BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 235 (ŞİİR)

Çok konuşan insanlar, konuştuğunda felsefe, bilim, din, teknoloji, ekonomi, siyaset
Edebiyat, sanat gibi toplumsal, evrensel konular konuşmayan
Toplumu ya da insanlığı, ülkeyi ya da dünyayı ilgilendirmeyen konular konuşan insandır
Onlar ki hem çok hem boş konuşurlar,
Dünyayı gezseniz, üniversite mezunu üniversite mezunu
Üniversite mezunu akademisyen, doktor, mühendis, hukukçu, eczacı, öğretmen
Sanatçı, siyasetçi, kapitalist bulmak zordur
Çünkü üniversite demek felsefellik, bilimsellik, mantık, nefssizlik, inziva
Dünyayı, hayatı, bedeni, niceliği aşmışlık demektir,
Dağların saz olsa, dertleri çalsaydı
Irmakların kalem olsa, sorunları yazsaydı
Göllerin göz olsa, acıları görseydi
Ne olurdu Türkiye,
Siyaset nefste, ticaret nefste
Sanat nefste, eğitim nefste
Hukuk nefste, medya nefste
Turizım(Turizm) nefste, dini inanç nefste
Bilimsellik ve ahlakçılık yok nefeste,
Çok üzüyorsun insanları hayat
Oysa sensin insanları tekmeleyen
Ne değeri kalır ki bilime ve ahlaka sırtdönmüş insanın, toplumun
Ülkenin, devletin, vatanın ve hayatın
Ne değeri kalır ki bilime ve ahlak sırtdönmüş sevginin, mutluluğun ve aşkın
Elveda derken el yılgın ayakların asi dilidir,
'Sensiz yapamıyorum, sensiz yapamam, seni dünyadaki herşeyden çok seviyorum
Dünya bir yana sen biryana' gibi şeyler söyleyene aşık olma
Böyle biri ile evlenme çünkü o zaaf kölesi, çaresiz
Nefs kölesi ve bencil bir zavallıdır
Gençlik de cehaletin ve nefsin kendini herşey ve doğru sanmasıdır
Akıl yaşta değil baştadır sözüne bir de
'Cehalet yaşta değil baştadır'ı eklemek gerekir
Çünkü her baş doğru değildir,
Hayata doğru anlamı sen katamazsın, ey içi bağırsak, bok dolu insan
Hayata anlamı katarsa felsefe, bilim
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din katar
Hayata anlamı içi lav, kor, ateş dolu dünya ile katamazsın ey insan
Hayata anlamı katarsa ancak felsefe, bilim
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din katar,
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi
Yani bilimi ve ahlakı korumuyorsanız
Vatanı, milleti, devleti, ülkeyi, adaleti, eğitimi, medeniyeti, insanlığı, özgürlüğü
Demokrasiyi ve laikliği korumuyorsunuz demektir,
Tahteravallinin iki uçu gibi olmalı insan
Felsefe, bilim ve din ile yani dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile
Yerde de olmayı becerebilmeli, gökte olmayı da
Büyük hünerdir denizlerin, dağların, depremlerin, ırmakların, fırtınaların gücüne sahipken
Felsefe, bilim ve din ile
Bir bardakdaki su gibi sakin, sessiz olmak
Ve büyük hünerdir
Bir bardaktaki su gibi iken
Felsefe, bilim ve din ile
Yanlışlara, kötülüklere, kötülere meydanokumak, başkaldırmak, isyan
Ölüm bağırsaktan, boktan, pis, tiksinç, iğrenç, mide bulandırıcı
İnsanlıkdışı şeylerden oluşan bedenin
Ve lavda, korda, ateşden oluşan dünyanın terk edilmesidir,
Cehalet ve nefs içinde isen ne yanıma gel ne mezarıma
Bende cehalete ve nefse yer yok, mezarımda ise ben yokum
Beni bulmak istiyorsan emek verdiğim felsefeye, bilime, dine ve Türkçeye git
