MÜSLÜMANLARIN İSLAMİYET'E İHANETİ: KURAN'I VE EZAN'I BESTELİ OKUMAK

Ülkemizde, yalnızca 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün 'Bilim ve ahlak' ilkesine aykırılık içindeki Atatürkçüler Atatürk'e ihanet içinde değiller kuşkusuzki(kuşkusuz ki); açık ki Müslümanlar da İslamiyet'e ihanet içindeler, farkında olmasalar da.

Müslümanların farkında olmasalar da İslamiyet'e ihanetlerinden biri de 'Kuran'ı ve Ezan'ı besteli okumak' bence.

Neden?

Çünkü Kuran da, Ezan da besteli yani notalı yazılmamıştır yani Kuran'ın da, Ezan'ın da bestesi yani notaları yok; yani demek ki sonradan birileri bunları bestelemiş yani notalamıış.

İstiklal marşı şiirinin de bestesi yani notası yoktur yani İstiklal marşı da sonradan bestelenmiştir yani notalanmıştır.

Kuran'ın ve Ezan'ın besteli yani notalı okunmaması gerektiğini şu hadis de açıklıyor: 'Ezanı makamlı okumayın'. Ezan'ın makamlı okunması istenilmiyorsa, kuşkusuz ki Kuran'ın makamlı okunması hiç istenilmez; neden; çünkü beste yani nota müziktir, müzik de nefstir; nefs ise hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin temel nedenidir ve temel amaçıdır; hem de önce akılı, sonra da ahlakı ve vicdanı yok eder; bu nedenle ki din nefse karşıdır yani nefse kölelik, bağımlılık, alışkanlık olan yerde din de olmaz.

Geçenlerde Trt belgesel televizyon kanalında, Afrika'da bir ezan okunmasına tanık oldum; ezanı makamlı yani besteli yani notalı okumuyorlardı, tıpkı birilerine seslenir, birilerini çağırır gibi, düz, makamsız, bestesiz, notasız okuyorlardı. Yani, Ezan namaza davet, çağırı(çağrı) ise, kim, örnek ki 100 Mt uzağındaki birilerine, yanına gelmeleri için, makamlı, besteli, notalı seslenir? Dünyadaki hangi kanun(yasa) toplumuna makamlı, besteli, notalı seslenir; Kuran da Allah'ın kanunları değil mi?

Din bilimdir; bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir(ilimdir), bilim(ilim) yoksa din de olmaz; bilim(ilim) Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' der; dünyadaki hangi ülkede okullarda bilim makamlı, besteli, notalı öğretilmektedir? Açık ki Ezan'ı ve Kuran'ı makamlı, besteli, notalı okutmak Kuran'ın ve Ezan'ın yani İslamiyet'in asılının(aslının), doğrusunun, gerçeğinin öğrenilmesini istemeyenlerce yapılmış olabilir ki bu durumda ilk kuşkulular hükümdarlardır, bu nedenle, Türkiye açısından, Kuran'ın ve Ezan'ın makamlı, besteli, notalı okunmasının başlangıçı(başlangıcı), temeli olarak, Osmanlı dönemi incelenmelidir. Bence; Muhammed de, Dört halife de Kuran'ı da, Ezan'ı da asla makamlı, besteli, notalı okumadı ve okutmadı. Ancak bakın ki Türkiye'de Ezan da, Kuran da makamlı, besteli, notalı okunmakta, okutulmakta, öğretilmekte; öyle ki devletin Tv kanalı Trt bile 'Kuran'ı güzel okuma yarışması' yani 'Kuran'ı makamlı, besteli, notalı okuma' yarışması düzenlemekte, ve alkışlanmakta.

Hem 'Muhammed okuma-yazma bilmezdi' diyorlar, hem de Kuran'ı ve Ezan'ı besteli, notalı okuyorlar; okuma-yazma bilmeyen insanlar notayı nasıl bilecekler? Kaldı ki müzik nefstir, nefs de dine aykırıdır, bu nedenle ki 'Ölmeden ölün' hadisi, 'Çarşı Şeytan'ın mescididir', 'Çarşıya, pazara erken girin, erken çıkın, buralarda çok kalmayın', 'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler bile hırsızdır' anlamlı hadisler var.

İslam dünyasının çağımızdaki geri kalmışlığının nedenlerini işte böyle 'küçük' görünen ya da gösterilen ayrıntılarda da aramak gerekir. Ayrıntılar da önemlidirler.

Din müzik değildir ki makamla, beste ile, nota ile öğretilsin; din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, güvenilirliktir, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' ki bunların da müziğe, makama, besteye, notaya gereksinimleri yoktur.

Kendilerine 'Müslüman' diyeler
Peki öyle ise Kuran ve Ezan okumakta
Bu makam, beste, nota niye?


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 15.8.20/07.01