EVLİLİK YAŞI SAVIM

Üstelik de dini inançı öne sürüp çocuk evliliğini savunan, üstelik de sözde akademisyenler var tıpkı örnek ki tayt pantolon giymiş 'giyinik çıplak'lar gibi akademisyenler.

Üstelik de sözde Diyanet de 'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' diye, dine de aykırı bir şey söyledi.

Bu yaşı yediye kadar indiren sözde ilahiyatçılar da çıktı.

Dikkat ederseniz ileri sürdükleri konu hep kız çocukları; yani erkek çocukları için bu konuyu gündeme getirmiyorlar. Buradan da seziliyor ki kız çocukları ile evlenmek isteyenler gerçekte koca koca adamlar, koca koca erkekler ki yani açık ki kon u şu ki çocuklarla evlenmek isteyenler koca koca bayanlar değiller; zaten sözde İslamcı ülkelerde bu durum konusunda somut örnekler var; iki örnek ki 11 eylül 2013 tarihli şu haber internette var: 'Yemen'de 8 yaşındaki çocuk gelin gerdek gecesi öldü'; 6 ağustos 2016 tarihli şu haber internette var: 'Afganistan'da 6 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından keçi, pirinç, çay, yağ ve şeker karşılığında 55 yaşındaki bir adamla zorla evlendirildi.'. Din mi bu? Bunları komünistler yapsalardı; dinsizliğin ne kadar kötü birşey olduğundan söz edilirdi, komünistler ve dinsizlik kötülenirdi, komünistlere lanetler okunurdu. Din değil bu; dinin en büyük düşmanı olan 'nefs' namıdiğer 'Şeytan'.

Açık ki çocuk evliliğini destekleyenler, isteyenler felsefeden, bilimden anlamadıkları gibi dinden de anlamıyorlar çünkü dini tanımlayan ve Din hadisileri adı ile internette yayınladığım hadisler 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, medeniliktir, adilliktir ve vicdandır' diyor. Peki koca koca erkeklerin çocuklarla evlenmelerinin nesi bilim, ahlak, vicdan, adillik, dürüstlük, medenilik?

Çocuk evliliğini savunan dine aykırı, ahlakdışı, insanlıkdışı nicel zeka savına kanıt olarak şunu göstermekte: Regl yani yumurtlama.

Anlamadıkları şey şu: İnsan bedeni insan dünyasına değil hayvan dünyasına yani doğaya aittir; bu nedenle ki hayvanlar da çiftleşirler ancak evlenmezler, ve hayvanlarda yani doğada ahlak, vicdan, merhamet, medenilik gibi insani değerler, insani özellikler yoktur. Yani kız çocuğunda, yumurtlamanın başlaması, evlilik başlangıçı(başlangıçı) yani insanilik başlangıçı değil doğadır. Yumurtlamak, çiftleşmek başka şeydir; evlilik, aile başka şeydir; bu nedenle ki hayvanlarda bile her yumurtadan civciv çıkmaz yani çiftleşebiliyorlar diye çocukları çocuklarla çiftleştirmek de, evlendirmek de yanlıştır ve insanlıkdışıdır. Yumurtlama biyolojik birşeydir oysa evlilik beyin, ruh ve kişilik ile ilgili birşeydir yani doğru yani bilime ve dine uygun doğru evlilik için beyinin, ruhun ve kişiliğin nitel ve soyut yüksekliği zorunludur yani biyolojik durum evlilik için yeterli değildir.

Gerçekte; çocuk evliliğini savunan nicel mantık da, eşcinselliği savunan nicel mantık da aynı kökenli ve aynı içeriklidir çünkü ikisi de varlıklarına, savlarına kanıt olarak doğayı örnek gösterir oysa insanın bedeni doğa ise beyini, ruhu, kişiliği doğa değildir.

Kız çocuklarını, yumurtlamaya başladılar diye üstelik de koca koca 'adam'larla evlendirmek; imza atabiliyorlar diye çocukların imzalarını hukukta geçerli saymak gibidir. Kız çocuklarını, yumurtlamaya başladılar diye, üstelik de yaşlıbaşlı 'erkek'lerle evlendirmek; dışı da, içi de, motoru da iyi diye bir arabayı(otomobili), çalıntı olup olmadığını önemsemeden satın almaya benzer.

