BİR SAVUNMA YAZISI (10)

KARDEŞİM DAHA CÜMLENİN BAŞINDA EBU HANİFE'Yİ KATARAK BENİ ANLAMADIĞINI SERGİLEMİŞ OLDUN. EBU HANİFE SARAY İMAMI OLSAYDI ZATEN ŞEHİD EDİLMEYECEKTİ. ONU NE KATIYORSUN? BEN ŞEHİD OLMAYANLARIN BİYOGRAFİLERİNDEN -ÜZGÜNÜM AMA EMİN DEĞİLİM. HERKES BİR ŞEY YAZIYOR. HERKES İŞİNE GELEN RİVAYETE İNANIYOR. BEN DÖNEMİN KAOTİK HALİNE BAKARAK ŞEHİD EDİLENLER DIŞINDAKİLERE PEK İTİBAR ETMİYORUM. SİZ MADALYONUN BİR YÜZÜNE BAKIYORSUNUZ VE HEPSİNİ SEVİYORSUNUZ. BU DA BİR TERCİH. BEN BAKTIĞIMDA İMAM ŞAFİİ VE BUHARİ'NİN ZALİM SULTANLAR ZAMANINDA RAHAT ETTİKLERİNİ MADALYONUN DİĞER YÜZÜNDE GÖRÜYORUM. TEMENNİMİZ ÖLDÜRÜLMELERİ MİYDİ? TABİ Kİ HAYIR. AMA YİNE DE ŞEHADET BİR ÖLÇÜ... SAYISIZ RİVAYETLER ALAN VE DAĞITAN BUHARİ'NİN EBU HANİFE'DEN TEK BİR HADİS RİVAYETİ ALMAMASI İTİBAR ETMEMESİYLE Mİ YOKSA KORKMASIYLA MI AÇIKLANIR? ARTIK BUNU DA SİZ BULUN AMA İKİ SEÇENEK DE İYİ DEĞİL... TALEBESİ İMMA YUSUF'UN BAŞKADILIĞI KABULÜ DE YAŞANAN BU DURUM SONRASINDA YÜZ KIZARTICIDIR...

(isteyen Hatibi Bağdadi ve Zehebi, İbn-i Sa'd ve benzeri tabakat eserlerine başvurabilir.) DİYORSUNUZ. AMA DEDİĞİNİZ KAYNAKLARDA İMAMLARIN DERECELERİ “EN İYİ TALEBESİ” DİYEREK DEĞİL, “EN İYİ TALEBELERİNDEN” ŞEKLİNDE İFADE EDİLİYOR. BÖYLECE DİĞER ÖĞRENCİLER RENCİDE EDİLMEMİŞ OLUYOR. MADALYONUN BU YÜZÜNÜ ÖN YÜZÜNDEN GÖRMELİSİNİZ.

Spor hocası olduğunuzu söylediniz(spor hayatınızda başarılar dilerim) , branşınız ile alakam olmadığı halde sizin bilgilerinizi eleştirmem ne kadar ayıp ve çirkin bir iş ise İslam gibi en ulvî bir konuda çeşitli meslek grubuna müntesip kişilerin en ince meselelerde dahi ilmi kaynağından alan alimlerin görüşleri karşısında işime geleni kabul ederim, işime gelmeyeni kabul etmem gibi bir tavır sergilemeninde ne kadar yanlış olduğunu vicdan sahiplerinin vicdanına arz ediyorum(mış ile muş ile olmaz bu işler). DEMİŞSİNİZ. SPOR MESLEKİDİR. MESELE BEDENSEL ENGELLİLER BU YÜZDEN AYRI BİR SINIF OLUŞTURURLAR. SPOR MÜMİNİN YİTİK MALI DEĞİLDİR. KIYAS GÖTÜRMEZ. DİN SPOR YAHUT SPOR GİBİ DEĞİLİDİR. RESULULLAHIN İSLAMI TEBLİĞ ETTİĞİ KİŞİLER İSLAM UZMANI OLMADILAR. DİN BELLİ KIYAFETE BÜRÜNENLERİN DİNİ DEĞİLDİR. DİN AKLINI VE GÖNLÜNÜ İŞLETMENİ İSTER. BEDENİ İŞLETMEK ZORDUR. BENİM ÖĞRENCİM ARALIKSIZ 100 ŞINAV ÇEKTİĞİNDE HİÇBİR NAMAZ KILAN O DERECE TERLEMİYOR. KISACASI DURUM BAŞKA. DİNDE CİHAD SÖZ KONUSU OLUYOR ÖLÜME DE KOŞUYOR. SPOR BUNU ASLA İSTEMİYOR. BENİM SPORU ÖĞRENMEM DİNİ ÖĞRENMEME MANİ DEĞİL. 'BİR KİMSE SPORDA UZMANLAŞINCA DİNİNİ DOĞRU BİLEMEZ' DİYE BİR KAİDE YOK. BUNU KENARA KOYUN. AYRICA “MİŞ MIŞ” ASIL SİZİN İŞİNİZ. ÇÜNKÜ BEN İZİN İLİM KABUL ETTİĞİNİZ O "BÜTÜN İLMİ" RİVAYET VE İÇTİHADLARDAN MÜTEŞEKKİL GÖRÜYORUM. DİNİ BUNUN DIŞINDA GÖRÜYORUM. İNANDIĞINIZ "MİŞLİ MIŞLI" RİVAYETLERİN DİNİ BAĞLAMADIĞINA İNANIYORUM. BEN KESİN OLARAK KORUNMUŞ KURAN'A İMAN EDEN BİRİ OLARAK MİŞLERE İNANSAYDIM İNANDIĞINIZ HADİSLERE DE İLETTİĞİNİZ KAYNAKLARINIZA DA İNANIRDIM.