Gerisinde ben yokum,
Felsefe, mantık, tutarlılık, bilim, ahlak, nefssizlik, inziva
Dünya ve insan gerçekliğini öğrenmeden öğrenmeden sokağa çıkmış
Ya da aşık olmuş insan
Uçma öğrenmeden yuvasından çıkmış kuş yavrusuna
Ve deniz yerine karada yaşamak isteyen balığa benzer
Ağlayabiliyorsan değil, başkaları için ağlayabiliyorsan insansın,
Neden seveceksin, bu içi lav, kor, ateş dolu, insanlıkdışı dünyayı
Neden seveceksin, içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler
Dolu bedeni
Mantık yoksa akıl neye yarar, mantık yoksa insan olmak neye yarar
Mantık yoksa yaşamak neye yarar
Hayvanlar gibi mutlu olmaksa mutluluk neye yarar
Hayvanlara benzemekse özgürlük neye yarar
Hayvanlara özenmekse demokrasi neye yarar
Yalanlar üzerine kurulu ise sevgi, aşk, dostluk, arkadaşlık neye yarar
Sevmen gereken tek şey bu dünyada
Felsefe, bilim, ve bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, medenilik
Tarafsızlık, adillik, nefssizlik ve inziva olan din,
Mantıklı insan için, ölümün ve hayatın anlamı yoktur
Mantıklı insan için tek anlam felsefe, bilim, ve
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dindir,
İş ya da arkadaşlık, dostluk ya da evlilik için doğru insan  arıyorsunuz, istiyorsunuz
Bir insan mantık, tutarlılık, nefssizlik ve ahlak insanı ise doğru ve iyi insandır
Değilse yanlış ve kötü insandır, uzak durulması gereken insandır,
Bir ülke felsefe, bilim ve ahlak ile değil de
Siyasetle yönetiliyorsa orada ya cinsel ahlaksızlık hukuku egemen olur
Ya barbarlık ya savaş hukuku,
Felsefe, bilim, mantık ve akıl-ruh sağlığı
Doğruyu ya da yanlışı saptamak, ve öteki doğrularla doğdu karşılaştırmak
Doğru kıyaslamak üzerine kuruludur
Yani felsefe, bilim, mantık, akıl-ruh sağlığı kendince birşey saptar
Ve o şeye doğru ya da yanlış demeden önce öteki doğrularla kıyaslar
Örnek ki bir hastalığa aşı ya da ilaç bulduğunu düşündüğünde bulduğu şeyi
Hastalıklar ve aşılar ya da ilaçlar konusundaki doğrularla kıyaslar, araştırır
Yani 'Buldum, buldum!' diye hemen ortalığa atılmaz
Yani felsefel, bilimsel, mantıklı, akıl-ruh sağlıklı akıl 'Yanlış yapmak' korkusu taşır
Ağızına ya da akılına geleni doğru ya da yanlış diye ileri sürmez
Önce kıyaslama, karşılaştırma, sınama, ölçme yapar
Tüm olasılıkları düşünmeye çalışır, benmerkezci olmaz
İnceelersıkdokur, kılıkırkyarar,
Devlet vatan, ülke için güvence demektir
Bir devlet her vatandaşı için sağlık, eğitim, korunma, konut, gelecek güvencesi
Ve iş ya da geçim olanağı sağlayamıyorsa o devlet doğru devlet değildir
Ve bir devlet vatandaşlarını iş, geçim için özel sektöre muhtaç ediyorsa
O devlet de doğru devlet değildir
Ve bir devlet toplumuna bilimdışı, bilime aykırı, ve ahlaka aykırı şeyler sunuyorsa
Ya da öğretiyorsa o devlet de doğru devlet değildir,
Bilime ve ahlaka aykırı dünyada, devletlerde devletler arası ilişkiler
Aşka benzer
Dürüstlüğe değil dalkavukluğa, yalakalığa, övgüye bağlıdır,
Cinsel ilişki erkek açısından av gibidir
Çünkü kendisine yapılmasını istemediği birşeyi dişiye yapar
