21. YÜZYIL İSLAMİYET'E MÜSLÜMANLARIN KÖTÜLÜK ETME ÇAĞI (ŞİİR)

Müslüman insan, dinli insan iyiliğinden emin olunan insandır
Be nedenle ki Muhammed'e 'Muhammed ül emin' denildi
Din alimlere, alimelere benzemektir
Çete reislerine, mafya reislerine, terör reislerine değil
Din alimlere, alimelere benzemektir
Conan'a, Zeyna'ya, Terminatör'e, Rambo'ya değil
Dünya kavga, savaş yeri değil, dünya insanlık yeri
Din kavga, savaş değil, dini tanımlayan Din hadisileri yeri
Kiminin tahtı sallanmakta, kiminin koltuğu
Öğren artık arkadaş, din medenilik ve bilgelik yeridir
Saltanat, sultanlık, hükümdarlık, diktatörlük, zulüm, eziyet, vahşet
Savaş, terör, silah, kan yeri değil,
Ticari İslam da, siyasi İslam da, silahlı Cihadi İslam da
Gerçekte İslamiyet'e, Müslümanlığa, dine ihanettir
Ve genelde cehaleti ve nefsi
Özelde ise siyaseti ve özel sektörü
İslam, din, Müslümanlık haline getirmeye çalışmaktır
Çünkü İslamiyet'in, Müslümanlığın, dinin, dinliliğin tek bir doğru yolu vardır
O da dini tanımlayan, özetle 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, vicdandır, medeniliktir
Dürüstlüktür, israfsızlıktır, nefssizliktir' diyen Din hadisileri'dir,
Savım ki 21. yüzyıl İslam düşmanlarının değil
Müslümanların cehalet, nefs ve siyaset içindeki kesiminin İslamiyet'e zarar verme çağıdır
İslam düşmanlarının İslamiyet'e, Müslümanlara zarar verme, kötülük yapma hali
İslamiyet'e Müslümanların zarar verme, kötülük yapma halinin gerisinde kaldı artık
Bunu nereden anlıyoruz
Çünkü dünyada İslamiyet sevgisi, Müslüman sevgisi değil düşmanlığı yayılmakta
Oysa Müslümanlar dini tanımlayan Din hadisileri'ne uysalar tüm dünya
İslamiyet'e de, Müslümanlara da en azından bu dünyada sevgi, saygı duyar
Ve Siyasi İslam denilen, İslam'a ihanetle
Siyasi İslam denilen saçmalıkla Türkiye de bu çağa sokuldu
Çünkü zaten 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler bile hırsızdır' sözü ile de açık ki
İslamiyet, din siyasete karşıdır
Çünkü siyaset de cehalet, nefs ve barbarlıktır
Yani siyasetle yönetilen ülkeye ya akıl-mantık ya ahlak ya medenilik
Egemen, önder, lider olmaz,
Dini tanımlayan Din hadisileri der ki
'Din bilimdir(ilimdir), bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Din ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, güvenilirliktir, medeniliktir
Tarafsızlıktır, adilliktir, öğretmenliktir, alimliktir, israfsızlıktır, nefssizliktir, inzivadır',
Oysa İslamiyet diye de, din diye de bu öğretilmiyor
Bilimdışı, akıldışı, siyasi yandaşlık, savaş, terör, barbarlık, düşmanlık gibi şeyler öğretiliyor
Oysa Din hadisileri'ne aykırılık İslamiyet'e zarar vermektir, kötülük etmektir
Din hadisileri'ne aykırılık dine zarar vermektir, kötülük etmektir
Çünkü dinin doğru tanımından uzaklaşmaktır
Dinin doğru tanımına aykırılıktır,
Siyasal İslamcı siyasetçilerin sözlerine bakıyorsunuz
Kendilerinden olmayanlara hakaretler, küfürler, düşmanlıklar
Sosyal medyaya bakıyorsunuz
Allah'tan, dinden, imandan, İslamiyet'ten, Müslümanlıktan söz edenlerin ağızlarında
On yaşındaki çocuğa bile ağıza alınmayacak küfürler, hakaretler
Sokağa bakıyorsunuz
Allah'tan, dinden, imandan, İslamiyet'ten
Müslümanlıktan söz edenlerin bedenlerinde barbarlık
İslamcı dünyaya bakıyorsunuz, ellerde kitap, dillerde bilim, ruhlarda alimlik yerine
Ellerde, yüzlerde, ruhlarda şiddet, barbarlık, düşmanlık, nefret, kin, silah
Sonra da bakıyorsunuz tüm dünya Müslümanlara, İslamiyet'e düşman olmuş
Muhammed'in anlatığı, öğrettiği İslamiyet, Müslümanlık, din bu değil,
Muhammed'in anlattığı Müslüman, dinli
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği gibi
Bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, güvenilirlik, adillik, medenilik
Tarafsızlık, nefssizlik, inziva içinde olan insandır,
Muhammed'in tanımladığı
Anlatmaya, açıklamaya, öğretmeye çalıştığı din, İslamiyet, Müslümanlık, dinlilik şudur:
Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur
İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır
Alimler peygamberlerin varisleridir
İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır
Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir
Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir
İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir
Din utanmaktır
Edeb giderse din de gider
Gürültü yapan bizden değildir
Sultanlarla düşüp kalkan alim hırsızdır
Kuran'ı okurken ağlamıyorsanız Kuran'ı okumuş sayılmazsınız
Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin, zayi edersen azabın olur
Kötü insanda bulunan kötü şeyi teşhir edin ki nsanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar
Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında olan insanda hayr yoktur
Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır
Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir
Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne
Allah dünyada da ahirette de bakmaz
İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük günah dünya sevgisidir
Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak
Göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür
Kin tutmayın ki kirlenmeyin
Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır
Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse
Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez
Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki
Kadın bile kocasına ticarette yardım edecek
Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir
Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır
Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa
Allah da gök kapılarını onun yüzüne kapatır
Bina sahipliği sahibinin başına beladır
İyilik insanlar arasında inkar edilebilir
Ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle kaybolmaz
Kadının en iyi örtüsü kabirdir
Kıskançlık kıyamet alametidir
Komşuların ne derse osun
Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir
Kuran'ı ezbere okumayın
Lakap takmayın
Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir
Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir
Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin
Secdede gözler yumulmaz
Elle, başla, işaretle selam vermeyin
Selamı ilk veren kibirden beridir
Süratli yürümek müminin heybetini giderir
Sükut ahlakın efendisidir
Söz taşımak kabir azabına yol açar
Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak şeytandandır
Din yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir
Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır
Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız
Çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz
Borçlu ölen müminin borcu benimdir
Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de
Cennet güç amelleri istemekle elde edilir
Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma
Dinde kıyas yapmayın
Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz
Ev namus yurdudur
Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse
Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur
Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde
Onu doğrularsa kafir olur
İstanbul'un fethi kıyamet belirtisidir
Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider
Toprağınızı kiraya vermeyin
Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz
Güvenilmez ve emanete ihanet eder
Şüpheli olan herşey haramdır
Pazara erken girin, pazardan erken çıkın
Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter
Çarşı Şeytan'ın(şeytanın) mescididir
Fakirlik müminin süsüdür
Dünyayı ehline bırakın
Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakından almış olur
İnsan erkekten de kadından da yaratılır
Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir
Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz
Allah zalimlerin bile beddualarını kabul eder
Dünyanın azını alın
Ziynetin terki imandandır
Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun,
Bir de sizin gittiğiniz yol, dünyaya bakın ey Müslümanlar.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 26.2.20/13.21

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021