GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ ŞANLIURFA PERİ BACASI YANLIŞ YAZILIYOR SAVIM

Dil de, Türkçe de yalnızca yazmak ve konuşmak yani yalnızca sözcükler yani yalnızca görünen şeyler, görünüm demek değildir; dilin de, Türkçenin de mantığı vardır, ve Türkçe kolay ve mantık olarak başarısız bir dil değildir; Türkçenin kolay ve mantık olarak önemsiz olduğu gibi bir sanı okullarda Türkçenin, öğretilmesi gerektiği gibi öğretilmemesidir, yani Türkçenin 'Özne, tümleç, nesne, yüklem' gibi ilkel ve nicel bir içerik içine sıkıştırılmaya çalışılmasıdır; Türkçe sınavını ben yapsam, inanın hiçkimse Türkçe dersinden geçemez.

Bu durum dünyada genel bir durumdur da; örnek ki her ülkede felsefe diye felsefe bilimi değil felsefe tarihi yani mazisi; din diye, dini tanımlayan Din hadisileri değil, gelenek, görenek, töre, tapmak; demokrasi ve özgürlük diye, bilim ve ahlak değil, bilime ve ahlaka aykırı bir serbestlik, dil diye de dil felsefesi, dil mantığı, dil mantığı ve dil matematiği değil okumak, yazmak, ve 'Özne, tümleç, nesne, yüklem, noktalama işaretileri' gibi şeyler öğretilmekte.

Bu yazımda, Türkçe ile ilgili öteki yazılarımda olduğu gibi hem Türkçenin gücünün ve özelliğinin bir örneğini hem de ülkemizde Türkçe diye yanlış şeyler öğretilmekte olduğunu göreceksiniz.

Savım ki Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ililerinin(illerinin), ve adları benzeri durumdaki yerleşim yerlerinin adları yanlış yazılmakta.

Neden? Çünkü savım ki sözcükler bitişik, birleşik yazılırlarsa gerçeklik değil benzetme, deyim, mecaz içinde olurlar; örnek ki 'Peri bacası' yazılırsa, o bacanın gerçekten peri ya da periler tarafından yapıldığı, 'Peribacası' yazılırsa ise bu durumun bir benzetme, deyim, mecaz olduğu anlaşılır. Yine bir örnek: 'Eskişehir' yazılırsa, bu ilin gerçekten eski olmadığı, 'eski'liğinin bir benzetme, deyim, mecaz olduğu; 'Eski şehir' yazılırsa, bu ilin gerçekten eski olduğu anlaşılır; yepyeni bir ilin adının 'Eski' ile başlaması açık ki benzetme, deyim, mecaz olur; il eskiden gerçekten eski yapılardan oluşuyordu ancak şimdi yepyeni yapılardan oluşuyorsa 'Eski şehir' adı 'Eskişehir' olarak değiştirilmelidir ya da tarihsel olarak 'eski'lik anlatılıyorsa 'Eski şehir' olarak kalabilir ancak 'Eskişehir' olamaz.

'Yeldeğirmeni' yazılırsa durum benzetme, deyim, mecaz olur yani değirmenin gerçekten yel, rüzgar yani hava hareketi ile çalışmadığı anlaşılır; 'Yel değirmeni' yazılırsa, değirmenin yel, rüzgar yani hava hareketi ile çalıştığı anlaşılır.

Bu nedenle ki bir insana 'Şahin gözlü' denilemez, 'Şahingözlü' denilebilir; benzetme, deyim, mecaz olarak ancak tavşan dudaklı ise tavşan dudaklı denilebilir. Bir insana örnek ki 'Deli Ali' denilirse gerçekten deli olduğu; 'DeliAli' denilirse, bunun benzetme, deyim, mecaz olduğu anlaşılır.

Gelelim; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ililerinin adlarına. 'Gazi, Kahraman, Şanlı' sözcükükerinin(sözcüklerinin) bitişik, birleşik yazılmaları bu illerdeki gazilikin(gaziliğin), kahramanlıkın(kahramanlığın), şanlılıkın(şanlılığın) gerçek değil, benzetme, deyim, mecaz olduğu anlaşılır yani 'Gazi Antep, Kahraman Maraş, Şanlı Urfa' yazılmalıdır ki zaten bu iller bu ünvanları almadan önce de adları büyük harf ile başlıyordu.

Açık ki 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz' sözü yanlıştır; gerçek ki 'Türkçesiz ne felsefe, ne demokrasi, ne özgürlük, ne evrensellik, ne insanca dünya' olur.

Şeylerin yanlış öğretilmeleri o şeyleri yanlış ya da başarısız yapmaz; şeyleri şeylerin uzmanıları, ustasıları öğretmelidir; bu nedenle ki 'Bisiklet' yerine 'Oturgaçlı götürgeç' sözcüğü doğrudur ancak eksiktir çünkü eşek ve at da semerli yani oturgaçlı götürgeçtir; 'bilgisayar' sözcüğü ise yanlıştır çünkğü bu cihaz bilgi saymaz, yani bu durumda 'bilgisayar' sözcüğü yalnızca benzetme, detyim, mecaz olur yani bu durumda 'bilgi sayar' yazılamaz.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.7.20/06.00