BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 55 (ŞİİR)

Gerçekliği olan, doğru olan şey
Hayatın ve dünyanın anlamlı gelmesi değil anlamsız gelmesidir
Çünkü dünya içi, lav, kor, ateş
Beden ise içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı birşeydir
Kuşkusuz ki hayata, dünyaya, insana, toplumlara ve insanlığa doğru anlam veren tek şey
Felsefe, bilim ve dindir,
Dünyada bugüne kadar sayısız mabed yıldırımlarla, depremlerle, fırtınalarla
Doğa güçleri ile, savaşlarla, terörle yıkıldı
Mabedlerini koruyamayan ilahlar sizi nasıl koruyacak
Mabedlerini ölümsüz yapamayan ilahlar sizi nasıl ölümsüz yapacak,
Dini inançlar insanlar ya da toplumlar cehalet ve nefs içinde olduklarınca ayaktakalırlar
Din ise bilim ve nefssizliktir
Din bilimle ve nefssizlikle var olur
Dini inanç diyor ki 'İnsanlar öldükten sonra ilahımızın yanına gidecekler'
Onlara sor: İçleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç
Mide bulandırıcı şeyler dolu olan insanları
İlahların içleri de öyle değilse nasıl yanlarına alırlar, onlara değer verirler
Kuşkusuz ki din bilimdir ve düşünmek, sorgulamak, araştırmak, öğrenmek
Sınamak ister
Dini inanç ise bilim değildir; boyuneğmek, düşünmemek, sorgulamamak ister
Bu nedenle dini inançlar sömürgen düzenlerin ve diktatörlüklerin olmazsa olmazlarındandır
Bu nedenle ki bilim olan dinin yaratacağı insan, ülke, dünya türü
Dini inançların yarattıklarından farklıdır,
Dini inanç yoksulları yoksullukları ile
Zenginleri zenginlikleri ile haklı ve mutlu etmek içindir
Oysa din bilimdir, kimsenin keyifi için değildir
Aşk ve evlilik hayata da benzer
İnsanları mutlu ya da mutsuz eden şey hayat değil insanlardır
Aşkı ve evliliği de iyi ya da kötü yapan şey de evlilik ve aşk değil insanlardır
Bir tek insan bile ki yoksulları mutlu, zenginleri mutsuz edebilir
Oysa elmada insanı mutlu eden şey elma ağaçı ya da manav değil elmadır
Kimini papatya, kimini gül, kimini karanfil, kimini lale, kimini orkide mutlu eder
Oysa tümü de çiçektir, demek ki insanları mutlu ya da mutsuz eden şey insandır
Ya başkaları ya kendisi
İnsanları kötü yapan şey din değil dini inançtır
Çünkü din bilimdir
Kötü insanların yüzde kaçı acaba dini inançsız
Dini inanç üzerine savaşlar ve terör örgütüleri bile kurulmakta
Tarihte hiç din savaşı olmadı, olanlar hep ya dini inanç savaşıdır
Ya dini inançlıların yaptıkları savaşlar
Oysa din bilimdir
Bilim ise doğaya karşı savaşı, insanlara karşı değil
Bilim insanlığa kötülük değil iyilik getirmek içindir
Yalan değil gerçekleri ve doğruları getirmek içindir
Ve din de bilimdir
Oysa dini inanç doğaya karşı değil insana karşı savaşır
Bu nedenle ki dini inanç olduğu sürece dünya, insanlık asla barış
Huzur ve güven duymayacaktır
Dünyanın ve insanlığın barışı, güveni, huzuru yalnızca din ile olanaklıdır
Çünkü din bilimdir
Ve yanında bir de ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, medenilik, nefssizlik vardır
Bilim nefret değil sevgi, birlik ve genellik aşılar
Oysa dini inanç nefret, düşmanlık, ayrımcılık ve benmerkezcilik gibi şeyler aşılar
Bilimdeki kuşku çözümlemeye yöneliktir
Dini inançtaki kuşku ise boyuneğmeye
Çünkü din bilimdir, dini inanç bilim değildir
Eski çağlarda insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı
Yani dini inançlılar istediklere şeylere inanabilirler
