TÜRKÇEDE '-AM' VE '-YARAK' EKLERİ OLMAZ SAVIM

Türkçe'ye yapılan saldırılar bilinçli olduğu gibi ilgisizlikten de kaynaklanmakta. Türkçe bir bilim olmak durumuna yükseltgenmiş değil de alışkanlık durumuna indirgenmiş durumda.

‘Oku-yarak, du-yarak, ara-yarak, uyu-yarak, ağla-yarak’  örneklerinde kullanıldığı gibi kullanılmakta olan bir  ‘yarak’ eki bulunmakta. Türkçe’de böyle bir ek olmaz, olması da yanlıştır. ‘-yarak’ sözcüğü, Türkçe’de erkek cinsel organının adlarından biridir.  Örneğin; okuyarak, duyarak, arayarak, uyuyarak yerine   ‘okuyup, duyup, arayıp, uyuyup, ağlayıp’ denilebilir.

Eş biçimde olarak bir de Türkçe’de ‘ yaş-am’ sözcüğündeki gibi bir  de ‘-am’ eki  kullanılmaktadır. Türkçe’de ‘am’ eki de olmaz, yanlıştır   çünkü   ‘am’ sözcüğü de Türkçe’de  dişi insan cinsel organının adlarından biridir. Yaşam yerine ‘yaşım’, ‘hayat’ denilebilir. ‘Hayat’ sözcüğü, ‘yaşam’ sözcüğünden daha Türkçe'ye uygundur.

Türkçe’ye bu tür ekler eklemek, sokmak, koymak; Türkçe’ye ve Türkiye’ye  bilinçli ya da bilinçsiz birer yani sonuçta birer saldırıdır; işlev ve sonuç olarak.

‘Türkçe’yi yaratmak’ adlı, şu anlıkyayınlanmamış kitabımda, bilimsel ve evrensel bir Türkçe nasıl yaratılır, anlatıyorum. Bu neden ile; Türkçe’yi de kurtaracak olan TDK değil, benim. TDK  bu kitabımı yayınlamak için bana destek verir ise yalnızca Türkçe’yi değil, Umberto Eco ve çalışma arkadaşlarının on yıllardır yaratamadığı ve dünya barışı ve dünya dostluğu için zorunlu olan uluslararası dili/evrensel dili de on yıldan bu yana nasıl yaratmış olduğumu görecek. Umberto Eco’ya yakında, bu konuda bir çağırıda(çağrıda) bulunacağım.

Şu an dünyada ‘Türkçe’ diye bir dil yok; Türkçe sanılan, Türkçe olduğu varsayılan bir dil var, bir hayalet dil var. ‘Türkçe'yi yaratmak’ adlı kitabım ile; Türkçe ve dil konusundaki tüm ezberleri bozacağım. Yani şu an, Türkiye’de; TDK’nun da sözlükleri içinde olmak üzere gerçek bir Türkçe sözlük yok çünkü ortada gerçekte dilbilime, dil felsefesine ve dil mantığına uygun, Türkçe diye bir dil yok.

Dili tutarsız olan toplumların dili ve devlet biçimi sonunda yozlaşmaya  ve barbarlaşmaya   tutsaktır. Bu  yüzden, dilin bilimsel olması çok önemlidir.

 
Necdet   Gürçiftçi

Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

2011-Şubat ayında internetde yayınlandı.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020