktır, ve ve insanlıktan utanmazlıktır.

Toplumsal deliliğin örneklerinden biri de ahlakdışılıktır ki bunun en zirve somut durumu toplumsal alanlarda akıldışı moda ya da ahlakdışı moda içinde olmaktır yani akıldışı-ahlakdışı moda köleliğidir . Gerçek ki zaten pısikoloji(psikoloji) bilimine göre; pirsing, dövme, yüzü/bedeni boyama gibi şeyler göre hastalıktır çünkü somut akıldışılıktır. Ancak pısikoloji biliminin, daha doğrusu pısikoloji bilimi bilimcisilerinin gözdenkaçırdıkları(gözden kaçırdıkları), moda kölesi görünümlerinden de belli olduğu gibi, birşey var: Ahlak da akıl-ruh sağlığına, ahlaka aykırılık da akıl-ruh sağlıksızlığına dahildir. Bunu anlamak için önce ahlakı tanımıma bakalım: 'Ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün, akıl-sağlığının, demokrasinin, laikliğin, insanlığın, medeniyetin, evrimin, evrenin en üst nitel, soyut aşamasıdır; açık ki bu tanımı 'Keyifim böyle istiyor' diye yapmadım, ahlakın felsefedeki ve dini inançlardaki tanımlarından yolaçıkıp(yola çıkıp) yaptım yani açık ki ahlak yanlış, kötü, çirkin, zararlı, insanlıkdışı birşey değildi. Bu durumda açık ki toplumsal alanlarda akıldışı-ahlakdışı görünüm durumunda olmak da; bikini, mayo diye başkalarının yanında sütyen-külotla olmak da ahlaka yani zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun en üst nitel aşamasına aykırılıktır. Açık ki zina, fuhuş, ve olağan cinselliğe aykırılık da akıl-ruh sağlığının temel koşulu olan 'mantık'a aykırılıktır, ve insanlıktan utanmayı tümden yok ettiği için de deliliktir.

Görülmekte ki açık delilik ile, toplumsal deliliğin ortak özelliği de, belirtisi de, özü de 'Bilimden ve insanlıktan hiç utanmazlık'tır yani 'utanmak' çok önemli bir düşünsel, beyinsel, ruhsal özelliktir, bu nedenle ki Muhammed 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de olmaz' demiştir. Atatürk de 'Önce ilim(bilim) ve ahlak', ve 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil bilimi dinleyin' demiştir ki bunu demekle, 'Önce bilim ve ahlak' demiş olduğu için 'Benim yaptıklarımla ahlak çelişirse beni değil ahlakı dinleyin' demiş olmaktadır ki 'ahlak' ile anlatmak istediği şey öncelikle 'bilime uygunluk'tur çünkü 'Önce bilim' de demiştir.

Bu nedenle; pısikoloji bilimi, demokrasi, laiklik, hukuk, özgürlük, eğitim, devletler; Hitler sevgisine de, Atatürk düşmanlığına da, astroloji-medyumluk gibi şeylere de, hertürlü(her türlü) ahlakdışılığa da karşı olmak zorunda yoksa insanca bir dünya asla kurulamaz, akıl-ruh sağlıklı bir insanlık asla var olamaz.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 3.9.20/06.07

(Öteki yazılarım 'siir-defteri.com' sitesinde okunabilir)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEK DÜNYA SİSTEMİ Felsefe 03.07.2021
İslam niye doğru dindir? İslamofobi Felsefe 20.05.2021
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021