DİYANET'İN BÜTÇESİ MHP VE HAÇLILAR

Felsefe, felsefe tarihi papağanları kitlesi değildir; edebiyat da ahmaklar kitlesi değildir. Böyle olmamak için de felsefenin de, edebiyatın da her konu ile ilgilenmesi gerekir. Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi yani bilim 'her konu ile ilgilenmek', ahlak da 'Kendine çekidüzen ver'.

Chp milletvekili Burak Erbay'ın 13 milyar Tl'lik Diyanet bütçesini eleştirmesi, ve bu açıdan da 'Diyanet'in 40 milyon TL'ye ihtisas merkezi yaptırdığının altını çizerek, 'İçinde hamam var, sauna var. Buranın bahçesini düzenlemek için de 2 milyon 749 bin lira para ayırmışsınız. Elazığ'da yapımına devam edilen 90 milyon TL'lik Harput Diyanet külliyesi'ne Erbay, 'Daha deprem konutları bitmedi, külliyeye ne gerek var arkadaşlar? 175 ülkede faaliyet gösteren Pfizer'de 96 bin kişi çalışıyor, BioNTecH'te bin 300 kişi çalışıyor, Diyanet'te ise 131 bin 789 kişi çalışıyor ' demesi konusunda Mhp milletvekili Yaşar Yıldırım demiş ki 'Diyanet'in bütçesini eleştirmek Haçlılar'a yardım ve destektir'.

Bu durumda Diyanet de, genelde Mhp, özelde ise o Mhp milletvekili de dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyor durumda olmalı.

Din hadisileri diyor ki 'Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve tüm bunlarla inziva demektir'. Yani 'Hayata, dünyaya, bedene, nefse sırtınıdön(sırtını dön) ancak bilmeye, beyine, mantığa, bilime, insanca olmaya sırtınıdönme'.

Diyanet'in bütçesi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla imiş; ve Türkiye'de 16 bakanlık varmış. Ne yani, Türkiye'yi Diyanet mi kurtaracak?

'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir', 'Babanın kendi öz kızına şehvetle bakması haram/günah değildir', 'Milli piyango haramdır', 'Allah bazı toplumları doğal afetlerle imtihan eder. Deprem de Allah'ın insanların sabrını sınadığı bir imtihandır', 'Deprem kıyamet örneğidir' gibi dine aykırı fetvalarına bakılırsa Diyanet'in ya da başkanının dine aykırılık içinde olduğu durumu durum olmakta çünkü Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' diyor; insanın kendi öz kızına bile şehvetle bakması dine aykırıdır, Milli piyango ekonomisi dine yani bilime ve ahlaka aykırı bir toplumda toplumsal bir imeceleşmedir; din kimseye sınav yapmaz, din kötülük yapmaz, din insanlara zarar vermez çünkü din bilim, vicdan, medenilik ve ahlaktır; din bilimdir, bu nedenle 'Depremlerin bilimsel nedenlerini öğrenin ve depreme karşı bilimler önlemler alın' der, deprem insanların sabırlarının sınandığı değil bilime aykırılıklarının gerçekleştiği bir alandır; ve Diyanet'in, camilere insan adlarının verilmesine izin vermesi de İslam'a aykırıdır; ve Diyanet'in siyasetle dost olması da dine aykırıdır çünkü siyaset dine yani bilime, ahlaka, vicdana, medeniliğe, israfsızlığa ve tarafsızlığa aykırı bir dünyadır.

Mhp dinden çok anlıyorsa neden öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmekten çekinmemiş; dine de, Türklüğe de, insanlığa da, bilime de, ahlaka da, vicdana da aykırı Osmanlı sultanlarını üstelik de 'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler bile hırsızdır' hadisine karşın baştaçı(baştaçı) etmekte; akıldışı-ahlakdışı modaya, akıldışı-ahlakdışı pılajlara(plajlara), genelevlere, sıtriptiz(striptiz) kulübülerine(kulüplerine), sex shoplara, ahlakdışı turizima(turizme), akıldışı-ahlakdışı ünlülere, zinanın yasak olmamasına, eşcinselliğin ve eşcinsel evliliğin yasak olmamasına neden tepki göstermemekte; ve Chp başkanına hakaret ve tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı neden kanka edinmekte; var mı bunlar dinde?

Diyanet onca parayı ne yapıyor? Bilim mi yapıyor, teknoloji mi üretiyor, laboratuvar mı açıyor yoksa iktidar yandaşı tarikatlara, cemaatlere, vakıflara, ve devlet başkanı 'Allah erkekler arasında cinsel ilişki kurulmasına kızıyor ve bu öfke depremlere neden oluyor' diyen Gana gibi bilime aykırı ülkelere bağış olarak mı kullanıyor, israf mı ediyor, kuşkusuz ki bunların bilinmesi gerekir çünkü din dürüstlük, açıklık, eleştiriye açıklık ve şeffaflık gerektirir.

Mhp milletvekili Din hadisileri'ni bilmiyor da dini Arabça, Arab tarihi, Arab hayranlığı, Osmanlıcılık, töre, gelenek, görenek, milliyetçilik sanıyor mu da eleştirilmeye tepki gösteriyor çünkü din bilimdir, ve bilim de eleştiri gerektirir.

Öteyandan; Diyanet o parayı ne yapıyor? İnsanları ve ülkeleri para ile mi Müslüman yapmaya çalışıyor ki onca paraya gereksinim duymakta?

Diyanet; 40 milyon Tl'lik ihtisas merkezinde ne yapacak; öğrenmesi bedava olan Din hadisileri'ni yani dini öğretmek için bunca paraya mı gereksinim var?

Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' diyor; Diyanet'in fende ve teknolojide ne gibi çalışmaları, icatları, buluşları, yardımları, destekleri var?

Chp milletvekili yalan mı söyledi, yani Diyanet onun dediklerini yapmadı mı? Öyle ise Diyanet kanıtlamalı.

Din 'Sus' demez, 'Konuş' der; 'Boyuneğ/Boyun eğ' demez, Hesap sor' der çünkü Din hadisileri dşiyor ki 'Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, tarafsızlık, dürüstlük, medenilik, israfsızlık, nefssizlik, adillik demektir'.

Din hadisileri'ne göre 'Bilim, ahlak, vicdan, medenilik, tarafsızlık, israfsızlık ve nefssizlik ile yönetilmeyen bir ülkede zaten din yoktur da bilim, ahlak, vicdan, dürüstlük, medenilik, israfsızlık, adillik ve tarafsızlık istemenin susturulduğu bir ülkede din hiç yoktur.

İstanbul büyükşehir belediyesinin her işine engel olmaya çalıştığı medyadan görülen Mhp acaba neden hiç Diyanet'i eleştirmemekte, Diyanet'e neden hiç tepki göstermemekte? Mhp de, Diyanet de, siyaset de bilmeli ki yandaşlık dine aykırıdır çünkü yandaşlık nefstir; nefs de dine aykırıdır çünkü nefs hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır), hem de önce mantığa, sonra da ahlaka ve vicdana zarar verir.

Dinin amaçı Haçlılar'a da, yandaş olmayanlara da savaş değildir; dinin tek bir amaçı vardır, o da Din hadisileri'ni öğretmektir ve Din hadisileri'ne uygun bir insanlık ve dünya yaratmaktır.

Eğer; Haçlılar'a karşı zafer aranıyorsa da; bu topraklarda Haçlılara karşı en büyük zaferi Mustafa Kemal Atatürk verdi; öyle ise Mhp Atatürk karşıtı olduğu medyadan açık olan Akp ile neden birlik? Diyanet'in Atatürk' karşıtı tutumu neden? Öteyandan; özelde akıldışı-ahlakdışı Batıya yani dine aykırı Batıya karşı da; genelde ise Din hadisileri'ne yani dine aykırılığa karşı savaş da ancak genelde Din hadisileri'ne uymakla, özelde ise bilim ve teknoloji üretmekle yapılır, yandaşlara da, yandaş olmak isteyenlere de para dağıtmakla değil.

Mhp de, Diyanet de; devletin, milletin, vatanın, kamunun servetinin kapitalistlere satılması demek olan özelleştirmeye neden hiç tepki göstermiyor? Dinde var mı bu?

Din 'Dikkatsiz oun, ilgilenmeyin, görmezden gelin' demez; 'Herşeyle ilgilenin, bilime aykırı olmayın, ahlaka aykırı olmayın, yanlışlara gözyummayın(göz yummayın), yandaşlık yapmayın, mantıksız olmayın, ve herşeyi inceleyin' der.

Gerçek ki dinin yolu siyasetten değil dini tanımlayan Din hadisileri'nden geçer. Gerçek ki Türkiye'ye de, tüm insanlığa da, dine de en büyük kötülük; Din hadisileri'ne aykırılıktan olur. Gerçek ki yandaşlıkla anılmak da; israfla, gösterişle, yandaşlıkla, nefsle anılmak da dine aykırıdır; din demek Din hadisileri'ne uygun olmaktır, Din hadisileri ile anılmaktır.

Gerçek ki Diyanet doğru yolda yani Din hadisileri'ne uygun yolda olsa idi tepki görmezdi de, siyasi yandaşlık ile de, israf ile de, gösteriş ile de, dine aykırılık ile de anılmazdı da çünkü dini tanımlayan, 'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, medenilik, israfsızlık, sakinlik, nefssizlik demektir' diyen Din hadisileri'ne tepki göstermek ancak akıl-ruh bozukluğu ya da kişilik bozukluğu ile olur.

Evet, Diyanet; bilim adına da, akıl-mantık adına da, vicdan adına da, ekonomi adına da, kamu parası adına da, din adına da senden hesap soruyorlar. Din hadisileri yani din senden bu hesabı vermeni istiyor.

Din; Türk milletine Arabça, Arabçılık, Arab tarihi, Arab yandaşlığı, Osmanlıcılık, milliyetçilik, bilimdışılık, siyasi yandaşlık öğretmek değildir; din Türk milletine de, tüm insanlığa da, dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğretmektir. Din öyle birşeydir ki düşmanın bile doğruluğundan, tarafsızlığından, iyiliğinden, vicdanından, adilliğinden, güvenilirliğinden, medeniliğinden ve insaniliğinden emindir.

Dinin tek bir cihadı vardır, o da Din hadisileri'dir; dinin tek bir şeriatı vardır, o da Din hadisileri'dir; dinin tek bir zaferi vardır, o da Din hadisileri'dir; dinin tek bir ülkesi vardır, o da Din hadisileri'dir; dinin tek bir amaçı vardır, o da Din hadisileri'dir.

Para ile din olmaz; din, dini tanımlayan, bedava, Din hadisileri ile olur. Dine en büyük fitne de, düşmanlık da; Din hadisileri'ne aykırılıktır.

Hadis 'Haksızlıklar karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır' diyor. Öyle ise toplumu susturmaya çalışmayın da, kalkmayın da.

 

Necdet Gürçiftçi

Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 17.12.20/13.29


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020