Oysa bilim yalnızca gerçeklere ve doğrulara söylediklerine inanır
Dini inanç cehalettir, bu nedenle cehalet dini inançı çok sever
Dini inanç güvercin değil silahtır
Bu nedenle hükümdarlar ve ordular dini inançı çok sever
Dini inanç aldatmaktır, bu nedenle siyasetçiler dini inançı çok sever
Dini inanç sömürmektir, bu nedenle sömürgenler, kapitalistler dini inançı çok sever
Dini inanç mantıksızlıktır, bu nedenle, ahlaksızlık yayan moda, turizım
Ve ünlüler dini inançı çok sever
Oysa din bilimdir, bilim silah değil güvercindir,
Dini inanç ahlaktır
Peki bakın bakalım pılajlarda sütyen-külot dolaşanlara, kaçı dini inançsız,
Size diyecekler ki 'Dünyada din var, ve o bizim dinimiz'
Din onlara der ki 'Hayır, sizinki din değil dini inanç
Çünkü din bilimdir, ve din henüz dünyanın hiçbir yerinde yok
Din onlara der ki 'Madem ki siz dinsiniz
Peki öyle ise neden bilimdışı şeylere inanıyorsunuz
Çünkü din bilimdir
Ve bilimseniz neden din dediğiniz savlarınızı bilimin sınamasına izin vermiyorsunuz
Ve kendinize önder olarak bilimi edinmiyorsunuz?',
Din inanç değil bilimdir, ve evrim bilimdir
Bilimsiz din, evrimsiz din olmaz
Ve bilimde ilah da, tapmak da olmaz
Evrime karşı olanlara de ki 'Eğer ilah varsa
Gereksiz olduğu için kesilen tırnağı
Gereksiz olduğu için kesilen kılı yerine koyan ilah
Neden gerekli olan kopan kafayı, kopan kolu, parmağı
Yerine koyamıyor, tırnağın ve kılın uzaması önemli değilki(değil ki)
Ve onlara de ki 'Eğer insanları ilah öldürüyorsa
Söyleyin bakalım, Hitler altı milyon masum insanı
İlahınız istediği için mi öldürdü yoksa Hitler istediği için mi
İlah öldürdü  çünkü size göre şu ki ilah istemezse kimse ölmez
Ve ilginç ki Hitler'in öldürdüğü herkes öldü
Kuşkusuz ki din inançlara, bilimdışılığa, cehalete ve nefse davet değil bilime, mantığa
Ahlaka, vicdana, merhamete, dürüstlüğe, adilliğe, medeniliğe
Nefssizliğe, inzivaya davettir
Korkmayın ilah olmazsa din yok olmaz çünkü din  bilim, mantık
Ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, medenilik, nefssizlik ve inzivadır
Ancak açık ki sizler din değil ölümsüzlük ve nefs peşinde olanlardansınız
Yoksa ülkeleriniz bilimdışılık ve ahlakdışılık içinde
21. yüzyılda dünya savaş, terör, düşmanlık içinde değil
Barış, dostluk, huzur içinde olurdu,
Depremleri, yanardağ patlamalarını, hastalıkları, kuraklıkları
İlahlarının yaptığını, ve dinli olduklarını söyleyenler var
Yani onlar ilahlarının insanlığa kötülük yapan kötü ilahlar olduklarını mı söylüyorlar
Oysa din kötülük için değil iyilik içindir
Çünkü din bilimdir, bilim de kötülük için değil iyilik içindir
Din doğru eğitimdir, bilim doğru eğitimdir
Doğru eğitim de kötülük için değil iyilik içindir
Kim çocuğunun okula kötülük görmesi için gönderir
Kuşkusuz ki din bilim, iyilik, ve doğru eğitimdir
Ne acı bunu bilmeyenlere, bunu anlamayanlara
Kuşkusuz ki onlar doğruluktan ve iyilikten değil
Yanlıştan ve kötülükten umut, çare, çözüm, kurtuluş bekleyenler gibidirler,
Din nefse karşıdır
Çünkü nefs hem en büyük cehalettir
Hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır
Hem de önce akılı yok eder, sonra da ahlakı ki ahlak da akıldır
Medenilik de nefse karşıdır
İlkeller, barbarlar ne buldularsa yerler, medeniler ne buldularsa yemezler
Medenilik nefsten, bedenden ve doğadan değil doğrulardan ve mantıktan güç alır
İnsan nefse köle ise altın giysiler ve altın arabalar içinde gezse de
