JEET KUNE DO’MUZA KULELKAVİDO EKLEMEMİZİN NEDENLERİ

JEET KUNE DO’MUZA "KULELKAVİDO" EKLEMEMİZİN BİRİNCİ NEDENİ: Jeet Kune Do (JKD) ünlü dövüş sanatçısı Bruce Lee’nin kurduğu bir felsefedir. Bruce Lee bu felsefede kendi sokak dövüşü konseptini sergiler. Jeet Kune Do sanatını sadece kurucusu temsil edebilir. Bu yüzden Bruce Lee’nin asistanları ondan aldıkları bilgi ve ilhamla kendi branşlarını kurmuşlardır. Salt olarak “Jeet Kune Do” isim hakkı Bruce Lee’nin eşi Linda’nın üzerinde zimmetlidir. Bu yüzden ne biz ne de başkaları hatta ne de ilk jenerasyon öğrencileri bu ismi tek başına kullanamamıştır. Şu hâlde bizim de bu ismi kullanamamamızın nedeni anlaşılacaktır. Biz de isim hakkına müdahil olmamak için "Jeet Kune Do Kulelkavido" diyoruz. Bruce Lee müfredatının adına “Jun Fan Gung Fu” demiş ve yeniliğe açık olduğu için bu müfredata sürekli bir şeyler ekleyerek değiştirmiştir. JKD tamamlanacak bir yol değildir. Birey kendi JKD’si için belki bunu gerçekleştirebilir. Fakat spor haline gelen bir JKD, hem sürekli değişiklikler katarak kendini güncelleyebilir hem de organizasyonda kurallarını koyarak sürekli kendini tamamlayabilir.

Bruce Lee’nin kendi ustalarından icazet almadan yeni bir yol arayışına çıkması, geçmişinin dövüş sanatı açısından parlak olmaması ve aksine dayaklar yemesi, hiçbir branşta tam olmadan yeni bir sistem kurması, yapmadığı branşlardan bile sistemine teknikler ve egzersizler katması, boksu tribünden ve televizyondan öğrenmesi, bütün bunlara mukabil kendi şahsi çabasıyla kendini geliştirmesi, sonradan egzersizleri önemseyerek hayatına katması ve müthiş bir fizikle dikkat çekmesi, JKD felsefesini eğitimi paraya bağlayanlardan çok kendi kitabından da öğrenebilmeniz, ne hız ne estetik ne de mucit olarak hiçbir öğrencisinin onun gibi dikkat çekememesi, öğrencilerinin onun gibi dikkat çekici yahut özgün ilkelerle kendi sistemlerini geliştirememeleri JKD bardağının yarısı dolu ama yarısı boş bir tarafının da olduğunu göstermektedir. JKD isminin önemli olmadığını bizzat kendisi bile dile getirmiştir. İsimlere takılmıyoruz...

