MASKE: BURUNU KAPATMAK SENİ AĞIZI KAPATMAK BAŞKALARINI KORUR

İnsanlık ya da toplumlar ya da ülkeler kendi dini inançlarından bile akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm), akıldışı-ahlakdışı medya, akıldışı-ahlakdışı siyaset, ve akıldışı-ahlakdışı ünlü gibi şeyler yüzünden öylesine uzaklaşmışlar, kendi dini inançlarına bile öylesine yabancılaşmışlar ki Korona salgını'nın Nuh(Noah) tufanı, Sodom, Gomora, Pompei, ve 'Mısır firavunu ile Musa(Mose)' anlatısına bile uyduğunu anlamıyorlar. Açık ki dini inançlar açısından; Korona salgını Nuh tufanı, Sodom, Gomora, Pompei, ve Musa ile benzerlik içinde çünkü bu konular cehalete ve ahlaka aykırılığa karşı konulardır yani akıl ile akıldışılık, ve ahlak ile ahlakdışılık arasındaki savaşım(mücadele).

Yani anlaşılmakta ki insanlık ya da toplumlar ne çağımızdaki binlerce üniversiteden, ne de kendi dini inanç anlatısılarından ders almıştır çünkü açık ki korona salgını nefsin yani en büyük cehaletin ürünüdür, yani 'Önce akılı(aklı), sonra da ahlakı yok eden; kötülüklerin hem nedeni, hem de amaçı olan; akıl-ruh sağlığını bile yok eden' nefsin.

Görülüyor ki korona salgınına karşı yalnızca iktidar siyasetçileri değil, sivil kimseler de direnmekte, öyle ki medeni sanılan Avrupa'da bile bazı insanlar koronaya karşı önlemlere tepki göstermekteler, uymak istememekteler ki bu açıdan Korona salgını insanlığın yalnızca zekasını, akılını, mantığını değil, medeniliğini de ölçmektedir; bu nedenle ki korona salgınına karşı önlemlere uymayanlara yalnızca ceza değil, ruhsal tedavi-ruhsal eğitim zorunluluğu da getirilmelidir çünkü bu durum kendini de, toplumu da, ülkeyi de, insanlığı da düşünmemek yani ya pısikopatlık(psikopatlık) ya sosyopatlık halidir yani suç eğilimliği/potansiyelliği halidir.

Açık ki bu durumun nedeni; ülkeleri siyasetçiler yönettiğine göre, ülkeleri yönetmekte olan siyasetçilerin suçudur çünkü eğitimi de, hukuku da, dini inanç halini belirleyen, yöneten de onlardır; örnek ki bu nedenle ki Abd başkanı Trump Abd zinanın, fuhuşun, pornonun, eşcinsel evliliğin, çıplaklığın, ensestliğin, esrarın yani dine aykırı herşeyin serbest olduğu Abd'yi değil de, rakibi Biden'ı dinsizlikle suçlayabilmek saçmalığını, mantıksızlığını gösterebilmektedir; ve görüldü ki Korona salgını'na karşı bilimsel önlemlerin uygulanmasını da ülkelerin yönetimlerindeki siyasetçiler önlemektedir ki tüm bunlar siyasetin artık ne kadar çok akıldışılık ve insanlıkdışılık bir dünya olduğunu, ve artık tarihin çöplüğüne gitmesi gerektiğinin; insanlığın, toplumların, ülkelerin, dünyanın siyasetle değil, Muhammed'in ve Atatürk'ün dediği gibi 'Bilim/İlim ve ahlak' ile yönetilmeleri gerektiğinin kanıtlarındandır.

Korona salgınına karşı maske iki türlü işe yarar: 1- Burunu kapatıp, maske takanı korur, 2- Ağızı kapatıp, başkalarını korur. Açık ki maskenin ağızı kapatmakla, maske takanı da korur ancak insanlar genelde burunlarından soluk alıp verirler, konuşma sırasında da ağızdan soluk(nefes) çıkacağı için, soluk çevreye yayılır yani burun çevreye pek virüs yaymaz; bu nedenle ki maske ile yalnızca ağızı kapatmak kapatanı asla korumaz, ancak başkalarını koruyabilir ki maskeyi yalnızca ağızlarına takanlar bunu bilmeliler.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 12.8.20/08.43