UTANMAZ MİLLİYETÇİ TÜRÜ KOMÜNİST TÜRÜ DİNSİZ TÜRÜ ATATÜRKÇÜ TÜRÜ DİNİ İNANÇLI TÜRÜ DURUMU

Bir milleti yok etmek istiyorsanız, o milleti nefs kölesi yapın yeter. Sparta'yı da, Sodom'u da, Gomora'yı da, Pompei'yi de, Roma imparatorluğu'nu da, Osmanlı imparatorluğu'nu da yok eden de; Sokrates'i, Galile'yi, Muhiddini Arabi'yi cezalandıran da; Atatürk düşmanlığı da, Osmanlıcılık da; bilime ve ahlaka aykırı Atatürkçülük de, bilime ve ahlaka aykırı laiklik de, bilime ve ahlaka aykırı demokrasi de, dünya savaşlarını çıkaran şey de, katliamlar yaptıran şey de, doğayı yok ettiren şey de, suçların temel nedeni de; siyaset de, özel sektör de; 'Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, güvenilirlik, sakinlik, medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inziva demektir' diyen Din hadisileri'ne aykırı dini inançlılık da 'nefs'tir.

Akıldışı, ahlakdışı, küresel, ve derin bir merkez akıldışı-ahlakdışı moda türünü, akıldışı-ahlakdışı ünlü türünü, ve akıldışı-ahlakdışı hayat türünü de kullanıp dünyaya akıldışılık, ahlakdışılık, ve barbarlık yani 'utanmazlık' pompalamak için uğraşmakta.

Sağcılar, solcular; milliyetçiler, komünistler; dini inançlılar, dinsizler; Atatürkçüler, Osmanlıcılar; Türkiyeliler, Amerikalılar, Avrupalılar, Afrikalılar, Asyalılar; gençler, yaşlılar; baylar, bayanlar; üniversite mezunuları(mezunları), ilkokul terkler; bunlar birbirlerinden farklı olsalar da onları birleştiren bir ortak özellik var: Nefs; yani hem en büyük cehalet olan, hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçı(amacı) olan; önce akılı, mantığı, sonra da ahlakı, vicdanı, insanlığı yok eden şey.

Gerçek ki genelde Batı, ve kapitalizım(kapitalizm), özelde de Abd dünyayı gerçekte para ve silah ile değil 'nefs' ile yönetmektedir; insanları, toplumları, insanlığı nefse köle etmekle. Bu nedenle de akıldışı-ahlakdışı-utanmaz modayı, akıldışı-ahlakdışı-utanmaz ünlüleri, ve akıldışı-ahlakdışı hayat biçimilerini(biçimlerini) insanlığın, ülkelerin başına taç etmeye çalışmakta.

Bu nedenle ki nefs hem insanın ve insanlığın en büyük düşmanıdır, hem de insanın ve insanlığın en önce savaş açması gereken şeydir.

Sanılmasın ki 'utanmak' yalnızca 'ahlak' ve 'din' ile ilgili bir konudur; çünkü felsefe, bilim, medenilik, ve akıl-ruh sağlığı da 'utanmak' ile başlar. Şöyle ki felsefe de, bilim de herşeyden önce 'İnsanlığın sorunları ile ilgilenmemekten, insanlığı kurtaramamaktan, ve dünyayı kurtaramamaktan', ve 'yanlış, kötülük yapmak'tan utanır. Akıl-ruh sağlığı da 'utanmak' ile başlar çünkü ancak hayvanlarda ve delilerde 'utanmak' olmaz. Bu nedenle ki Muhammed de 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' diyor.