Ebû Hanîfe'nin eserleri hakkında bence biraz araştırma yapmalısınız size eserlerin listesini atıcam. DEMİŞSİNİZ. O ESERLERİN LİSTESİ BENDE VAR. ATABİLİYORSANIZ O ESERLER HAKKINDA YAZILAN ELEŞTİRİLERİN LİSTESİNİ ATIN...

Ebû Hanîfe'nin Tabiinden olduğunu kabul edenler : İbni Sa'd, Dârekutnî, Ebû Nuaym el-İsfehânî, İbni Abdilberr, Hatîb el-Bağdâdî, İbnu'l-Cevzî, Sem'ânî, Abdulğanî el-Makdisî, Sıbtu İbnu'l-Cevzî, Fazlullâh et-Türpüştî, en-Nevevî, el-Yâfiî, ez-Zehebî, Zeynuddîn el-Irâkî, el-Velî el-Irâkî, İbnu'l-Vezîr, Bedruddîn el-Aynî, es-Suyûtî, İbnu'l-Hacer el-Askalânî, Şihâb el-Kastallânî, İbnu'l-Hacer el-Mekkî ve başkaları.
|Kevserî, Te'nîbu'l-Hatîb, s.30-31 Ebu Hanîfe'nin hoca ve talebelerinin efdaliyetine örnek için bknz :
Ebû Hanîfe, Nafi>İbni Ömer senediyle hem "zahirî âlî isnâd"a sahiptir, hem de Hammâd > Nehaî>Alkame>İbni Mesûd senediyle "manevî âlî isnâd" sahibidir. DEMİŞSİN... KARDEŞİM BUNLARI NE ZAMAN OKUDUĞUM TARİHİ BİLE HATIRLAMIYORUM. BAŞLADIĞIM YERE YÖNLENDİRİYORSUN. ÇOK ESKİDEN BERİ BUNLARLA BÜYÜDÜK. METODLU YAKLAŞINCA İŞ DEĞİŞTİ. MADEM BU KAYNAKLARA İNANIYORSUN VE TABİİN OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUN TAKRİBEN RESULULLAHTAN 130 SENE SONRA YAŞAYAM ŞEHİD EBU HANİFE’DEN 1-2 ASIR SONRA YAŞAYANLARIN ONUN RİVAYETLERİNE İTİBAR ETMELERİ GEREKMEZ MİYDİ? EBU HANİFE HADİSLERE İTİBAR ETMEDİĞİ İÇİN Mİ RİVAYET ETMEDİLER YOKSA REY VE RİVAYET EHLİ ARASINDA TEFRİKA MI VARDI? ARAŞTIR...

İmâm Azam'ın en büyük talebelerinden Veki' bin Cerrâh'ın yanında birisi "Ebû Hanîfe hatta etti" deyince, müdafaa sadedinde buyurdu: "Ebû Hanîfe hata yapmaya nasıl kadir olabilir? Onun yanında Ebû Yûsuf ve Züfer bin Hüzeyl gibi kıyasta; Yahyâ bin Ebî Zâide, Hafs bin Ğıyâs, Hibbân ve Mendel gibi hadîste; el-Kâsım b. Ma'n gibi Arap lugâtını bilmede; Dâvûd et-Taî, Fudayl b. Iyâd gibi zühd ve verâda en yüksek şahsiyetler var. Kim ki, oturduğu meclis arkadaşları bunlar olursa,hata yapamaz. Çünkü eğer hata yapacak olsa, bunlar onu düzeltir." |Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdat, 14/247 BU ÖRNEK ONUN HATASIZ BİR KİTAP YAZDIĞINI MI GÖSTERİYOR? EĞER HATASIZ BİR KİTAP ARAMAK GİBİ BİR MERAKINIZ VARSA ALLAH'IN ŞAHİDLİĞİ ALTINDA ALLAH'IN KİTABINI TAVSİYE EDERİM. TAHRİM 1’DE RESULULLAHI UYARAN ALLAH EBU HANİFE'Yİ ÖĞRENCİLERİYLE Mİ UYARDI? BÖYLECE KUSURSUZ BİR KİTABIMIZ DAHA MI OLDU? HEM DE ALLAH’IN KORUMA VAADİ OLMADAN. BU DURUMDA BUYURUN YARATTIĞINIZ BU KUSURSUZ KAYNAĞINIZA(!) SİZ İNANIN.

