2. GEZİ OLAYI CİNSELLİK İLE YAPILABİLİR SAVIM

Savım ki Türkiye'ye saldırının yeni boyutu, yeni aşaması genelde cinsellik, özelde ise yetişkin insan dişisi ve eşcinsellik iledir yani bacak arası iledir.

1. Gezi olayı park, çevre, ağaç konusu idi.

Açık ki dünyayı yönetmeye çalışan akıldışı, ahlakdışı, küresel ve derin bir merkez yalnızca savaşa, teröre, paraya ve siyasete değil; çevre, hayvan, doğa, moda, ünlü, cinsellik, cinsiyet, gençlik, yetişkin insan dişisi gibi konulara da sarılmaktadır, örnek ki hayvan hakları, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, çevreyi korumak gibi konuları bile kendi amaçları için oluşturmaya çalışmaktadır yani toplumsal kılıflara da bürünmektedir ki bu durumu anlamanın bir yolu da sivil toplum örgütülerinde toplanan kişilerin ahlaka uygun giyinip giyinmedikleridir, yani eğer bu örgütlerde ahlaka aykırı giyimi seçen kişiler toplanmaktalar ise durumun o küresel merkeze uygunluk içinde olduğu açıktır yani o merkez ülkelerde ve dünyada akıldışı-ahlakdışı bir yetişkin insan dişisini önesürmeye(öne sürmeye) çalışmaktadır çünkü casusluk konusunda da, siyasi örgütlerde de kullanılmakta olduğu gibi 'yetişkin insan dişisi' çok yararlıdır yani bu örgütlerin yetişkin insan dişisini kullanmaları oldukça yaygın ve oldukça geleneksel bir durumdur; bu nedenle ki 21. yüzyılda Amerikan ünlüleri genelde yetişkin insan dişisinden oluşmaktadır çünkü yetişkin insan dişisinin ahlaka aykırılık olanağı yetişkin insan erkeğinden çoktur, örnek ki bir yetişkin insan dişisinin sokaklarda sütyen-külot gezmesi, bir yetişkin insan dişisinin şortla gezmesinden daha etkilidir ki sokaklarda yetişkin insan erkeklerinin külotla gezmeleri olasılığı sıfıra yakındır ancak görülmekte ki yetişkin insan dişisi sokaklarda sütyen-külot ile rahatça gezebilmektedir yani açık ki akıldışı-ahlakdışı moda yetişkin insan dişisi için en yüksek uygulanma olanağına sahiptir ki o küresel merkez de bu nedenle genelde modayı, özelde ise yetişkin insan dişisini kullanmaya çalışmaktadır.

Ülkemizde yükselmekte/yükseltilmekte olan akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm), akıldışı-ahlakdışı ünlü, akıldışı-ahlakdışı medya, İstanbul sözleşmesi ve eşcinsellik gibi şeyler nedeniyle öngörüm(tahminim) ki Gezi olayı türü bir olay cinsellik ile, ve Kadına şiddet ve Kadın cinayetileri bahanesi ile yapılmak istenilebilir, örgütlenmek olabilir.

Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'ta birleşin. Gereksinim duyacağınız güç 'Bilim ve ahlak'ta gizlidir. Türkiye'nin ve dünyanın kurtuluşu Abd'de, Ab'de, siyasette, özel sektörde, ekonomide, ünlülerde, sanatta değil 'Bilim ve ahlak'tadır. Kadına şiddete de, kadın cinayetlerine de, şiddete de, cinayete de, suçlara da karşı olanlar akıldışılıkta ve ahlakdışılıkta değil 'Bilim ve ahlak'ta birleşmelidir; Türkiye'yi de, tüm dünyayı da 'Bilim ve ahlak' yönetmelidir. Öcü 'Bilim ve ahlak' değil, öcü 'Bilimdışılık ve ahlakdışılık'tır; ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, medeniyetin, evrenin en üst nitel ve en üst insani aşamasıdır.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge


İnternette yayınlandığı zaman: 14.8.20/07.05