Cinsel ilişki dişi açısından ise saksı çiçeği gibidir
Çünkü çiçeğe yapılmasını istediği şeyin kendisine de yapılmasını ister
Bu nedenle ki cinsel ilişki hem sadizım(sadizm) ile mazoşizımın(mazoşizmin) savaşıdır
Hem de akıl ile akıldışılığın savaşı
Vay ki cinselliği bir de eşcinselliğe götürmeye
Açık ki eşcinsellik de hem intihar edip hem de kendi intiharından haz almaya benzer,
Evde yaşamayı değil de ev dışı dünyada yaşamayı sevmek
Lazer ışıkla oynatılan kediye benzer
İstediği tek şey ışığa koşmak, bedenle birşeyler yapmak ve bedenle mutlu olmaktır
Oysa insan beyin, ruh, felsefe, bilim, din, kitap okumak, düşünmek ile mutlu olmalıdır
Ki bu da en iyi biçimde evde yapılır
Evet, ev dışı dünya birgün beyinden, bedene kadar her alanda
Hayvanlar dünyası gibi olmayı vaat edecek ki bunu da mantığı ve ahlakı
Dışlayıp yaptıracak,
Varlığını da, hayatını da, amaçlarını da insanlar üzerine de
Düşmanların üzerine , bedenin üzerine de kurma
Felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı
Din üzerine kur
Doğruyu gösterici olan ve kalıcı olan şey insanlar da, düşmanların da
Bedenin de değil felsefe, bilim ve dindir,
İnsanlara ölüm korkusu veren şey
Dünyayı ve bedenlerini güzel sanmalarıdır
Oysa dünya içi lav, kor, ateş birşeydir
İnsan da içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı birşeydir,
Beyin en insani organdır
Yüz en medeni deri organdır
Ağız en medeni eylem(hareket) organıdır
Yürek sen savaşçı iç organdır
Karaciğer en emekçi iç organdır,
Gideceğin yere bedeninle, kaslarınla, duyularınla, doğanla
Kütlenle, niceliğinle değil
Felsefe, bilim, din, ruhun ve nitelik ile git
Gücünü bedeninden, kaslarından, duyularından, doğandan
Kütlenden, niceliğinden değil
Felsefeden, bilimden, dinden, beyininden ve ruhundan al
İnsan bedeninde de, yüzünde de değildir, beyininin ve ruhunun içindedir
Zafer(Yengi) hep sizin olandır ve hep sizinle olandadır
Zaferde emeğiniz, katkınız var mı,
Ne yaparsan yap, nerede olursan ol, nasıl olursan ol, kim olursan ol
Ne başarırsan başar
İçi lav, kor, ateş bir dünya üzerinde olduğunu
Ve içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı
Üstü de pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı
İnsanlıkdışı şeyler dolu bir iskelet olduğunu unutma
Ne zaferin varsa var
Bu zafer mi,
Balık değilim, denizde yaşamayı seveyim
Kuş değilim, gökte yaşamayı seveyim
Bitki değilim, doğada yaşamayı seveyim
Ben insanım
Felsefede, bilimde, dinde, ve ruhumda yaşamayı severim,
Bedenine, duyularına, ışığa, insanlara, sokaklara, doğaya, hayata
Dünyaya bağlanma ki acıların yalanların kölesi olmasın,
Felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile
İlgisi, bağı, dostluğu olmayanın bende de değeri yoktur,
Annenin, babanın evladı olmak değil
Felsefenin, bilimin ve dinin evladı olmak üstündür
Anne, baba giderse annesiz, babasız kalınır ancak felsefe, bilim
Ve din giderse insanlık kalmaz,
Takıntılı, saplantılı olmamak için bedensel olarak tembel(tenbel) olmak gerekir
Takıntı, saplantı gibi şeyler bedensel çalışmayı çok seven insanlarda olur
