BİR SAVUNMA YAZISI (12)

"Başlangıçta hiçbir şey yoktu" düşüncesi teistik anlayışı sıkıntıya sokar. Bu sözü söyleyen kişi bana göre yanılıyor. "Biz yokken yani ana rahmine düşmemişken bizi oluşturacak yumurta ve sperm vardı" derseniz bu kişi de başlangıçtan kastının "insanın" değil "kainatın" başlangıcı olduğunu söylerse, konuyu bilimin yetemeyip ancak inancın devreye sokulmasının gerektiği bir boyuta taşınırız. İlk patlamanın ilk üç saniyesinin cevabını bulamayan bilim, ilk patlama öncesini elbette söyleyemeyecektir. Bilime karşı gelmedikten sonra "hak" olduğuna inandığımız bir "din" bizim için elbette kriter olacaktır. Fakat burada yine bir açmaza gireriz. Çünkü hak da olsa din dahi magazine ve bütün merak duygularımızı tatmin etmeye çalışmıyor. Nihayet Allah ezeli olduğu için ilk neyi yarattığı konusuna hiç temas etmiyor. Teolojik olarak büyük patlama öncesine ait tek bildiğimiz Allah'ın ezeli olduğudur. Yine de aşamalı yarattığını (Bakara, 29; Araf, 54; Yunus, 3; Hud, 7; Secde, 4; Fussilet, 12; Kaf, 38; Hadid, 4), karşıtıyla yarattığını (Zuhruf, 12; Zariyat, 49), her şeyi yaratıp onları güzel ve düzgün bir şekilde biçimlendirdiğini (A'la, 2), arşın daha önce su üzerinde olduğunu (Hud, 7), mükemmel bir sistem halinde yarattığını (İbrahim, 19; Ankebut, 44; Zümer, 5), göklerle yer bitişik halde iken onları birbirinden ayırdığını ve canlı olan her şeyi sudan yarattığını (Enbiya, 30), gök ve yeri ayırmadan önce gaz halinde olduğunu (Fussilet, 11) söylüyor. "Tanrı kainatı yoktan değil kendinden var etti" derken panteizmi yahud vahdet-i vücudu kastetmiyorsanız onu subhan kabul ederek kudretiyle yarattığını kastediyorsanız hemfikiriz. .

***************

Sıradan bir Tanrısıza cevap: "Ben sizin gönlünüzü okuyabileceğimi ve zihninizden neler geçtiğini bilebileceğimi söylesem kesinlikle inanmazsınız. Belki "hadi söyle bakalım" diye meydan okursunuz. Kırk şey saysam yine de içinizden geçeni tutturamam. Ama benim söyleyemediğim o şey ben isabet edemesem de sizin gönlünüzde sizin için "kesin olarak vardır". Hatta ne düşündüğünüzü söyleseniz ama ben buna inanmasam onu hisseden biri olarak siz bundan "emin"sinizdir. İşte Tanrıyı anlamak salt beynin çalışmasıyla mümkün değil. Gönlünüz ve beyninizin senkronize olması lazım... Sorun beyinde değil de gönülde ise yazıklar olsun. Yok eğer sorun gönülde değil de beyindeyse işte buna acırım..."

***************

DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI'NIN GAFI: önce Çinli yetkililere bakıp da koronanın insandan insana geçeceğine inanılmamasını istedi. Sonra Çin'de korona hızla yayıldığı halde hala acil durum ilan etmek için erken olduğunu söyledi ve kayışları gevşek tuttu. Sonra "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiği halde Çin ile gerek ticari aktivitelerde ve gerekse seyahat kısıtlamasına gitmenin gereksiz olduğunu savundu. Bu da yetmedi küresel acil durum ilanına rağmen Çin ile sınırları kapatmama çağrısı yaptı. Korona yayıldıkça Çin ile ticaret ve seyahat kısıtlamasının gereksizliğini tekrar edip durdu. Bütün bunlar yetmedi dünyaya yayıldığı halde "Kovid 19" için "salgın" kelimesinin kullanılmasına karşı olduklarını söyleyecek kadar şok edici oldu. Sonra aniden çark edip jetonu düştü küresel risk seviyesinin "yüksek" değil "çok yüksek" olduğunu söyledi ve geç de olsa yeni tür koronavirüsü küresel pandemi ilan etti. Sonra bunu dediğine pişman olmuş gibi biraz hafife alarak kontrol edilebilir bir .pandemi olduğunu söyledi. Sonra aşısı için 1-1.5 yıl beklemek gerekeceğini söyledi. Daha sonra daha da şaşırıp dünyanın daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadığını meçhul ve tehlikeli bir virüs olduğunu söyledi. Sonra Tramp'a cevap yetiştirmekle politize oldu. Eğer bu teşkilat Çin'e "dış dünyaya sınırlarınızı kapatın" çağrısı yapsaydı gerk Çin gerekse tüm dünya gevşemeyecek ve felaket bu boyutlara gelmeyecekti.