JEET KUNE DO’MUZA "KULELKAVİDO" EKLEMEMİZİN İKİNCİ NEDENİ: Herkes kendi JKD’sini yapıyor ve kendince isim koyuyor. Kendi tecrübelerini de katarak müfredatı değiştiriyor. Müfredat değişince de o  Jeet Kune Do’dan uzanan bir yola ve başka bir konsepte dönüşüyor. Çünkü Jeet Kune Do’nun ucu açık ve sınırı yok. Jeet Kune Do ilkelerine ters düşmedikçe herkes kendi yolunu çizebilir. Dileyen beğendiğine rağbet eder ve öğrenci olur. Eğer yeni bir yol çizmeyi başarabilen olursa o da kendi yolunu çizebilir. Kısacası sadece biz değil hiç kimse “Jeet Kune Do” diyemiyor. Diğer branşlarda böyle yasal hak bahis mevzuu olmadığından onlar diyebilmekteler. Bruce Lee’nin ilk öğrencisi Jesse Glover JKD’nin klasik olmayan bir Kung Fu olduğuna dikkat çekmek için “Non Classcal Gung Fu” demiştir. “Jeet Kune Do” diyememiştir. Bruce Lee’nin asistanı Dan İnosanto Jeet Kune Do isminin başına Bruce Lee’nin ölümünden 33 yıl sonra Bruce Lee’nin Çince ismi olan “Jun Fan”’ı eklemiş ve "Jun Fan Jeet Kune Do" demiştir ama “Jeet Kune Do” diyememiştir. Bruce Lee’nin başka bir öğrencisi olan Joe Colwes Jeet Kune Do’nun eşzamanlı ataklarına dikkat çekmek için “Wu Wei Gung Fu” demiştir. Başka bir öğrencisi olan James DeMile Jeet Kune Do’nun Wing Chun’dan yola çıkarak oluştuğuna dikkat çekmek için “Wing Chun Do” diyerek kendi Jeet Kune Do’sunu oluşturmuştur. Bu ustaların öğrencileri de kendilerine göre isimler vermişlerdir. Mesela Jesse Glover’ın öğrencisi Tom Keplar “TK Non Classical Gung Fu” demiştir. Kendisi şahsıma bu isim altında Türkiye temsilciliği yetkisi vermiştir. Yine mesela Dan İnosanto’nun öğrencisi Erik Paulson “Combat Submission Wrestling” adında kendi sistemini kurmuştur. Onun bir başka öğrencisi olan Paul Vunak "Progressive Fighting Systems" (PFS)’i kurmuştur. Yüzlerce sayılabilir; Core JKD, JPJKD, TWJKD ve saire… Bu yüzden biz de kendi birikimimizi Jeet Kune Do Kulelkavido olarak isimlendirdik. Bu şampiyonalarımızda seminerlerimize iştirak eden Bruce Lee'nin çeşitli jenerasyonlardaki öğrencilerinin durumunu görmek özgüvenimizi çok artırdı.

JEET KUNE DO’MUZA "KULELKAVİDO" EKLEMEMİZİN ÜÇÜNCÜ NEDENİ: Bruce Lee’nin 6 öğrencisinden ders almış olan Amerikalı JKD ustası Tom Keplar’ın öncülüğünü yaptığı “Next Generation JKD” isimli bir akım oluşmuştur. Bu akım dünyanın birçok ülkesinde başlayan Jeet Kune Do müsabakalarına iştirak etmektedir. JKD felsefesinin aileleri ürkütmesi rağbeti ve dünyada tutunmasını tehlikeye sokunca müsabakalarla spor kimliği kazandırılarak yeni bir yol tutulmuştur. Para kazanmanın yerine, maç kazanmak geçmiştir. Bu da para kazananların işine gelmemiştir. Ailelerin de izleyebileceği bir Jeet Kune Do uluslararası müsabakalarda sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Bruce Lee daha önce 1967’de “Long Breach International” isimli organizasyonda Dan Inosanto ve James Yimm Lee ile “sparring” adı altında müsabakalar yaparak bunun da mümkün olduğunu göstermişti. İşte bu ve benzeri birçok akım JKD’nin spor olarak yapılabileceğini dünyanın birçok ülkesinde yıllardır aksamadan gerçekleşen şampiyonalarda sergilemişlerdir. “World Jeet Kune Do Federation” JKD’nin sportif organizasyonlarının başını çekmektedir. Bugün spor olarak müsabakaları yapılan tüm branşlar geçmişte spor değildiler ve aynı gerekçelerle sporlaştılar. Biz bu şampiyonalarda Türk JKD’sini “JKD Kulelkavido” olarak temsil ederek 3 yılda 3 ülkede 5 müsabakaya katıldık ve her birinde şampiyonluk elde edip İstiklal Marşımızı okuttuk. Tüm bu spor organizasyonlarında JKD Kulelkavido seminerleri ve eğitimleri vererek dünyanın birçok ülkesinden katılımcı olanlara JKD Kulelkavido sertifikaları ve temsilcilikler verdik. İşte bu yüzden JKD Kulelkavido elbette dünyada yapılan bir aktivitedir. JKD’nin ancak bu şekilde yayılması mümkündür. Dileyen dilediği akımın peşine gidebilir. Kamuoyu bakacak ve tercihini yapacaktır. Inosanto Academy’de bile JKD dersinden çok "Kick Boxing" dersi ilgi çekiyorsa nedenini maçlarda aramak gerekir. Muhammed Ali Clay bazı JKD’ciler gibi maç değil de seminerler vererek o muhteşem boksunu yaşatmaya kalksaydı "koca bir hiç" olacaktı. Bruce Lee bile sinemayla ve gösterilerle kendini duyurmaya çalışmıştır. Üçüncü okulunu kapattıktan sonra dördüncüsünü açmamıştır. Seattle, Oakland ve Los Angeles'ta “Jun Fan Gung Fu Institute” adını verdiği eğitim salonları onun gösterileri ya da sinema salonları gibi dolmamıştır. Öyleyse JKD ilkelerini mümkün mertebe ters düşmemek kaydıyla tüm dövüş sistemlerinin müsabaka talimatlarından yararlanan bir JKD Kulelkavido müsabaka ve hakem talimatının oluşması çok büyük bir adım olmuştur. Dünya Jeet Kune Do Federasyonu, JKD Kulelkavido müsabaka ve hakem talimatına göre maçları düzenlemektedir ve bu talimatnamenin mimarı biziz. Biz Türkiye olarak Yeni Nesil Jeet Kune Do’nun kurucu ülkelerindeniz.

