SPOR YEMİNİ ÖNERİM

Akıl-ruh sağlığı demek mantık demektir; akıl-ruh sağlıksızlığı da mantıksızlık demektir; ve akıl-ruh sağlığını bozan temel şey de bedeni beyine, evin dışındaki dünyayı eve, dışdünyayı(dış dünyayı) yani maddi, nesnel, bedensel, hazsal, algısal hayatı ruha yani düşünmeye yani mantığa yeğlemek, üstün tutmaktır.

Savım ki sıpor(spor) sanıldığı kadar çok yararlı birşey değil; öyle ki sıpor akıl-ruh sağlığına zarar verebildiği gibi beden sağlığına da zarar verebilir.

Akıl-ruh sağlığına zararı beyinde bedenin çok yer kaplamasına, bedenin beyine egemen olmasına neden olduğu için olur; beden sağlığına zararı da sakatlanmalar olmasa bile örnek ki sıpor sırasında kaslardan kana karışan bazı maddelerin böbreklere zarar vermesi ile olur. Yani sıporda süre sınırlaması olmalı, sıpor saatlerce yapılmamalı, meslek/para kazanmak için ise hiç yapılmamalı.

Bedenin beyine egemen olması da insanı barbar, vahşi, saldırgan, öfkeli ya da hayali bir özgüven ya da insanlıkdışı bir özgüven ya da narsist yapması; felsefe, mantık, bilim, kitap okumak, evrensel düşünmek, toplumsal düşünmek gibi beyin işlerinden uzaklaştırması; kas ve sıpor kölesi yapması gibi durumlarla olabilir. Yani sıpor Conan, Zeyna, Bruce Lee durumları olmak için yapılmamalı.

Gerçek ki beden akıl vermez ancak beyin, bilim ve kitap verir.

Sıporun beyine olan zararından dolayı diktatörlükler da sıporu çok severler.

Doğru herşeyin bile fazlasının da, yanlış yapılmasının da, az yapılmasının da zararları olur. Örnek ki yemek yemek yararlıdır ancak az yemek de, çok yemek de zararlıdır; kitap okumak yararlıdır ancak az kitap okumak da, her günü ve tüm günü kitap okumaya ayırmak da zararlıdır.

Düşünün ki tıp biliminde bile kötülük ya da insanlıkdışılık ya da akıldışılık oluşmaya başlamış olmalı ki tıp biliminde bile 'Hipokrat yemini' diye bir yemin var.

Sıporu da 'Zararları var' diye biryana atmak olmaz çünkü beden sağlığı için yararlı birşey.

Sıporun zararlarına karşı örnek ki Yoga denilen bir önlem de, 'Do sıporu denilen' yani sıporda 'do' denilen bir önlem geliştirilmiştir, örnek ki karate-do, taekwon-do gibi yani 'do'suz sıpor anlayışı yalnızca beden sağlığına değil akıl-ruh yani beyin sağlığına da zararlıdır. Bu nedenle ki 'do' içeren Ipman filımları(filmleri) insanlığa, doğru sıporu göstermesi açısından yararlıdır ancak 'do'yu dışlamış Bruce Lee filımları insanlığa ve sıpor anlayışına zararlıdır oysa aynı şey yapmaktalar.

Muhammed de, Atatürk de Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi; yani insanı, toplumları ve insanlığı bilimden ve ahlaktan uzaklaştıran herşey, yarar bile içerseler sonuçta zararlıdırlar, kötülüktürler. Örnek ki suyun bile fazlası zararlıdır; ve moda başlangıçta 'Medenilik, görgü' olarak idi ancak günümüzde barbarlık, ahlakdışılık, görgüsüzlük, insanlıkdışılık; akıl-ruh sağlığına bile aykırılık, öyle ki akıldışı-ahlakdışı küresel ve derin bir merkezin akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir insanlık ve dünya yaratmak için etkinliği ve ajanlığı durumuna getirildi.

Bu nedenle ki doğru sıpor için de bir söz(yemin, and) zorunluluğu vardır; yalnızca sağlık için de olsa, evde bile yapılsa.

Benim Sıpor sözü konusunda bir önerim var; şöyle ki 'Sıporu bilimsel, mantıklı, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, medeni, nefssiz, insanca yapacağıma; akıldışı ve ahlakdışı amaçlar için de, akıldışı, ahlakdışı haller içinde de, beden-akıl-ruh sağlığına aykırı olarak da, gösteriş için de, sıporla özdeşleşmek için de, sıpora köle olmak için de, sıpor bağımlısı olmak için de; sıporun bana zarar vermesi, kötülük yapması için de yapmayacağıma; kötülük değil iyilik için yapacağıma; sıporda insanlığa kötü, yanlış, zararlı, olumsuz örnek kimseleri örnek ve amaç almayacağıma; sıporu hayatımın pusulası yapmayacağıma; kendimi bedene değil ruha yönlendireceğime, şiddet düşkünü olmayacağıma, sıporu kibir için yapmayacağıma, topluma ve insanlığa kötü örnek olmayacağıma söz veriririm'.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 20.11.20/09.26