Beden işilerine, dünya işilerine değil beyin, ruh işilerine sarıl
Takıntılı, saplantılı olmamak için
Bilimdışılıktan, akıldışılıktan, mantıksızlıktan, tutarsızlıktan, bilime aykırılıktan
Bilimdışı inançlardan, bilime aykırı inançlardan, nefsten uzak durmak gerekir
Nefs en büyük cehalettir yani en büyük mantıksızlıktır
Mantık olmazsa bilim de, ahlak da, din de olmaz
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi,
Ahlaksızlığa, ahlaka aykırılığa, ahlak düşmanlığına
Bilimdışılığa, bilime aykırılığa, bilim düşmanlığına karşı savaşmayan devlet
Yanlış, kötü ve zararlı devlettir
Bana kendi isteğimle yön veren şey toplum değil
Felsefe, bilim ve dindir,
Ey insanlık ne tuhaf birşeysin
Hem balgam tükürdüğün ağızınla öpüşüp
İşediğin organınla sevişip
Hem de buna aşk diyorsun,
İnsanın dört yaşamı(hayatı) var
1- Bedeninin dışındaki. 2- Bedenindeki. 3- Beyinindeki. 4- Ruhundaki
Öyle ki ruhtaki yaşam öteki yaşamlardan üstündür ve büyüktür,
Bir iskelet bir iskeleti gördü, adı aşk oldu
Bir iskelet bir iskeleti öptü, adı öpüşmek oldu
Bir iskelet bir iskeletle sevişti, adı sevişmek oldu
Bir iskelet bir iskeletle evlendi, adı evlilik oldu
Bir iskelet bir iskeletle aile kurdu, adı aile oldu
İki iskeletin üçüncü bir iskeleti oldu, adı çocuk oldu
Bir iskelet bir iskeletin iş yerinde çalışmaya başladı, adı iş oldu
Bir iskelet bir iskelet oldu, adı ölüm oldu,
Güzel şeyler söyleyin birbirinize, içlerinde güzel hiçbirşey olmasın
Güzel şeyler söyleyin birbirinize, içlerinde yalnızca gerçekler ve doğrular olsun
Yoksa güzel diye yalanlar mı istersiniz
Yoksa yalanları güzel diye mi istersiniz,
Güneş doğuyor, diyorlar
Güneş doğuyor, dünyaya ve insanlığa ışık geliyor
Peki insanlar doğduklarında dünyaya ve insanlığa doğru, iyi, yararlı ne geliyor
Demek ki içi hidrojen ve helyum dolu olan güneş bile size iyilik yapmaya çalışıyor
Peki içleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu sizler
Dünyaya ve insanlığa ne iyilik yapıyorsunuz,
İnançlar ve siyasi partiler başlangıçta hoşgörülü, insani görünürler
Egemenleştiklerinde ve güçlendiklerinde diktatörleşirler
Oysa felsefe, bilim ve din yalnızca doğruluk ve iyilik için var
Gül varken dikene neden sarılıyorsunuz,
Hayata bağlanmak değil hayata ne ile bağlanıldığı önemli
Hayata beyin, ruh, felsefe, bilim ve din ile bağlanmalı
Yoksa hayata bağlanmak otun toprağa
Hayvanın da hayvanlığına bağlanması gibi birşey olur,
Mevsim kış ise havanın güneşli olması havanın sıcak olması değildir
Mevsim yaz ise havanın kapalı olması havanın soğuk olması değildir
Görünüme kapılıp aldanmayın, özden şaşmayın
Duyular aldatır
Felsefe, bilim ve din ise doğruyu gösterir,
Medenilik, ahlak, bilimsellik, edebilik, dünyayı aşmışlık
Yani nitel insan olmak ile
İlkellik ve barbarlık yani nicel insan olmak arasındaki farkı
Gösteren şeylerden biri de güzel havadır
Hava güzel olunca nitel insan 'Hava güzel, kuşlar uçuyor, çiçekler açmış'
Gibi şeyler düşünür
Nicel insan ise 'Hava güzel, sokağa çıkayım, gezeyim, denize gireyim