***************

O ayeti "çift" olarak çevirmek doğru değil. Kuran "ne" derse evren de "nasıl" olduğunu gösterir. Ne sizin çiftiniz var, ne de dünyanın... Ne bir bekarın çifti var ne de burnumuzun... Her şeyi çift yaratmadığı Arabca kelimelerin etimolojisini ve semantik ilmini bilmeyenler için gözlemle de anlaşılabilir. Mezkur ayette "zevceyni" sözcüğü bir şeyin denk gelen "karşı"ı anlamında... Yin-yang gibi. Elinin dışı elinin içini de ifade eder. Her şey böyledir. Hiçbir şey "dir" ve "değildir" dışına çıkamaz. Yasin 36'da "ve bilmedikleri nice şeylerden" tümellemesi ile Nebe 8'deki "sizi" tikellemesi Zariyat 49 "her şeyi" (kulli şey) tümellemesi dikkate alınarak "karşıtıyla" şeklinde anlaşılmalıdır. Kuran'ın bir ayetinin doğru anlaşılması illiyeti olan bütün ayetleri doğru anlamakla mümkündür.

***************

Arabcada "ebed" her zaman sonsuzu ifade etmez... "Uzun süre"yi ifade eder. Sürenin uzunluğu da huzurlular için nasıl kısalıyorsa huzursuzlar için de uzayıcıdır. İşkence değil de ceza olarak anlaşılmalıdır. Cezayı gören ise hiç de iyi biri değildir ve yargının nasıl olacağından bihaberiz.

***************

Dinlerin dillerine, üslup ve usullerine vakıf olunmadan mesajlarına vasıl olunamaz...Kuran'da yaratıcı anlamında "halık" ve "tekvin" kelimeleri geçer. Dili bilmeyen bu ikisini de "yaratıcı" anlamında çevirir ama mesajı eksik alır...

***************

Enam 38, Kuran değil. Enam 97'de ayetlerin hepsinin açık olması da Kuran'da her şeyin var olduğu anlamına gelmez. "Her şey yazar" diyenlerce Kuran'ı bilimsel ve kehanet kitabı yaparak helenistik tefsir oluşturma gayreti içindekilerin ekmeğine yağ sürülüyor. Kuran'da her şey yazmaz, magazin yazmaz, gereksiz olan yazmaz, kutuplar yazmaz, Ebu Cehil'in anne adı yazmaz ne olmuş her şeyi yazmadıysa. Ancak "gerekli olan" her şeyi yazmıştır Allah... Bunların anladığı manada her şeyi yazsaydı Allah ne "ağaçlar kalem denizler mürekkep olsa" sözlerinin bitmeyeceğini söylerdi ne nurunu tamamlayacağını söylerdi ne de dinini tamamladığını...Hep metodsuz düşünmenin acı faturasını ödeyen bir ümmet olduk gitti. Kuran bizi din olarak ilgilendiren her şeyi yazdı. İlim başka bir alan... Hadislere, tefsire, kelama vs. din adına değil ilim adına ihtiyaç var diye "ilme gerek yok Kuran'da her şey var" diyerek hata yapanlara hata ile cevap verilmemeli.

"Kuran'da her şey yok hadislere muhtacız" diyenlere karşı haklı yere refleks oluşmuş ama böyle de olmaz. Kuran dini eksiksiz belirler. "Hadis ilim alanıdır dini bağlamaz" dersin olur biter. Her şeye Kuran'dan cevap vermek zorunda değiliz. Bu yüzden Allah "Kitabı ve hikmeti" öğretti der. Nedir hikmet? Aklı doğru işleterek Allah'ın hükmüne uygun düşmektir.

***************


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021