Din hadisileri 'Din bilimdir' diyor; bilim ise mantık ister. Çocukta ise mantık olmaz; olsaydı zaten çocukları ilkokulu falan okutmadan doğrudan üniversiteye almak gerekirdi; yani mumun ateşi de, güneşin ateşi de ateştir ancak alimin dünyası ile cahilin dünyası aynı dünya değildir.

Gerçekte; dokuz kız çocuklarını evlendirmeyi savunan sözde Müslümanlar peygamberlerini de kötü duruma düşürmekteler çünkü dinsizler diyorlar ki 'Muhammed; Ayşe ile evlendiğinde Ayşe dokuz yaşında idi; çocuk evliliğini savunanlar bu nedenle bunu savunuyorlar, çocukla evlenmek isteyenler bu nedenle bunu istiyorlar.'. Kimileri de diyor ki 'Hayır; Muhammed Ayşe ile evlendiğinde Ayşe dokuz yaşında değildi, yetişkin bir genç kız idi.; peki öyle ise, üstelik de Diyanet gibi, Müslümanlara, dine doğru örnek olması gereken biryer neden 'Dokuz yaşındaki kız çocukları evlenebilir' diyor?

Üstelik bilim de 'Beyin nicel olarak ancak 25 yaşında olgunlaşır' diyor. Yani beyin 25 yaşından önce 'Olgunlaşmamış meyva(meyve) durumunda. Yani çocukla evlenen yetişkin biri gerçekte çocuğun bedeni yani cinselliği ile evlenmekte, çocuğun beyinini ve ruhunu hiçe saymakta yani hem çocuğu hem kendini hem evliliği hem aile kurumunu hem de kendi dini inançını(inancını) aşağılamakta.

Birilerinin anlamadığı konu açık kı şu: Din peygamberlere uymak değildir; dini tanımlayan, 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır, tarafsızlıktır' diyen hadislere uymaktır; ancak açık ki Atatürkçülük diye, Atatürk'ün 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' sözünü, savını değil de Atatürk'ün sigarasını, içkisini, mayosunu Atatürkçülük sanan sözde Atatürkçüler ile de dolu ülke.

İslamiyet insanlara; önce alim, alime olmayı buyurur; evlenmeyi değil çünkü hadis der ki 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür', 'Allah yolunda çalışmaktan evlenememiş, aile kuramamış, çocuğa karışamamış insanların yeri Cennet'tir', 'Din ilimdirI(bilimdir), ilim yoksa din de olmaz'. Yani bu durumda; çocukla evlenmek gerçekte dinsiz ile evlenmek gibi olmaktadır çünkü çocukta henüz akıl, mantık yani bilime yani dine giden yol bile gelişmemiştir.

Açık ki çocuk evliliğini savunmak hem cehalettir hem de nefstir yani bilime de, dine aykırılıktır. Nefs üstelik de en büyük cehalettir; ve kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır, hem de önce akılı, sonra da ahlakı, vicdanı yok eder. Bu nedenle ki birileri çocuklarla evlenmek dışında bir de Mısır'da olduğu gibi ölü karıları ile sevişmek istemekte çünkü akıl da, akıldışılık da, ahlak da, ahlakdışılık da sonsuz bir beceriye sahiptir. Abd'ye bakın; biryanda kiliseler; biryanda da çıplaklık, zina, fuhuş, porno, eşcinsel evlilik, ensestlik ve esrar uyuşturucusu serbestliği çünkü nefs önce akılı, sonra da ahlakı yok eder, bu nedenle ki nefs olan yerde din de olmaz yani dine giden yol bilime aykırılığa, ahlaka aykırılığa ve nefse karşı savaşımdan(mücadeleden) geçer.

Doğuya gidersin, mantık yok; Batıya gidersin, ahlak yok; çünkü tek doğru yol Muhammed'in de, Ataftürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'tır; yani ne Doğuya git, ne Batıya git, doğruca bilime ve ahlaka git; işte, Muhammed de, Atatürk de, gerçek insanca dünya da, gerçek demokrasi de, gerçek özgürlük de, gerçek din de orada.

Yani, bakın devlet yavru balıkları bile avlamayı yasakladı. İnsanın, yavrusunu avlamak niye?

Hadis 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' diyor yani 'ayıp' yoksa din de olmaz; peki koca koca 'adam'ların küçücük kız çocukları ile evlenmek istemelerinin neresi ayıp değil? Açık ki çocuk evliliklerini savunanların karaciğerlerine de bakılması gerekir çünkü yağlı karaciğer sağlıklı, mantıklı, akıllı, insani, medeni düşünmeyi de önler.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 21.6.20/13.10


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020