Piknik yapayım, mangal yapayım' gibi şeyler düşünür
Nitel insan beyin, ruh, düşünmek üzerine kuruludur
Nicel insan ise beden, dünya, nefs üzerine,
Nicel insan karşı cinsi dış güzellik, haz, zevk, nefs, beden, nicelik olarak görür
Nitel insan ise içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç
Mide bulandırıcı şeyler dolu bir kütle olarak görür
Nicel insanın sevgisi, aşkı, aile hayali başkadır
Nitel insanın sevgisi, aşkı, aile hayali başkadır
Aşkı öldüren evlilik de, evliliği öldüren aşk da
Kuşkusuz ki nicel insanların aşklarıdır,
Bazıan(Bazan, bazen) insanın acısını görmezdengelmek(görmezden gelmek) gerekir
Bazıan da bir insanı kurtarmak için bin canı acıtmak gerekir
Hak etmek de, doğru da, iyi de ancak felsefeye, bilime ve dine uygunluk ile olur
Adalet bazıan bir kişi için bin kişiye acımamakla
Bazıan da bir kişiye değil bin kişiye acımakla olur,
Toplumlarının ya da insanlığın bilimsel ve ahlaklı olmalarını önleyen
Sanatın da, sanatçıların da, turizımın(turizmin) de, modanın da
Devletlerin de, iktidarların da, siyasi partilerin de, siyasetçilerin de
Özel sektörün de, demokrasinin de, laikliğin de, dini inançların da
Medyanın da, ünlülerin de, üniversitelerin de uyuşturucudan farkları yoktur
Toplumlarında işsizlik oluşmasını önlemeyen ekonomilerin de
Devletlerin de, iktidarların da, siyasi partilerin de, siyasetçilerin de
Özel sektörün de, demokrasinin de, laikliğin de
Haydutluktan farkları yoktur,
İnsanlar çok tuhaflar
Hem evleri(konutları) olsun istiyorlar
Hem de evleri olunca evde oturmak, evde kalmak istemiyorlar
Kendi evlerinde de değil başkalarının ticari mekanlarında yemek yemek istiyorlar
Bu mantıksızlıkla, tutarsızlıkla doğru ülke ve doğru hayat yaratılamaz
Mutluluğu ve özgürlüğü kendi evinde, felsefede, bilimde ve dinde değil de
Başkalarının mekanlarında, ve başkalarına bağımlılıkta aramak
Yanlış, kötü ve zararlı birşeydir,
Kapitalizımın(Kapitalizmin) yani özel sektörün görevi, nedeni, amaçı, işlevi
Hayali devletlerini, toplumlarını ve insanlığı zenginleştirmek değil
Kendisini zenginleştirmek, ve devletlerini, toplumlarını
Ve insanlığı yoksullaştırmaktır
Çünkü kapitalizım felsefe, bilim ve din üzerine değil
Cehalet, nefs ve hükümdarlık üzerine kuruludur
Kapitalizım diktatörlüktür, hiledir, aldatmacadır, barbarlıktır
İlkelliktir, insanlıkdışılıktır
Kapitalizım biryanında felsefe, biryanında bilim, bir yanında din
Biryanında insanlık olsun değil
Biryanında siyasetçiler, biryanında silahlar, biryanında ahlakdışı ünlüler
Biryanda cehalet olsun ister
Bu nedenle ki kapitalizım felsefeye de, bilime de, dine de
Ülkelere de, toplumlara da, milletlere de, insanlığa da, dünyaya da aykırıdır,
Demokrasi ve laiklik gösterileri izinsiz yapmaktır
Çünkü demokrasi de, laiklik de bilim ve ahlak üzerine kuruludur
Bilim ve ahlak için de kimseden izin alınmaz çünkü bunlar insani özelliklerdir
Tıpkı yemek, içmek ve dışkılamak gibi
Gösterilerde yasaya ya da hukuka yani demokrasiye va laikliğe
Yani bilime ve ahlaka aykırılık varsa da işe bilim ve ahlak ile
