TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM

Siyaset asla din peşinde koşmaz çünkü zaten siyaset dine aykırıdır çünkü siyaset cehalet, nefs, barbarlık ve yandaşlıktır. Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' demiş olmasına karşın dünyada 'Bilimsel ve ahlakçı bir ülke ve dünya için çalışan' tek bir siyasi parti bile bulamazsınız ancak Hitler'i bile aratmayacak, ve fuhuşu sevindirmeyecek çok sayıda siyasi parti bulabilirsiniz, örnek ki Avrupa birliği'nde Hitler'ci olmayan, ve porno-zina-fuhuş-çıplaklık yanlısı olmayan kaç siyasi parti bulabilirsiniz?

Ülkemizde de durum aynı. Ülkemizde de siyasi partileri 'Barbarlık yanlısı siyasi partiler', ve 'Ahlaksızlık yanlısı siyasi partiler' diye ikiye ayırmak ne yazık ki olanaklı. Yani ülkemizde de ne Muhammed'in, ne Atatürk'ün dediği gibi 'Bilim/İlim ve ahlak' ülkesi isteyen siyasi partiler var.

Çünkü barbarlık ve haz insanlığın en ilkel zevkidir. Yani siyaset ileriye değil geriye götürmek ister çünkü siyaset gerçekte takım elbiseli hükümdarlık halidir. Hükümdarlık da bilimsellik ve ahlakçılık değil savaş ve sınırsız hazcılıktır. Bu nedenle ki siyasi partiler 'Savaş yanlısı siyasi partiler' ve 'Haz yanlısı siyasi partiler' diye de ikiye ayırılabilirler.

Yani siyaset üniversitenin yani bilimin anlamını anlamadan üniversite okumuş olmak ile, kapitalist olmak, kapitalist gibi yani hükümdar gibi yaşamak isteğinin bileşkesidir felsefel açıdan. Bu nedenle siyaset mantık açısından da mantıksızlık ve tutarsızlık demektir.

Yani siyaset olan yerde siyaset vardır, başka birşey değil.

Akp de 'Rabia işareti' diye birşey icat etmiş. Anlamı da 'Tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak' demek imiş. Peki, Muhammed yani dini tanımlayan Din hadisileri ne diyor; 'Din bilim(ilim), ahlak, vicdan, merhamet, medenilik, dostluk, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, nefssizlik ve inziva demektir' diyor. Siyaset, siyasi parti ne demektir; taraflılık, yandaşlık demektir yani tarafsızlık demek değil yani dine aykırılık. Akp neci; Osmanlıcı hanedanlığıcısı; Osmanlı hanedanlığı ne; öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş sultanların devleti yani vicdana, merhamete, medenliğe yani dine aykırı. Peki, Osmanlı hanedanlığı'nın ekonomisi ne; öteki ülkeleri işgal edip haraça(haraca) bağlamak, peki böyle bir durumla öteki ülkelerle, öteki toplumlarla dost olunabilir mi, kuşkusuz ki olunamaz yani dine aykırılık oluşur.

Rabia işareti ne diyor; 'Tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak' diyor yani din değil siyaset yapıyor yani dine aykırı birşeyi. Yani Rabia işareti diyor ki 'Çözüm tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayraktır' oysa Atatürk de, Muhammed de 'Çözüm bilim ve ahlak ile başlar' diyor oysa Rabia işareti'nde bilim de yok, ahlak da. Osmanlı'nın da tek milleti, tek devleti, tek vatanı ve tek bayrağı vardı, ne oldu, yıkıldı gitti çünkü hem İslamcılık, Müslümanlık savı içinde idi hem de dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı içerikte idi yani demek ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı tek bir devlet, ülke kalmayacak dünyada birgün çünkü Din hadisileri, doğru insanın, doğru ülkenin, doğru toplumun, doğru devletin, doğru ekonominin, doğru eğitimin, doğru hukukun, doğru demokrasinin, doğru laikliğin, doğru sanatın, doğru edebiyatın, doğru sevginin, doğru aşkın, doğru ailenin, doğru dünyanın, doğru insanlığın özetidir.

Bu nedenle ki Türkiye'nin de, dünyanın da işareti Rabia işareti değil; Din hadisileri'ndeki 'Bilimi, ahlakı, medeniliği, nefssizliği ve inzivayı' simgeleyen 5 işareti yani el işareti olabilir ancak ki vicdan ve merhamet de medeniliğe dahil zaten yani medeni olmak vicdanlı ve merhametli olmak demek de ahlak ise zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, insan olmanın zirvesi olması nedeni ile ayrı olarak belirtilmelidir.

Yani, Arabça ile söylersek 'Rabia' yerine 'Hamse'.

Evet, bu nedenle ya siyaset yasaklanmalı ve ülkeler bilim ve ahlak ile yönetilmelidir ya da 'Bilimsellik ve ahlakçılık' içermeyen tüm siyasi partiler kapatılmalıdır.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 25.8.20/04.48