Lise mezunu olmayanların JKD Kulelkavido antrenörü olmaları mümkün değildir. Antrenörlerimizin çoğunun üniversite mezunu olmaları ayrıca sevindiricidir. Her yıl seviye ve antrenörlük kursu düzenlenmektedir. Başını her ikisi de 2. jenerasyon JKD'ci olan Chairman Tom Keplar ve President Ahmed Muhammed'in çektiği Dünya Jeet Kune Do Federasyonu hakem ve antrenör diplomalarımızı resmi olarak tanımakta, uluslararası müsabakalarda ve eğitimlerde görev ve yetki vermektedir. Gitgide büyüyen bu aktivitelerde ülkemiz kurucu üye olarak en başı çeken ülkelerden biridir. Hedefi JKD’yi ailelerin de ilgilenecekleri ve izleyebilecekleri bir spor olarak olimpiyatlara taşımaktır. Bruce Lee’nin ve JKD felsefesinin unutulmaması ve nefsi müdafaa boyutunun da hatırlanması hatta bilinmesi için müsabaka aralarında tanıtım seminerleri organize edilmektedir.

İlgi her ne kadar büyük olsa da tüm branşlar sporlaşırken başlangıçta yaşadıkları sorunları heyecanlı maçların atmosferiyle gidermişlerdir. Nihayet öyle bir hale gelmişlerdir ki kimse Karate ya da Tae Kwon Do’ya duyduğu rağbeti bu branşların kökenine duymamaktadır. Her spor branşı bir zorunluluğun sonucu olarak spor olmayı başarırken direnci çiğnemiştir. Bazen kuralsız veya bazen az kurallı Vale Tudo kafes dövüşü 20. Yüzyılın başlarından beri bir türlü yayılamayınca kurallar artırılarak ve daha çok sportif bir hava verilerek MMA maçları düzenlenmiştir. Bu maçlar, kan görmek istemeyenlerin fazlalığından dolayı kuralsız dövüşü gölgede bırakmıştır. Ailelerinden kopuk vaziyette ana-babasız serbest yaşayan toplumlarda bile rağbet görmemiştir.

Sonuç olarak Bruce Lee’nin sparring’ini izlediğinizde keyif alıyorsunuz. Hem görselliği güzel hem de farklı tekniklerle dikkat çekiyor. Ayrıca çok kontrollü ve zarar vermiyor. Düşürüyor ama sakatlamıyor. Eldivenle kasklı partnerine vuruyor ama kan akmıyor. Hem keyif veriyor hem de zarar vermiyor. İşte bunun peşindeyiz…