BİR SAVUNMA YAZISI (6)

Arkadaşlar Kuran’ı metotlu okuyamıyorsanız ve okurken anlayamıyorsanız meallere bakarak aldığınız ve verdiğiniz mesajlar sakıncalı oluyor.

Zariyat 49’daki “Ve her şeyden yarattık “zevceyni”sini. Umulur ki tezekkür edersiniz” ayetini “biz her şeyi çift yarattık” diye anlayanlar var. Bu yanlış. Allah’ın “Kuran kitabında” ne yarattığını söylediği bir şeyi “kâinat kitabında” nasıl yarattığını görmezsen anlayamazsın. Örnek verelim:

Allah seni yarattı. Seni çift mi yarattı? Hayır. Bir kişisin. Senden başka var mı? Yok. O zaman çift yarattı değil bu. Dersen ki, “kastettiği insanlar olmayabilir”; bu da olmaz. Ayet “kulli şey’in” diyor; yani “her şey” ve sen de her şeye dahilsin. O halde bak bakalım “zevceyni” yani “eşli” ne var? Karşıtlık var. Uzak Doğulu bilgeler ilk çağda öğrenmişler bunu. Allah orada da bir elçi seçerek ona “her şeyden yarattık karşıtını (zevceyni’sini)” demiş olmalıdır. Yoksa yin-yang keşfedilemezdi. Nedir yin-yang? Her şeyin zıddıyla birlikte var olduğu felsefesi.

Peki bakın bakalım “Kâinat Kitabına”, evrene bakın, Allah’ın yarattığı her şeye bakın; zıddı olmayan var mı? Sıcak-soğuk, ılık-ılık değil, al-üst, sağ-sol, küçük-büyük ve saire.

Kuran’ı tabiattan da okumak gerek. Tabiat Kur’an’ın te’vili ve tefsiridir.

***

Evrim ile evre farklı değil... sünnetullaha aykırı olmadıktan sonra Allah'ın nasıl yarattığı konusunda tüm düşüncelere açık olmak gerekir...Evrim teorisi ispatlanmak için zaman tüneline binip milyonlarca yıl öncesine gitmenizi bekleyemez... Allah insansıyı terbiye ederek insan haline getiriyorsa, yeryüzünde kan döken bozgunculuk yapan ilkçağ vahşilerinin başına halife tayin ediyorsa; mağara, kemik, hava, su dedirterek eşyaya isim koyduracak kadar akıl melekelerini geliştiriyorsa, canlılığın varlığını taa suya kadar ve insanı toprağa kadar indirgeyebiliyorsa, defaatle ölümden dönen Darwin'in dünyanın uçlarında binbir zorlukla tesbit ettiklerini sıcacık gaz sobalarının başından evinden ayrılmadan itiraz ederek sözüm ona teizme hizmet ediliyorsa, İnsan suresi 2'de, dokuz ay değil, çok ama çok uzun zaman anlamında "dehr" kadar bir zaman evvel için insanı "insan bile denilemeyecek halde iken" diye tanımlıyorsa, bilimin dediğine Kuran ters düşmüyorsa, hayvanların kafasında iki tane göz olabilmişse, hemen altında bir ağız ve ağzının içinde dişleri varsa; vücudunda bizim gibi sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım sistemi varsa; hiç alakası olmadığını söylediğiniz hayvanlarda bu kadar ortak tarafımız varsa bırakın evrimi bilim adamları bizden iyi bilsinler. Evrim Allah'ın din ile insanı nasıl terbiye ettiğinin muhteşem bir mazisidir. Bir gün daha iyi anlaşıldığında Kuran nedeniyle evrimin izlerini taşıyan İslam'ın çürüdüğünü değil, Havva'yı aşağılandırarak Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını ve çocuklarının ensest ilişkiden çoğaldığını terbiyesizce söyleyen hurafenin çürüdüğünü söylesinler.

***

Yalnız Peygambere atılan iftiralardan oluşan rivayetlere itibar etmeyince ravi'yi peygamber yerine koymuyoruz diye (haşa!) Resulullahı dışladığımızı sananların algıları da İslamla bağdaşmaz... İnşaallah onlar gibi düşünmüyorsunuzdur... Artık kime güvenebileceğimiz de belli değil. Yanlış anlaşılmamak için yoğurdu üfleyerek yiyoruz.

Hadis ilimdir.. İlim beşeridir.. Beşeri olan din değildir... Din ilahidir...İlahi dinde hata olmaz... Beşeri her şeyde hata olur... Allah'ın kitabıyla karşılaştırırsın... Uyuyorsa muteberdir, uymuyorsa uydurmadır... Din ile ilim birbirine karışmamalıdır. Allah dinini Resulullahın sağlığında tamamlamıştır (Bakınız. Maide, 3), dinini koruma altına almıştır (Bakınız. Hicr, 9). Fakat ilmi koruma altına almamıştır. Buhari'nin rivayeti tutarlıysa peygamberin sözü olabilir; tutarsız ise olamaz; bu ilmin işidir.

Din beşerin katıldığı hiçbir şeye eşit değildir.... Din mükemmel, kusursuz, inzal edilerek Allah'tan gelen, korunmuş, beşere gelen, peygamber dahi olsa kendinden bir katamadığı (Bakınız. Hakka, 44), bir hata yaptığında peygamberin bile uyarıldığı (Bakınız. Tahrim, 1) ve onların öncülük ederek uyduğu ilahi bir yoldur. Senin saydığın şeyler ilimdir. Bin peygamber, 10 bin müfessir, 20 bin muhaddis, 40 bin müçtehid, 50 bin imam getirsen yine de asla Allah'ın beşeri olmayan dinine eşit olamaz. O senin dediğin ezber...

Hiç baktın mı o bilim adamlarının kimliğine ve branşlarına? Ben Bakara 30'u öyle anlatmadım ki onu örnek verdin. Allah neden evrimden bahsetmemiş? Belki de Dehr 2'de bahsetmiş ki evrime ilk inananlar bizimkiler. Ben Resulullahtan Dehr 2'yi evrim olarak dinleseydim o söylüyor diye şok olmazdım inanır geçerdim. Belki öyle yaptılar kevni konulara takılmadılar bile. Melekler bile "yeryüzünde kan döken bozgunculuk yapan" diye tanımlıyor. Şu ilkellik neden ötürü? Adem eşyanın isimlerini sayana kadar sorumlu olmuyor. Sonra maymun çok fazla eski... "İnsansı" diyor bilimciler. Allah magazine girmez. Allah bahsetmeyince o yoktur demek anlamına gelmez; tabiat da Allah'ın ayeti... Sivrisineğe kadar en ufak misalleri vermekten çekinmeyen Allah koskoca buzullardan da bahsetmiyor. Buzulları da demedi diye kutuplarda buzullar yok mular? Bu mantık doğru değil. "Sizi maymundan dönüştürdüm" demedi çünkü daniskasını dedi: "Topraktan" dedi. Bu ne demek? Bakteri demek, asit demek...


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021