HAA, KAYNAKTA HATİB EL BAĞDADİ VAR DİYE BU RİVAYETİ EBU HANİFE’Yİ SEVDİRMEK İÇİN VERDİĞİNİ SANMAYIN. O BU PASAJI NAKLETTİKTEN SONRA YERDEN YERE DE VURDURUYOR. HAKKINDA SÖYLENEN HER ŞEYİ TAŞIYARAK EBU HANİFE’Yİ TARTIŞMA MASASINA OTURTUYOR. AMA ÖNCEKİ CİLTTE KENDİ KANAATİNİ SÖYLERKEN BAKIN NE DİYOR: “Onun hakkında dinin hem esaslarına hem de fürüatına ilişkin şenaatleri yüzünden çok sözler söylenmiştir.Gerçek şu ki Ebu Hanife bütün ilmi kudretine rağmen bizim bu eserimizde tanıttığımız ulema gibi örnek alınacak bir insan değildir” (Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdat,13/371-372).

BUNLAR DA HATİB EL BAĞDADİ’DEN İNCİLER: İbn Ebi Şeybe: Sanıyorum Ebu Hanife Yahudi idi (Hatib 13/413)

Sufyan es-Sevri: “Zındıklığından dönmesi için iki kez kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı.” (Hatib el-Bağdadi 13/382-383)

Ebu Davud Süleyman es-Sicistani şöyle diyor: “İmam Malik Şafii ve İbn Hanbel Ebu Hanife’nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir.” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad 13/383-384)

Kadı Şerik: “Ebu Hanife Allah’ın kitabından iki ayeti inkâr etti: Ebu Hanife imanın artıp eksilmeyeceğini iddia etti. Ve o namazın Allah’ın dininden bir parça olmadığını savundu.” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/372)

Sufyan es-Sevri: “İslam bünyesine Ebu Hanife’nin yerleştirdiği şerden daha büyük bir şer yerleşmemiştir” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/397)

Sufyan es-Sevri Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şunları söyledi: “Toplumun büyük bir kesimine musallat olan bir beladan bizi kurtaran Allah’a hamd olsun Ümmetin fitne kaynağı yok oldu.” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/4239)

Evza’i:Ebu “Hanife İslam’ın can damarlarına musallat oldu ve onları birer birer parçaladı. Evzai Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şöyle dedi:Elhamdülillah Yok olup gitti Yaşamaya devam etseydi İslam’ın can damarlarını parçalamaya devam edecekti.” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/398)

İmam Malik: “Benim için Ebu Hanife’nin sözüyle hayvan pisliği arasında hiçbir fark yoktur.” (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/411)

Abdullah b.Mübarek şöyle diyor: “Ne müçtehidi o buna layık biri değildi Sabahtan yatsıya kadar keyif çatardı Müçtehid olmaya nereden vakit bulacaktı” ( Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/406)

Abdurrahman bin Mehdi: “Ebu Hanife ile hak arasına bir perde gerilmiştir”.( Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/406).

Süfyan es-Sevri’nin “İslam’da Ebu Hanifeden uğursuz doğum olmamıştır” sözünü Abdullah b. Ahmed “es-Sünne”, 1/195‘de başka 2. bir sened ile Süfyan es-Sevri’den; Hatib el-Bağdadi “Tarihi Bağdad”, 15/549‘da başka 3. bir sened ile Süfyan es-Sevri, Evzai ve Şafii’den rivayet etmiştir. Daha neler neler… Koca külliyat iftira ve fitne dolu…. Rey ehli diye… Hadis rivayetlerine itibar etmiyor diye… O iftiralara inanmayınca Resulullahın sözlerine inanmamakla suçlandı.

BAĞDAT İLİ UYDURMA RİVAYETLERLE MÜSLÜMANLARIN EN ÇOK ZEHİRLENDİKLERİ YERDİ. VERDİĞİNİZ KAYNAKLARIN İTİBARI GELENEĞİN FİTNESİNİ KORUYANLAR İÇİN VARDIR. BAĞDADİ'NİN RAHAT HAYATI ŞEHİD EBU HANİFE İLE KIYASLANAMAZ...

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021