İNSANLIK NÜKLEER SAVAŞI ÖNLEMEK DÜNYAYI VE KENDİNİ KORUMAK İSTİYORSA SİYASETİ YASAKLAMALI

Savım ki insanlığın yapması gereken birinci iş 'Siyaseti' yasaklamak.

İnsanlığın durumu kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi durumu da, tavşan kaç-tilki tut durumu da, ciğeri kediye emanet etmek durumu da göstermekte çünkü hem kötülüğe karşı savaşmakta hem de kötülüğün nedeni olan şeylere sarılmakta çünkü insanlık mantıksızlık ve tutarsızlık içinde çünkü sözcüklerin doğru anlamlarını bilmiyor çünkü siyasetçiler öğrenmesini engelliyor.

Gerçek ki hem genelde savaşı, özelde ise Dünya savaşlarını siyasetçiler çıkardı. Ormanları, doğayı yok eden; atmosfere, hayata zarar veren, kötülük eden kapitalistlere siyasetçiler izin veriyor; devletlerin nükleer silahları devlet başlarının masalarındaki Kırmızı düğme'lere bağlı yani nükleer silahların düğmelerine basacak olanlar esnaf, tüccar, işçi, emekli, öğretmen, kapitalist değil siyasetçi. Bu durumda, siyasetin işlevi açık ki kapitalistlerin barbar, vahşi, köleci, yağmacı, insanlığa zararlı, ve dünyaya zararlı isteklerine, amaçlarına karşı bir dizginleme görevi görmek; yani kapitalistler dünyaya ve insanlığa hunharca egemen olmak istiyorlar, siyaset ise bu durumun hunharca değil medenice olmasını sağlıyor; yani siyasetin tanımı bence şu: 'Kapitalistlerin çıkarlarına uygun olarak kamuya yararlılık, ve toplumları bölmek, bölünenleri de birbirlerine düşman etmek' yani siyaset demek açık ki 'Siyasetçiye oy, kapitaliste para işi' demek.

Altın aranılması için kapitalistlerin ormanları, doğayı yok etmelerine izin verenler kimler? Siyasetçiler. Atmosfere zarar veren şeyleri kapitalistlerin yapmalarına izin verenler kimler? Siyasetçiler. Akıldışı-ahlakdışı modaya, akıldışı-ahlakdışı özel hayata, akıldışı-ahlakdışı işyerilerine, akıldışı-ahlakdışı pılajlara(plajlara) izin verenler kimler? Siyasetçiler. Yani; yasal akıldışı-ahlakdışı herşeye izin verenler de siyasetçiler, doğaya-dünyaya zarar verilmesine izin verenler de siyasetçiler, nükleer silahların düğmelerine basacak olanlar da siyasetçiler, insanlığın insanlıktan uzaklaşmasına izin verenler siyasetçiler, devletin-vatanın-milletin-kamunun-halkın fabrikalarını-madenlerini-kaynaklarını-servetlerini özel sektöre satanlar siyasetçiler, zinaya-fuhuşa-eşcinselliğe-pornoya-çıplaklığa izin verenler siyasetçiler.

Bu nedenle ki Muhammed de yani dini tanımlayan Din hadisileri de 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır' dedi ki 'sultan' hem kapitalist, hem siyasetçi durumu demek yani Muhammed tek bir söz ile, siyasetin ve kapitalistliğin dindeki durumunu özetlemiş olmuş oysa ortalık sultanlığı savunan, baştaçı eden siyasi partilerle, ve siyasetçilerle dolu. Yani, siyasetin ve kapitalistliğin durumu bu işte.

Peki insanlık bu duruma neden tepki göstermiyor? Çünkü insanlık genelde sözcüklerin, özelde ise laiklik, demokrasi, özgürlük, akıl-ruh sağlığı, ahlak, din, ve nefs sözcüklerinin doğru anlamlarını bilmiyor çünkü siyaset bilinmesini türlü yollarla önlüyor. Yani, insanlık önce 'Laikliğin, özgürlüğün, akıl-ruh sağlığının, ve dinin önce bilim ve ahlak' demek olduğunu; ahlakın da zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun soyut nitel zirvesi olduğunu; nefsin hem en büyük cehalet , hem kötülüklerin nedeni ve amaçı olduğunu, hem de önce akılı, mantığı, sonra da ahlakı, vicdanı, insanlığı yok ettiğini; demokrasinin siyasi parti, siyaset, siyasetçi, halk iradesi, halkın kendikendini yönetmesi demek değil önce bilim ve ahlak demek olduğunu; özel sektörün özgürlük değil hem vatanlara ve milletlere ihanet hem de dünyaya ve insanlığa kötülük demek olduğunu; siyasetin demokrasi, özgürlük, laiklik değil hükümdarlığın uzantısı, ve kapitalistlere aracılık demek olduğunu' öğrenmek, anlamak, bilmek zorunda yoksa 3. dünya savaşına bile neden olabilecek, dünyada hayatı(yaşamı) bile yok edebilecek mantıksız bir dünyaya göbekatmaya(göbek atmaya) devam eder.

Siyasetin yüzündeki Demokrasi yüzülü maskenin arkasında Kapitalist yüzü olan ikinci bir yüz daha olduğunu insanlık artık anlamak zorunda. Bu nedenle ki dünyada hiçbir üniversitenin, ve siyasi partinin amaçı(amacı) düşünür(filozof), alim, alime, bilge yetiştirmek değil özelde kapitaliste ve siyasete, genelde ise sisteme eleman yetiştirmektir; bu nedenle ki, binlerce üniversite, binlerce bilimci olan dünyada ülke yönettirmek için düşünür, alim, alime, bilge değil siyasetçi ya da kapitalist aranmaktadır.

Açık ki kapitalistlik azgın, hunhar, barbar, vahşi ruhunu ve amaçlarını takım elbiseli, kıravatlı(kravatlı), sinekkaydı tıraşlı(traşlı), rugan ayakkkabılı siyasetçilerle gizlemeye çalışmakta; siyaset de bu durumu toplumlarını akıldışı-ahlakdışı sözde ünlülerle mutlu edip, eğlendirip saklamaya çalışmaktadır; açık ki geçek budur çünkü siyaset ile yaratılan durum bilime de, dine de, akıl-ruh sağlığına da, insanlığa da, dünyaya da aykırı bir durum.

Bu durumda açık ki insanlık nükleer savaşı da, 3. dünya savaşını da, dünyanın yok olmasını da, insanlığın insanlıktan çıkmasını da önlemek istiyorsa önce siyaseti yasaklamalı; ülkeleri Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi yalnızca 'Bilim ve ahlak' yönetmelidir. Yani, 'Bilim ve ahlak' yolunu seçmiş insanlığın 1. devrimi 'Siyaseti yasaklamak', 2. devrimi 'Kapitalistliği yasaklamak' olacaktır yani bu ikisi yasaklanmadan dünya da, insanlık da asla insanca, bilimsel, doğru, huzurlu, dostça, barışlı, özgür, ve güvenli olmayacaktır çünkü görülmekte ki 'Kapitalist sömürür, siyaset uyutur' oysa insanlık ne sömürülmeli ne de üstelik de ayaktauyumalı(ayakta uyumalı). Bu nedenle; akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı hayat türü yani akıldışı-ahlakdışı hazlar için birleşen dünya yetişkin insan dişisi türü, bu durumu bırakıp, Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak içinde; ve siyasetsiz, kapitalistsiz bir dünya' için birleşmelidir.

Yani 'No politic; yes science and ethic'.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 16.3.21/09.19


Başlık Kategori Yayın Tarihi
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020