DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ)

Dinsiz aşk da hayat da isteme
Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet demek
Dinsiz aşk da, hayat da isteme
Din dürüstlük, güvenilirlik, medenilik demek,
Dinsiz aşk da, hayat da
İnsanlıktan uzaklaşmak demek
Dinsiz aşk da, hayat da isteme
Dinsizlik insanlıktan uzaklaşmak demek,
Bilim dünyanın en doğru yolu
Din ise ruhun en doğru yolu
İnsanca hayat bilim ve din ile başlar
Dinsiz aşk da, hayat da isteme,
Nefs en büyük cehalet ve kötülüklerin nedeni
Ahlaksızlık nefsin zirvesi
Din insanlığın en büyük zirvesi
Nefse uyup dinden de, insanlıktan da çıkma,
Din israfsızlık, nefssizlik, inziva demek
Dinsizlik yanlış yol demek
Dinin zirvesi inzivadır
İnzivasızlık dünyaya kölelik demek,
Siyaset de, sultanlık da dine aykırıdır
Siyasetten de, sultanlıktan da uzak dur
Doğru dünya istiyorsan
Dinin karşısında değil yanında dur,
Dinsiz aşk da, hayat da isteme
Bilim dünyanın ışığı, din insanlığın
Dinsiz aşk da, hayat da isteme
Bilim bedenin ışığı, din ruhun.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 17.3.21/07.23