KASABLIK VE ŞEFKAT

Et yemek, et yemek sevgisi, et yemek bağımlılığı, et yemek nefsi insanlığın cinsel ahlaksızlık gibi en büyük nefslerinden, en büyük zaaflarından biridir. Ben Kurban bayramı eti yemem çünkü hem dinde bayram yoktur çünkü bayram nefstir, nefs de hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin temel nedenidir, hem de insanlığın et yemeye değil vitamin hapına, kitap okumaya, felsefe öğrenmeye, bilim öğrenmeye, dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenmeye gereksinimi var; bu nedenle de Kurban bayramı'na karşıyım; kasapdan ya da marketden et de almam. Ey yememekle insan ölmez ancak et yerken ölen çok insan var. Zaten ki İslam'ın şartları'nda da, İmanın şartları'nda kurban kesmek yoktur çünkü kurban para ile kesilir oysa din yalnızca parası olanlar için değil herkes içindir. Açık ki Siyasi İslamcılık herkonuda(her konuda) olduğu gibi din konusunda da yanılmakta ya da yanıltmaktadır.

Eskiden ya yoksul aileler ya da çocukları okuyamayanlar yani çocukları tembel(tenbel) olanlar çocuklarını okula göndermek yerine bir ustanın ya da esnafın yanına çıraklığa gönderirlerdi. Bu nedenle eskiden esnaflık ya doğuştan zenginlerin ya yoksul çocuklarının ya da okuyamayanların yaptıkları bir işti. Günümüzde ise lise okumak zorunlu olduğundan bu durum esnaf olmak için önce lise mezunu olmak koşulu getirmiş oldu yani aileler yoksul da olsalar, çocukları okumayacak da olsalar okula göndermek zorundalar ancak eğitim felsefeden, bilimsellikten, mantıktan, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nden öylesine uzak ki mantık, bilimsellik açısından neredeyse üniversite okumak bile ilkokul okumaktan farksız durumda olmakta, öyle ki bilimsellikle, mantıkla, genel kültür ile bile ilgisi olmayan üniversite mezunuları yani 'okumuş cahil' türü üniversite mezunuları bile çoğalmakta çünkü felsefe ve Din hadisileri içermeyen eğitim ancak meslek öğretir; alimlik, alimelik, doğru dünya görüşü, doğru hayat görüşü, doğru hayat değil.

Bir savın doğru ya da haklı olup olmadığını anlamak için kanıt olarak ileri sürülen şeylere yani savunma mantığına bakmak da yeterli olabilir. Örnek ki uzay konusunda hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar bile 'Uzaylılar olsa idi, bizi çoktan bulurlardı' derse mantıklı bir yanıt vermiş olur, uzaylıların olmadığı konusunda ancak uzaylıların varlığına Mısır piramitleri'ni gösteren bir sav ise kanıt olarak mantıksızlık sunmuş olur çünkü o piramitlerin nasıl yapıldıkları bilimsel olarak bilinmektedir.

Kasaplık şefkat midir, değil midir, sorununa yanıt da kasaplığın şefkatsizlik olmadığı konusundaki savlardaki mantık durumuna bakılıp verilebilir. Eğer kasaplığın şefkatsizlik olmadığı konusunda ileri sürülen kanıtlar mantıklı ise açık ki kasaplık şefkatsizlik değildir. Yani önce mantık.

Ben tavuk bile kesemem. Tavuk bile kesemeyen insan ile, kelebekleri bile öldürebilen insan bir olur mu; kuşkusuz ki olmaz. Çocuklar vardır, kurbanlık hayvan kesilirken bile bakmaz, ağlar; çocuk vardır, kurbanlık hayvan kesilirken gülerek izler; bu iki çocuk ruh sağlığı açısından aynı mıdır? Yani hayvanlara davranış ile, kişilik ya da ruh arasında ilişki vardır. Kuşkusuz ki Hitler 'Ben tavuk bile kesemem' diyen biri değildi. Bu nedenle ki insanlığın medeniliğinin bir koşulu da et yemekten uzaklaşmak ile olacaktır.

Öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmekten çekinmemiş, ekonomisi öteki halkların vatanlarını işgal ve sömürü olan Osmanlı hanedanlığı'nı savunan, ve Atatürk, demokrasi ve laiklik düşmanı Osmanlıcılar iktidara geldiğinden bu yana ülkede şiddet, cinayet gibi suçların da azalmak yerine artmış olması arasında büyük olasılıkla ilişki olabilir.

Medenilik hem eleştirilmeye, hem özeleştiriye yani kendini eleştirmeye açıklıktır. Yani medenilik; eleştirildiğinde kendini eleştirmektir, eleştirene sözel ya da bedensel saldırganlık değil ki bilim de zaten eleştiri demektir yani medeniliğe aykırılık bilime de aykırılık demektir ki din de önce bilim demek olduğu için eleştirilmeye düşmanlık dine de düşmanlıktır; bu nedenle ki ülkemizde yalnızca barbarlığın değil, ahlaka ve dine aykırılığın da yükselmekte olması ne rastlantıdır, ne anlaşılamayacak birşeydir.