Yani demokrasi ve laiklik ile devletin güvenlik güçleri karışır
Yani demokraside ve laiklikte siyaset değil bilim ve ahlak üstündür
Demokraside ya da laiklikte Güçler ayrılığı olmasa da olur
Yeter ki ülkede, devlette egemenlik kayıtsız şartsız bilimin ve ahlakın olsun,
İnsan yaşamı 1 milyar yıl bile olsaydı
Dünya, beden, nefs kölesi insanların dünyaları, hayatları
Yine de hep aynı kalırdı
Felsefeden, bilimden ve dinden uzak olan insanın dünyası
Yaşam süresi ne olursa olsun hep aynı ilkellikte, aynı cehalette
Aynı gerilikte kalır,
Cahilin alime bedduası değil alimin cahile bedduası üstündür
Cahilin hakkı değil alimin hakkı üstündür
Cahilin sözü değil alimin sözü üstündür
Cahilin oyu değil alimin oyu üstündür
Cahilin savunması değil alimin savunması üstündür
Cahilin suçlaması değil alimin suçlaması üstündür
Alimin hakareti bile cahilin hakaretinden farklı ve niteldir
Alim ki felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri içindeki insandır
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı bin üniversitenin verdiği
Bin diploma bile insanı alim, alime yapamaz
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır'
Yani dinsizdir yani alim değildir, dedi,
İnsanın dışı; içi lav, kor, ateş dolu bir dünya
İnsanın içi; içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu
Ne dışarısı çıkış, ne içerisi
İkisinin arasındaki ve üstündeki tek yol felsefe, bilim ve dindir,
Herkes yıldızdır, hayvanlar ve bitkiler bile
Çünkü dünya bir dev yıldızın patlamasından oluşmuş,
Bilim de, ahlak da zorunludur
Ancak Batı bilime ahlaksızlık yani yanlış ve kötü birşey
Doğu da ahlaka bilimdışılık ve vahşet yani yanlış ve kötü şeyler katmış
Birinde bir yanlış var, birinde iki yanlış
Kuşkusuz ki bir yanlış, iki yanlıştan daha az gerilik, daha az yanlış oluşturur, getirir
Oysa doğru birşey ancak doğru şeylerle doğru olur
Yani ne Batı ne Doğu, tek yol felsefe, bilim ve din,
Hükümdarlıkta yasaya değil hükümdara uyulur ve saygı gösterilir
Çünkü hükümdar yasaya uymaz, hükümdar yasalardan üstündür
Yani hükümdar yasalara değil kendisine uyulmasını ister
Demokraside ise devlet başkanına değil yasalara uyulur ve saygı gösterilir
Çünkü demokraside devlet başkanı da yasalara uymak zorundadır
Özgürlük değil serbestlik ve hükümdarlık peşinde koşan
Özel sektör ve siyaset bunu anlamaz
Çünkü özgürlük bilime ve ahlaka uygunluktur
Demokrasi ve laiklik de bilime ve ahlaka uygunluktur
Oysa hükümdarlık bilime ve ahlaka değil hükümdara uymaktır
Yani bilimin ve ahlakın mutlak egemenliği yoksa demokrasi ve laiklik de yoktur
Demokrasi ya da laiklik yoksa da hükümdarlık vardır,
İnsan sağlığı iyi, ve sorunları yoksa dünyayı iyi ve güzel
Sağlığı kötü, ve sorunları var ise dünyayı kötü algılar
Ancak gerçek ki dünya da, hayat da gerçekte kötüdür
Çünkü dünyanın içi lav, kor, ateş doludur
İnsanın, ve toplumun içi ise bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler
Demek ki mutluluğa değil
Felsefe, bilim ve din ile kutluluğa koşmalı,
Cehalet insanı deli, nefs ise zırdeli(zır deli) yapar