'Utanmak' neden bu kadar önemli ve zorunlu? Çünkü 'utanmak' herşeyden önce 'başkalarını ve doğruları düşünmek' özelliğidir. Öteyandan; 'utanmak' ahlakın bir parçasıdır, ahlak da zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün, insanca insan olmanın, evrimin ve evrenin soyut nitel tek zirvesidir. Yine öteyandan; ahlak 'Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, tarafsızlık, medenilik, sakinlik, nefssizlik, israfsızlık demektir' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı, doğru din tanımının da parçasıdır. Yani 'utanmak'ı dışlamak bunca şeyi doğru, iyi, güzel, insani şeyi de dışlamaktır. Bu nedenle insanın ilk yapması gereken şey 'Utanmayı dışlamamak' olmalıdır çünkü utanmak giderse mantık da gider, mantık giderse akıl-ruh sağlığı da gider, akıl-ruh sağlığı da giderse insanca dünya gider.

Ancak görülmekte ki 'utanmak'ı dışlamış; milliyetçi, komünist, dinsiz, Atatürkçü, üstelik dini inançlı türü bile var.

'Utanmaz milliyetçi türü'; akıldışı, ahlakı dışlamış, bilime aykırı, bilimsellikdışı, mantıksız, tutarsız, vicdansız, merhametsiz, barbar, vahşi, saldırgan, şiddet eğilimli, savaş eğilimli, sigara-içki gibi topluma kötü örnek şeyleri olan, pirsing-dövme gibi akıldışı şeyleri olan, bikini/mayo/ mini şort/mini etek/tayt pantolon gibi ahlakdışı moda giyinen, öteki milletlerin vatanlarında-topraklarında-servetlerinde gözü olan; yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı milliyetçi türüdür.

'Utanmaz komünist türü'; sigara, içki içip topluma yanlış, kötü örnek olan; bikini/mayo/ mini şort/mini etek/tayt pantolon gibi ahlakdışı moda giyinen; ahlakı dışlamış komünist türüdür. 'Utanmaz dinsiz' türü de böyledir. 'Utanmaz Atatürkçü türü' de böyledir. 'Utanmaz dini inançlı türü' de böyledir. Yani bunlar dini tanımlayan Din hadisileri'ne öyleyadaböyle(öyle ya da böyle), orasındanburasından(orasından burasından) aykırılık içindeki kimselerdir.

Gerçek ki herşeyin doğrusu önce 'utanmak' ile başlar. Bilin ki nerede ahlaka aykırılık varsa, orada milyon tane üniversite olsa da 'doğrunun doğrusu' yoktur; o üniversiteler bilimin ve insanlığın üniversiteleri değil cehaletin, mantıksızlığın, düzenin, yozluğun, nefsin üniversitesidir.

Ne olursan ol, önce ahlak, utanmak ol. Bilimden utan, ahlaktan utan, toplumdan utan, mantıksızlıktan utan, tutarsızlıktan utan, vicdansızlıktan utan, barbarlıktan utan, vahşilikten utan, medeniliksizlikten utan, insanlıktan payını almamışlıktan utan, insanlığı utandırmaktan utan, ülkeni utandırmaktan utan, toplumunu utandırmaktan utan, eğitimini-diplomanı utandırmaktan utan, sanatı utandırmaktan utan, aptal gibi yanlış yapmaktan utan, kötülük yapmaktan utan, zarar vermekten utan, nefse köle olmaktan utan, hayvana benzemekten utan, hayvanlara kötülük etmekten utan, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ü utandırmaktan utan, Din hadisileri'ni söylemiş yani dini tanımlamış Muhammed'i utandırmaktan utan, Din hadisileri'ne aykırı olmaktan utan, Din hadisileri'ni utandırmaktan utan, utanmamaktan utan, utanacak hiçbirşey bulamamaktan utan. Utanmak yoksa mantık da olmaz zaten, din ise hiç olmaz.

Utanman yoksa; ne olursan ol, fasafiso. 'Utanmak' mantığın özetidir. Bir ülkenin ilk korunması gereken şeyi 'utanmak'tır. Gerçek ki yalnızca 'Türkçe giderse Türkiye gider' değil, 'Utanmak giderse' de Türkiye gider.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 15.3.21/05.02