Eleştirilmeye düşmanlık da, özeleştirisizlik de yalnızca medeniliğe, bilime ve dine değil, akıl-ruh sağlığına da aykırılıktır.

Pısikolog(Psikolog) Pırof(Prof) Doğan Cüceloğlu yani bir bilimci, akademisyen demiş ki 'Şefkatli insanlar kasaplık yapamaz'. Türkiye kasaplar federasyonu başkan vekili kişi bu eleştiriye hemen anlamsızca, bilimdışı, saldırganca bir tepki göstermiş ve 'Bizim yaptığımız meslekte şefkatli olmayan, şefkatsizler kasaplık yapıyormuş. Biz onlardan daha şefkatliyiz. Çünkü biz insan sağlığı için temel gıda maddesi üretiyoruz. Sen bizim şefkatli olup olmadığımızı nereden biliyorsun sayın hocam? Sen önce şefkatliysen mesleğe dil uzatmamalısın. Kasaplık mesleğinden 25 bin kişi ekmek yiyor.'.

Kasablar önce şunu öğrenmeli ki 'kasap' değil 'kasab'. Peki 'kasab' sözcüğünün sözcük anlamını aç kasab biliyor; yani 'kasab' sözcüğünün kökeni nereden geliyor? Açık ki kasablar ezbere iş yapmaktalar.

Savunmaya bakar mısınız; 'İnsan sağlığı için temel gıda maddesi üretiyorlarmış', ve 'Kasaplık mesleğinden 25 bin kişi ekmek yiyor' imiş. Cehalet bilmemekte ki temel gıda maddesi olan şey et değil pırotein/proteindir ki o da süt, yoğurt, yumurta, peynir, fasülye, nohut, barbunya gibi şeylerden kolayca ve ucuzca sağlanabilir. Ve cehalet anlamamakta ki bir işten çok sayıda kişinin geçim sağlaması o işi doğru ya da haklı göstermez. Açık ki genelevlere karşı çıkanlara da benzeri yanıtlar verilmektedir ya da verilecektir, örnek ki 'Genelevler olmasa tecavüzler artar; genelevler sayesinde binlerce insan ekmekyiyor(ekmek yiyor)' falan. Bırezilya'da(Brezilya'da) fuhuş devlet eli ile desteklenen birşey yani Bırezilya devleti de, fuhuşu destekleyen Bırezilyalılar da benzeri yanıtlar vereceklerdir, fuhuşu savunmak konusunda. Abd'de esrar da serbest oldu yani esrar üretenler, satanlar ve kullananlar da benzeri yanıtlar vereceklerdir; porno sektörü de benzeri yanıtlar vereceklerdir; akıldışı-ahlakdışı moda sektörü de benzeri yanıtlar verecektir. Ve insan et kasablar ya da insanlar değil, hayvanlar üretir, bilim henüz hayvan olmadan et üretmenin yolunu bulmadı. Yani kasaplığı savunmaya yönelik sözler mantıksız ve anlamsız; yani kasaplığı savunmak için daha anlamlı, daha mantıklı, daha gerçekçi sözler bulunmalı, bulunabilirse.

Bu eleştiriyi yapan kişi bir de bilimci, akademisyen yani onun sözüne kulakverileceğine(kulak verileceğine), o kişiye büyük ve anlamsız bir tepki gösterildiği yetmemiş gibi bir de küstahça olarak yorumlanabilecek, 'Bizden özür dilesin' demiş; esnaflık ya da ticaret ya da para ya da mal ne zamandır bilimden üstün oldu; Muhammed bile 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin, alimler peygamberlerin varisleridir, alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' demişken? Yani ortada ne eleştiriye açıklık var, ne özeleştiri var, ne bir oturupdüşünmek(oturup düşünmek) var; üstelik de 'Bizden özür dile' var çünkü Osmanlıcılık, hükümdarcılık bunu gerektirir.

Gerçek ki hayvanlara acıyan insan hayvanlara zarar vermez, örnek ki ben açlıktan öleceğimi bilsem bir hayvanı öldürüp yemem; hayvan öldürmekle şefkati yanyana koymak nasıl bir mantık acaba? Gerçekte Cüceloğlu medeni bile davranmış ve yalnızca 'şefkat' demiş oysa pısikoloji biliminde ruhsal sorun belirtilerinden biri de havyana ya da hayvanlara zarar vermektir, kötülük etmektir; bu nedenle ki yararlı olsun, zararlı olsun, hayvanlara acı, eziyet vermekten hoşlanan, rahatsız olmayan çocuklara pısikologa götürülmelidir, okullarda da bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. Hayvan kesmek ya da öldürmek doğru ya da yanlış amaçlı, iyi ya da kötü amaçlı olabilir, bu önemli değil; önemli olan şey 'Hayvana zarar vermeyi seçmiş olmak', örnek ki ben işsiz kalsam işportacılık yaparım ancak asla kasablık yapmam.