Akıl-ruh sağlığı için de, medenilik için de cehaletten ve nefsten uzak durmak
Yani felsefe, bilim ve din içinde olmak gerekir
Akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı turizım, akıldışı-ahlakdışı medya
Akıldışı-ahlakdışı ünlüler, akıldışı-ahlakdışı siyaset, akıldışı-ahlakdışı mekanlar
Akıldışı-ahlakdışı özel sektör ise cehalet ve nefs sunmakta,
Tuhaf insanlar var dünyada
Modalı ya da takılı ya da dövmeli ya da kaslı bedenlerini
Köpekleri gibi gezdirmeye çıkaran
Modalı ya da takılı ya da dövmeli ya da kaslı bedenlerini
Köpekleri gibi gezdirip ilgi çekmeye, önemsenmeye, beğenilmeye çalışan
Dünyanın tüm acımakları bile onlara acımaya yetmez
Hayatı evde kalmak üzerine kurmak, evini sevmek kuşkusuz ki insanları
Böyle saçmalıklardan, takıntılardan, saplantılardan korur
Ancak cehalet ve nefs çığırtkanı özel sektör, siyaset
Ve akıldışı-ahlakdışı ünlüler
İnsanları evlerinde kalmamaya, sokağa çıkmaya
Evlerini düşman, hapishane, cezaevi gibi görmeye çağırmakta
Oysa Noah'ı(Nuh'u) kurtaran da, Mose'yi(Musa'yı) kurtaran da
Jesus'u(İsa'yı) kurtaran da, Muhammed'i kurtaran da ev idi
Eviniz felsefe, bilim ve din üzerine kurulu bir evren olsun
Bakın, evren sözcüğü bile 'ev'den geliyor
'Evlen' sözcüğü gibi
'Devlet' sözcüğü gibi
'Dev' sözcüğü gibi
Siz vahşetin devleri değil
Felsefe, bilim ve din ile, insanlığın devleri olun,
Özgür olmak için, özgürlük için
Dünyadan, bedenden, duyulardan, cehaletten, nefsten uzaklaşmak gerekir
Çünkü bunlar kölelik isterler, ve kölelik özgürlük değildir
Köleler zincirleri çözüldüğünde özgür olmazlar, serbest kalırlar
Çünkü özgürlük özün bilim ve ahlak ile
Bilime ve ahlaka uygunluk ile gür varlığı ve gelişimidir
Yani özgürlük beden işi değildir, ruh işidir
Bu nedenle ki bedenler köle edilebilirler ancak ruhlar edilemezler
Ve özgürlük de köle edilemeyen biryerdedir yani bedende değil ruhtadır
Dünyaya, bedene, duyulara, cehalete, nefse köle olunursa özgür olunamaz
Özgür olmak mı istiyorsun, özgürlük mü istiyorsun, öyle ise bilime ve ahlaka sarıl,
Ülkede 200 üniversite var ancak
200 üniversite 200 düşünür, alim, alime, bilge yetiştiremedi
Üniversite 'Ne olursan ol gel' kapısı değil, bilimsellik ve ahlak kapısıdır,
Tıp, mühendislik, fizik, kimya, matematik gibi konular duyular üzerine
Ve nicel zeka, nicel akıl, nicel mantık, nicel beyin, nicel bellek
Nicel ruh üzerine kuruludur
İnsani bilimler ya da toplumsal bilimler ise
Nitel zeka, nitel akıl, nitel mantık, nitel beyin, nitel bellek
Nitel ruh üzerine kuruludur
Bu nedenle ki bunların ölçümleri de, özellikleri de farklıdır
Hitler'in yanında tıpçı, mühendis, fizikçi, kimyacı, matematikçi
Bulabilirsiniz de bilge bulamazsınız
Demek ki eğitimin amaçı meslek sahibi yapmak değil
Bilge olmak olmalı
Doğru vatan da, doğru devlet de, doğru ekonomi de
Para ile çalışan değil, bilgelik ile çalışandır,
Sorunlar ya canavarı ya sabırı ya kahramanlığı
Ya bilgeliği mağarasından çıkarır.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 7.6.20/17.56


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021