GÜZEL KONUŞMAK ÜZERİNE HADİS VE TEVRAT SAVIM

'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez.' hadisi doğru, iyi ve güzel bir sözdür ki siyasetin ve 'imamhatip'in 'hatip' bölümünün İslam'a ya da dine ne kadar aykırılık içinde olduğunu da anlatır.

Bazıları sanmakta ki İslamiyet ya da Müslümanlık yalnızca Kuran'ı okumak, öğrenmek ile olur; bazıları sanmakta ki her hadis İslamiyet ya da din açısından önemlidir. Gerçek ki dini tanımlayan; 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, dürüstlüktür, güvenilirliktir, tarafsızlıktır, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' diyen Din hadisileri bilinmeden İslamiyet'in ya da dinin özü, amaçı, nedeni de bilinemez; örnek ki dinin şartları içinde 'Hacca gitmek' diye bir koşul olamaz çünkü hacca gitmek, ve kurban kesmek ancak parası ve sağlığı olanların yapacağı birşeydir yani parası olmayanlar bunları yapamaz yani din paraya koşullanmış, din parası olanlar için olmuş olur oysa din herkese açıktır, herkes içindir; bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri içinde 'Hacca gitmek' ve 'Kurban kesmek' yoktur yani Muhammed 'Din ilimdir(bilimdir), ilim olmazsa din de olmaz' demiştir ancak 'Din hacca gitmek ve kurban kesmektir; bunlar olmazsa din de olmaz' dememiştir yani dinin temeli Din hadisileri'dir yani Din hadisileri'ne aykırı hadisler ya uydurmadırlar ya dini bağlamayan, günlük söyleşilerdir ya da Din hadisileri'nin egemenliğinde, ışığında anlaşılması, yorumlanması gereken hadislerdir.

Dikkat edilirse birileri tüm hadisleri dışlamak içinde, birileri de hadislerden yalnızca Din hadisileri'ni dışlamak içinde. Neden; çünkü Din hadisileri gerçekte cehalete, nefse, sömürüye, bilimdışılığa, ahlakdışılığa, vicdansızlığa karşı açılmış savaştır yani örnek ki öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını, öz evladlarını bile öldürtmekten çekinmemiş, ve nefse batmış Osmanlı hanedanlığı'nı baştaçı edenler Din hadisileri'ni nasıl öğretecekler ki Din hadisileri'nin içinde 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler bile hırsızdır' hadisi var. Yani cehalet, nefs ve sömürü düzeni ancak Din hadisileri'ni dışlamakla olanaklıdır. Örnek ki hadis 'Ezanı makamlı okumayın' ve 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez' diyor ancak bırakın ezanı makamsız okumayı, Kuran bile makamlı okunmakta, ve Kuran'ı güzel okuma yarışmasıları bile yapılmakta.

Gerçek ki İslamiyet'i ya da dini anlamak için ilk gerekli olan şey; dini tanımlayan, açıklayan, anlatan, öğreten, sevdiren Din hadisileri'ni öğrenmektir. Şimdi bunun anlamını ve önemini bir başka açıdan anlatacağım.

Hadis 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez' diyor. Bunu neden diyor? Savım ki Tora'dan(Tevrat'tan) gelen bir yaklaşım bu. Tevrat'da, ilah, Mose'ye(Musa'ya) 'Git ve Firavun'a benim söyleyeceklerimi söyle' diyor ancak Mose 'Ben güzel konuşamam; ya benim yerime, güzel konuşan Harun'u gönder ya da benim yanımda o da gelsin ve Firavun'a o söylesin' diyor ancak ilah bunu istemiyor, yalnızca Mose'nin söylemesini istiyor. Yani ilah demiş oluyor ki Mose'ye 'Hikmet senin sesinde, senin dilinde, senin ağızında, senin bedeninde, sende değil benim sözlerimde; sen sözlerimi söyle yeter.' demiş oluyor ki bunun insanlık açısından anlamı, yorumu şudur: Sesinizin ya da giysilerinizin ya da görünümüzün güzel olup olmaması önemli değil; siz çekinmeden, korkusuzca yalnızca gerçekleri ve doğruları söyleyin yeter; hikmet sizde değil gerçeklerde ve doğrulardadır.

Yani hikmet ezanda ve Kuran'da iken; onları güzel sesle, güzel okumayı amaç edinmiş; hikmetin ezanda ve Kuran'da değil de seste, güzellikte, insanda olduğunu sanan yanlış mantık açık ki Muhammed'e de, Mose'ye de ters düşmektedir; ve bu yanlışı ne namaz, ne hac, ne kurban, ne fitre, ne sadaka, ne oruç düzeltebilir yani yol yanlışsa ayakkabı altın da olsa yol doğru yol olmaz.

İşte; İslamiyet'i, dini, dinliliği, Müslümanlığı böyle anlamak gerekli ancak bakıyoruz Diyanet siyasetçilerle cami açmakta, siyasi yandaşlık yapmakta, öyle ki 'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' ve 'Babanın kendi öz kızına şehvetle bakması günah değildir' gibi dine aykırı fetvalar bile verebilmekte; imam-hatip'in 'hatip' kısımını, ve Osmanlı hanedanlığı'nı bile savunabilmektedir.

Kuşkusuz ki tarihte hep cehalet de, nefs de, sömürü de kendilerini din olarak göstermişlerdir ancak dinin şifresi, ışığı, haritası, pusulası, güneşi, ülkesi, vatanı, milleti, özü Din hadisileri'dir yani Din hadisileri'ne aykırı herşey dine de aykırıdır ki isterse üstünde Tc damgası olsun, isterse de Diyanet damgası olsun; dinin tek bir damgası vardır, o da Din hadisileri'dir.

Güzel ya da etkileyici konuşmayı değil; felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile 'doğru' konuşmayı seçin ki zaten felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin etkilemediği ruh ya henüz doğmamış ya da ölmüş ruh demektir.

Yani 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez' hadisi gerçekte Tevrat'daki o yaklaşımı doğrulamaktadır, desteklemektedir, savunmaktadır. Öyle ise 'Kuran'ı güzel okuma' yarışmasıları, imam-hatip'lerin 'hatip'i neden ki 'hatip' insanları etkilemek için güzel konuşma öğrenmiş kimse demektir.

Yani; Tora'yı, Bible'ı(İncil'i), Kuran'ı ve Din hadisleri'ni birlikte, uyum içinde okumak gerekir. Tek bir nokta ile doğru çizgi olmaz.


Necdet Gürçiftçi

Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 29.5.20/20.50


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020