EVRİME KANIT SAVIM: SAFRA

Birileri ısrarla sanmakta ki evrimi onaylamak nicel bir konudur yani kemik, organ işidir oysa bunlar evrim gerçeği denilen mantığa yardım için varlar yani evrimi anlamak gözle değil mantıkla olur yani evrim karşıtlığı mantık üzerine değil, mantığı dışlamak üzerine kuruludur, ve onlar 'Herşeyi bir yatana vardır' savlarınana 'Peki, öyle ise ilahınızı ne, kim yarattı?' sorusuna yanıt(cevap) bulamayanlar yani kendileriyle çelişenlerdir. Bu nedenle dogma, tabu gibi şeyler evrim alanında değil, evrim karşıtlığı alanında bulunurlar.

Safra bir zehir; karaciğer kendisine gelen kandaki zararlı maddeleri topluyor ve safra durumuna getirip safra kesesine gönderiyor, safra kesesi onları bağırsaklara atsın, bağırsaklar da dışkı yolu ile dışarı atsın diye.

Ancak ortada tuhaf bir durum var: Safra kesesinin attığı safrayı bağırsak emip tekrar karaciğere gönderiyor!

Yani tekrar karaciğere gelecekse karaciğer neden atıyor?

Yağlı besinlerin sindirimi için neden özgün bir yöntem var edilmemiş?

Eğer insanı bir ilah yaratmış olsaydı atılan birşeyi tekrar geri getirtmezdi ki bunu safra kesesi çıkarılmış insanların yaşamlarını(hayatlarını) olağan biçimde sürdürmelerinde görmekteyiz yan demek ki bağırsaklar yapmamaları gereken birşeyi yapıyorlar ve atmaları gereken safrayı bedene yine geri sokuyorlar, ve safra kesesi olmayan hayvanlar da var. Yani açık ki safra kesesi beden dışarı atılması gereken atıkların depolanma yeridir, bedene yine sokulması gereken şeyleri depolama yeri değil.

Safra kesesiz de insanlar yaşamaktalar demek ki safra kesesiz de yaşanabilir, ve demek ki safra kesesinin insanları yaşatmak gibi bir nedeni ya da amaçı(amacı) yok k bu da insanın var oluşunun bir rastlantı olduğunu; bu da dünyanın ve evrenin var oluşunun da bir rastlantı olduğunu gösterir. Ve üstelik safra kesesi kendinde bile birçok hastalığa da neden olmakta yani bu mantıksız bir durumdur çünkü sağlık için var olmuş birşey sağlıksızlığa neden oluyorsa bu işte mantıksızlık var demektir örnek ki bir ekmek makinası ekmek yerine sorun üretiyorsa o makinada ve onun yapımında, ve onu yapanlarda sorun var demektir çünkü hata olasılığı ya da olanağı olan birşeyi yapmak üretmek demek yapanın, üretenin de hatalı olması demektir yani bu durumda var olduğu ileri sürülen bir ilahın da hatalı olması demektir ki bu da var olan ilah tanımlarına uymayan bir durumdur çünkü var olan ilah tanımları ilahların hatasız olduklarını ileri sürmekteler yani düşünün ki bir ilah sağlık olsun diye safra kesesi takıyor, insanlar yani doktorlar ise sağlık olsun diye onu çıkarıp çöpe atıyorlar, bu ilahlık açısından tuhaf bir durumdur. Yani bu durum ya mantıksızlık olan yerde ilah var ya da ilah demek mantıksızlık demektir yani her iki açıdan da konuda mantıksızlık var demektir.

Bu durum insanın, dolayısı ile dünyanın ve evrenin bir ilahça yaratılmadığını; herşeyin bir rastlantı olduğunu göstermekte.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 4.10.19/05.50

(Öteki yazılarıım ve şiirlerim (siir-defteri.com) sitesinden okunabilir.)