İnsanlar herşeyi yapmayı kendilerine hak olarak görüyorlarsa, eleştirilmeye de katlanmak zorundalar yani hem 'Ben istediğim şeyi yaparım' hem de 'Kimse bana karışamaz' demek yaklaşımı da ruh sağlığına aykırıdır.

Ayı oynatıcılığı da yasaklandı oysa bu işten de pekçok insan, pekçok aile ekmekyiyordu(ekmek yiyordu); yasaklanmasın mı idi?

Boğa güreşi yapılan İspanya'yı kim şefkatli olarak tanımlayabilir? Bu nedenle ki Engizisyon dönemi'nde en büyük, vahşice insan öldürme vahşeti İspanya'da olmuş.

Yani Kasaplar federasyonu ya kasablığı mantıklıca savunmalı ya da hem savunmayı hem de eleştirilere düşmanca yaklaşımı bırakmalı.

Gerçek ki beslenmek zorunludur ve yararlıdır ancak beslenme biçimi ruha, kişiliğe zarar verebilir, kötülük edebilir, örnek ki obez beslenme türü.

Diyelim ki birgün Türkiye Avrupa birliği'ne girdi, ve Avrupa birliği kasablığı da, et yemeyi de yasakladı; o zaman ne olacak?

Kasaplar önce şunu düşünmeli: Neden 'İnsan kasabı, Bosna kasabı, Sırb kasabı' gibi şeyler deniliyor?

Hem et yemek için hayvanların öldürülmesine karşı olup hem de et ya da et ürünüleri yemek konusuna gelince. 'Hayvanların et için öldürülmelerine karşı olmak' ile 'Et ya da et ürünüleri yemek' farklı şeylerdir çünkü kasaplık sürekli yapılan, sürekli yapmak için seçilen, ve para kazanmak için yapılan birşeydir yani meslektir oysa et ya da et ürünü yemek bir hayvanı öldürmek demek değildir ki bir hayvanı uyutup öldürmek ya da kurşunla yani mermi ile öldürmek ile bıçakla kesip öldürmek arasında fark vardır yani hayvana kıyamamak ile pişirilmiş eti ya da pişirilmiş et ürününü yemek farklı şeylerdir çünkü bir eti yemek hayvan öldürmeyi gerektirmez yani et yoksa yenilmez, ille de et yemek istenilmez, ve ille de et yemek için hayvan öldürülmez ki bilim yapay et de üretmiş olabilir yani ille de et yemek için ya da para kazanmak için hayvan öldürmek başka şeydir, ölmüş bir hayvanı yemek başka birşeydir. Yani her kadın eşi ile seks yapar, bu yanlış, kötü birşey değildir ancak bu işi para, ticaret, geçim için yapmak başka şeydir yani ikisi de sekstir ancak yine de farklı şeylerdir; ailesini beslemek için zorunlu olarak hayvan öldürmekle para kazanmak yani ticaret için sürekli olarak havyan öldürmek farklı şeylerdir; yani sinekleri öldürmekle, kelebekleri öldürmek bile farklı şeylerdir; evde kedi ile oynamakla sirkte hayvan oynatmak farklı şeylerdir; zararlı otları yakmakla gülleri yakmak farklı şeylerdir; yani hırsızlık malı birşeyi kullanmakla, hırsızlık yapmak farklı şeylerdir; kazara insan öldürmekle, insan öldürtmek için kiralık katil tutmak arasındaki fark gibi, aynı şeyde farklılıklar vardır dünyada, evrende, hayatta. Örnek ki fuhuşa karşı olmak ancak eşiyle sevişmek durumu da farklı şeydir.

Bence birgün kasablık da tarihekarışacak(tarihe karışacak) çünkü varlığını savunmak için hiçbir mantıklı neden yok; açık ki kasablık eski çağların uzantısı bir meslektir. Bu nedenle ki nerede barbar, vahşi bir toplum varsa, orada et yemek de vardır çünkü et yemek barbarlık, vahşilik yaratmasa da barbarlık, vahşilik et yemeden duramaz yani örnek ki 'Hitler hiç et yemeyi sevmezdi, yalnızca sebze yemekleri yerdi' demek, eiğer Hitler'in bir sağlık sorunu yoksa gülünç olurdu. Savım ki insanlık et yemekten, özellikle kasablardan et satın almaktan uzaklaşmalı artık çünkü kasabdan(kasaptan) et almakla marketten et ya sa sucuk, salam, sosis almak bile farklı şeylerdir, öyle ki dünya da çiğ et yiyenler bile var yani pişmiş et yemek bile çiğ et yemeğe göre medeniliktir, ileriliktir, gelişmişliktir, insaniliktir.

Bence kasablar biraz kitap okumaya; felsefe, bilim, edebiyat ile ilgilenmeye başlamalılar yoksa çocukları ile, çocukları ile olmasa da torunları ile ya da sevgi ve aşk ile aralarında büyük sorunlar çıkmaya başlayabilir.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 17.8.20/09.48