Altın köşk içinde yaşasa da, on tane üniversite diploması olsa da
Şairlerin şairi, sanatçıların sanatçısı olsa da
Elli dil bilse de, tüm toplum ya da tüm insanlık onu sevse de medeni değildir,
Hayat içi lav, kor, ateş dolu bir dünyada
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı bir bedenle yaşamak zorunluluğu
Ve mutluluğudur
Ölüm ise bunlardan sonsuza kadar kurtulmaktır
Hangisi kazanç, zafer, onur, gurur, kurtuluş acaba,
Din birşeye inanma gereksinimi ya da korku ya da zorbalık
Ya da inanç ya da görelilik ya da keyfilik ya da rastlantı değil bilimdir
Yani gerçekleri ve doğruları öğrenme gereksinimidir,
İyilik yapan dört tür insan var
Birinin yaptıkları iyilikleri toplasanız, para dağı olur
Birinin yaptığı iyilikleri toplasanız, yemek dağı olur
Birinin yaptığı iyilikleri toplasanız, mal dağı olur
Birinin yaptığı iyilikleri toplasanız, doğruluk dağı olur
Hangi dağ olmak isterseniz,
Ne acı ve ne yazık
Sayılarla ya da harflerle din yapmaya çalışanlara
Çünkü din ancak dini tanımlayan Din hadisileri ile olur
Cehalet ve nefs ise içi lav, kor, ateş dolu dünyayı
Ve içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu bedeninizi
Ve sonunda helaya gidecek şeyleri
Size güzel ve mutluluk göstermeye çalışır,
Din çocuk işi değil, yetişkin işidir
Çünkü din akıl, mantık ve bilim işidir
Din bedenle değil beyinle ve ruhla olur
Din işle değil, dini tanımlayan Din hadisileri ile olur
Hangi hükümdar 'Din bana boyuneğmemektir' derki(der ki),
Size bu dünya, bu dünya ve bedeninizdir
Öteki dünya ise ruhunuzdur
Ruhunuz bu dünyayı doldurduklarınızla değil felsefe, bilim ve din ile dolar
Bu nedenle ki Arabi Muhiddin 'Sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır' dedi
Kuşkusuz ki onun ayakları altında olanlar sizin de ayaklarınızın altında
Çünkü ruha gitmeyen şeyler sonunda mutlaka ayakların altlarına düşerler
Kuşkusuz ki onlar ayak altından gelip, ayak altına giderler,
Din intikam, öç, kin değildir
Çünkü din bilimdir, ve bilim intikam, öç, kin içermez,
Ölüm bir başka dünyaya gitmek değil
İçi lav, kor, ateş dolu bir dünyadan
Ve içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu bedenden kurtulmaktır
Böyle bir durumda yaşamak mı yoksa böyle bir durumdan kurtulmak mı iğrençliktir
Öyle ise bu çirkinliği felsefe, bilim ve din ile güzelleştirin
Yoksa insanlığın değil doğanın uzantısı olursunuz,
Neden size inananlara inançlı
Size inanmayanlara inançsız diyorsunuz
Açık ki inançsız dedikleriniz de size inançsız demekteler
Çünkü siz de onların inandıklarına inanmamaktasınız
Birbirinize inançlı ya da inançsız demeyin
Çünkü herkesin inançı vardır
Önemli olan inanç değil dindir
Çünkü din bilimdir, bilim de hiçkimseye göre değişmez, herkes için aynıdır
Din ancak dini tanımlayan Din hadisileri'ne uymakla, ve uyanda olur
Din size inanmakta, sizin inandıklarınıza inanmakta değil, Din hadisileri'ne uymaktadır
Bunu anlamadığınız için insanlık hiç birleşemiyor, bir olamıyor
Oysa bilim birleştirendir, bir yapandır
Yoksa siz bir olmak, birleşmek isteyenlerden değil de
Bölünmek, parçalanmak, yok olmak
İnsanlığa, gerçeklere, doğrulara
Ve bilime düşman olmak isteyenlerden
Dünyada barış, huzur, güven, dostluk istemeyenlerden misiniz.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 7.6.20/18.03

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021