YASADIŞI YASA DIŞI SIRADIŞI VE SIRA DIŞI SAVIM

Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, diye düşünmek gerçekten hem yanlış bir düşüncedir hem de Türkçeyi, felsefeyi ve bilimi doğru ya da iyi bilmemekten kaynaklanır; gerçekte ise Türkçe hem dünyanın en zor dilidir hem de evrensel dile en yakın dildir ki bu durumu 'özgürlük' sözcüğü ile de açıklamıştım, internette 'özgürlük' ile ilgili yazımda.

Türk dil kurumu sözlüğü diyor ki 'Yasadışı' değil 'Yasa dışı'; ve 'Sıradışı' değil 'Sıra dışı' yazılmalıdır.

Gerçek ki Türk dil kurumu edebiyatçılardan oluşmakta oysa dil için dil bilimi, dil felsefesi, dil mantığı ve dil matematiği gerekir.

Savım ki hem 'yasadışı' doğrudur, hem de 'yasa dışı'; ve hem 'sıradışı' doğrudur, hem de 'sıra dışı'; ancak bunların anlamları farklıdır. Şöyle ki 'yasa dışı' yazılırsa, 'ev dışı' yani evin dışı birşey, ve var olan birşey, bir gerçeklik anlaşılır yani yasa dışı alanlardan olan örnek ki hukuk, fizik, kimya, bilim, edebiyat, turizım(turizm), medya, ekonomi, sanat, insan, uzay, deniz gibi gibi olan, suç olmayan şeyler; 'yasadışı' yazılırsa deyim, mecaz durumu yani suç durumu anlaşılır. Bunun gibi; 'sıra dışı' yazılırsa, bir sıranın dışı anlaşılır yani 'Herkes sıraya girsin'deki 'sıra' gibi; 'sıradışı' yazılırsa, olağan olmayan, alışılmış olmayan birşey anlaşılır.

Konu ile ilgili örnekler: 1- Uyuşturucu yasadışıdır. 2- Ekonomi yasa dışındaki, hukuk dışındaki bir alandır. 3- Buraya sıradışı insanlar gelmez. 4- Sıra dışına çıkmayın, herkes sırada kalsın.

 

Necdet Gürçiftçi

Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

 

İnternette yayınlandığı zaman: 16.7.20/00.22