İSLAM İKTİSADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans ile katıldığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda 'Kıredi(Kredi) derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almadıklarını söyleyip demiş ki 'İslam; iktisadı kırizden(krizden) çıkışın anahtarıdır'.

Yani, medyanın tanımı ile 'İslami iktisadı' önermiş.

Öncelikle şunu derim ki verilere sırtdönmek(sırt dönmek) bilimselliğe aykırıdır. Yani insanın düşmanları bile bazıan(bazan) doğru söyleyebilirler, doğru uyarı yapabilirler. Yön yalnızca pusula ile bulunmaz; doğa da, gök de yön konusunda bilgi sunar.

Hani 'Osmanlı, Osmanlı' diyordu Akp?

Açık ki taht için de olsa, devlet için de olsa öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş Osmanlı hanedanlığı, ve sultanlarının da; onları baştaçı etmenin de; fetih adı altında başka halkların vatanlarına saldırmanın da din ile de, Türklük ile de ilgileri olamaz. Yani açık ki Osmanlı asla çözüm değil. Yani 'İslam ekonomisi/iktisadı' ile anlaşılması gereken şey Osmanlı değil, olamaz.

İslam ekonomisini Osmanlı'da da, Arab dünyasında da, İslamcı dünyada da görmek olanaksız. İslam'ın ekonomi anlayışını ancak, yalnızca, İslamiyet dini inançının(inancının) Cennet' tanımında, anlatımında görebiliriz.

İslamiyet dini inançında 'Cennet' nasıl biryer? Özel sektör yani kapitalist yani patron, patroniçe yani sömürgen, sömürgeci yok; işçi yani sömürülen yok; kapitalist yani toplumu ve vatanı sömürmek için özel mülk yok; yani devletçi, kamucu, halkçı bir ekonomi ve ülke anlayışı.

Bu açından, kapitalist yani özel sektörlü, özel sektörcü ekonomi ve ticaret konusundaki hadislere bakalım:
1- 'Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek.'.
2- 'Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de.'.
3- 'Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma.'.
4- 'Toprağınızı kiraya vermeyin.'
5- 'Pazara erken girin, pazardan erken çıkın.'.
6- 'Çarşı Şeytan'ın(şeytanın) mescididir.'.
7- 'Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakından almış olur.'.
8- 'Mallarınız fitnedir.'.
9- 'Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz, dünyadan bana ne?'.
10- 'Dünyanın azını alın.'.
11- 'Ziynetin terki imandandır.'.

Bu hadislerden anlaşılıyor ki İslamiyet de, Muhammed de kapitalistlik yani özel sektör yani emek ve vatan sömürüsü ile zıt durumda. Yani açık ki İslamcı ekonomi ancak 'Özel sektörsüz ve siyasetsiz' olur.

'Rızıkın onda dokuzu ticarettedir.' sözünün ise ya yanlış anlaşıldığı ya da uydurma olduğu açıktır çünkü İslam'a göre de, Muhammed'e göre de 'rızıkı veren Allah'tır.

İslam'ın siyasete karşı olduğu da şu hadisten bellidir: 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır.'. Yani, hükümdarlığa karşı olan İslam açık ki siyasete de çoktan karşıdır çünkü hükümdarlık da, özel sektör de, siyaset de nefstir yani dinin en büyük düşmanı olan şey çünkü nefs hem en büyük cehalettir hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır).

'Din bilimdir(ilimdir), bilim yoksa din de olmaz; bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür; alimler peygamberlerin varisleridir.' hadisleri de Muhammed'in yani İslamiyet'in ticarete, tüccara, kapitaliste, patrona, patroniçeye değil bilime ve alime önem ve değer verdiğini göstermekte; yani demek ki Müslümanlık da, İslam ekonomisi de önce bilimden başlar, önce patrondan, patroniçeden, özel sektörden, şirketlerden değil; yani, İslamcı ekonomi isteniliyorsa önce bu gerçeklere önem ve değer verilmelidir yani açık ki özel sektör ve siyaset İslam ile asla biraraya(bir araya) gelemez yani İslamcı ekonomiden söz etmek için önce 'siyasetçi' ve 'özel sektör' olmamak zorunluluğu vardır yani açık ki siyasetçi de, kapitalist de İslam önderi de, İslam ekonomisi de olamaz.

Kapitalist ekonominin kırizinin(krizinin) nedeni dini inanç türü bir durum değildir ki kapitalistlerin alayı zaten dini inançlıdır.

Yani; İslam ekonomisi; Cennet örneğinden anlaşıldığı gibi 'Devletçi, kamucu, eşitlikçi' bir ekonomidir. Eğer; Erdoğan ya da Akp bunu savunuyorsa, bunu istiyorsa doğruyu istiyor demektir.

Yani; İslam ekonomisi siyasetçilerin ve kapitalistlerin biraraya geldiği değil; bilimin, ahlakın, vicdanın, nefssizliğin, ekonomide kamuculuğun, ve sömürüsüzlüğün biraraya geldiği ekonomidir.

Tek çözüm; Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'tır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 18.6.20/02.47