İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI İSLAMİYET UYUŞTURUCU VE PORNO SAVIM

İnsani konularda da, toplumsal konularda da; birşeyin doğru ya da iyi olup olmadığı o şeyi kanıtlamak konusunda ilerisürülen(ileri sürülen) şeylerin mantığa uygun olup olmadığı ile de, o şeyi savunan kişilerin ahlaki durumları da bilgi vericidir. Açık ki ahlaka aykırı kişiler insani ya da toplumsal konularda doğruyu savunamazlar çünkü savunsalardı zaten önce kendileri evrenin en büyük insani doğrusu olan ahlakı seçerlerdi çünkü savım ki ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün, demokrasinin, insan olmanın en üst nitel aşamasıdır.

Abd'yi de, Ab'yi de, öteki ülkeleri de, Türkiye'yi de, 21. yüzyılı anlamak için de önce şunu anlamak gerekiyor savım ki: Akıldışı, ahlakdışı, küresel ve derin bir güç tüm dünyayı akıldışı, bilimdışı ve ahlakdışı bir dünya; insanlığı da akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, ilkel ve barbar yapmak istiyor; bunun için de akıldışı-ahlakdışı moda, astroloji, akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm), akıldışı-ahlakdışı medya, akıldışı-ahlakdışı ünlü, akıldışı-ahlakdışı bilgisayar oyunu, akıldışı-ahlakdışı festival, cinsellik, akıldışı-ahlakdışı şeyleri savunan sivil toplum örgütü gibi şeyleri kullanmakta. Bunu anlamak hem bugünü anlamayı, hem de bu gücün(güçün) ileride ne yapmak isteyeceğini anlamaya yardımcı olur.

Bu gücün ülkemize son günlerde dayatmaya çalıştığı üç temel şey var: 1- Eşcinsellik, 2- Kenevir, 3- İstanbul sözleşmesi. Bunlardan ilk ikisini bilim kisvesi içine saklanıp başarmaya çalışıyor; üçüncüyü ise hukukun arkasına yani 'Kadına şiddet' ve 'Kadın cinayetileri/cinayetleri' konusuları(konuları) arkasına saklanıp başarmaya çalışıyor, bunun için de abuksubuk, saçmasapan gerekçeler bile sunmayı olağanı sayıyor ki bu gerekçelerden biri de şu: 'İstanbul sözleşmesi uygulanırsa kadına şiddet ve kadın cinayetleri önlenir'miş ki bu sav bile İstanbul sözleşmesi'nin ve bu sözleşmeyi savunanların ne kadar çok akıldışılık içinde olduklarını, bu sözleşmeyi ülkede ne kadar ahlaka aykırı ünlü varsa hemen hemen çoğunun ya da tümünün bu sözleşmeyi savunmasından da, Avrupa birliği'nin de pornonun, zinanın, fuhuşun, çıplaklığın serbest bir birlik olması durumundan da bu sözleşmesinin asıl amaçının(amacının) Türkiye'ye ahlaka aykırılık egemenleştirmek, pompalamak olduğu anlaşılmakta.

'İstanbul sözleşmesi imzalanırsa kadına şiddet ve kadın cinayetileri engellenir' demek ya zeka düşüklüğündendir ya da toplumu enayi yerine koyup tuzağa düşürmek istenilmektedir çünkü kaç pısikopat(psikopat), sosyopat ya da çılgın eş ya da çılgın aşık 'Aa, Türkiye İstanbul sözleşmesi'ni imzalamış, kadına şiddet uygulamayayım, kadın öldürmeyeyim artık' der; sanki Türk ceza kanunun'nda şiddet ve cinayet serbestliği varmış, ve sanki Avrupa'da ve Abd'de kadına şiddet ve kadın cinayetileri yokmuş gibi?

Açık ki İstanbul sözleşmesi'nin de, Ab'nin de, o akıldışı-ahlakdışı-küresel-derin merkezin amaçı da ortaktır: Türkiye'yi ahlaka aykırı bir ülke yapmak; ancak bunun için biryandan(biryandan) da Türkiye'de topluma, insanlara erdem, ahlak, vicdan, onur gibi konularda doğru örnek olan önderleri, liderleri gözdendüşürmek(gözden düşürmek) de gerekiyor, bunun için da tuhaf tuhaf gerekçelerle Atatürk, eşcinsel iftirası ile de Mevlana gözdendüşürülmeye çalışılıyor, aynı şeyi Hindistan'da 'Gandhi eşcinseldi' savı ile yapmaya çalışmaktalar, aynı şeyi Sovyetler birliği'ni, komünistleri 'Bunlar dinsizdir, ahlaksızdır, bunlarda aile yok' gibi iftiralarla yaptılar oysa zinayı, fuhuşu, çıplaklığı, ensestliği, esrarı bile serbest bırakan Abd'dir gerçekte asıl dinsizlik, ahlaksızlık ve aile düşmanlığı içinde olan.

Gelelim yazımın başlığına. İstanbul sözleşmesi'nin genelde asıl amaçı Türkiye'de hertürlü ahlaka çıplaklığı, eşcinselliği, eşcinsel evliliği ve pornoyu serbestleştirmektir ki zinayı, akıldışı-ahlakdışı modayı, eşcinselliği, eşcinsel evliliği, bikini/mayo/mini etek/mini şort/tayt pantolon, pılaj(plaj) gibi şeylerle çıplaklığı serbestleştirtdi; geriye yalnızca fuhuş serbestliği ve porno serbestliği kaldı ki porno serbestliğini de Akp öncesi hükümet döneminde Cine 5 adlı Tv'de, gece 12'den sonra şifreli porno yayınların başlaması ile başarmaya başlamıştı, fuhuş serbestliği ise  zaten genelevlerle başlamış durumda idi. İşte bu noktada İstanbul sözleşmesi devreye girecek; İstanbul sözleşmesi ile pekçok ahlakdışı, dine aykırı, İslam'a aykırı şeylerde de serbestlik başlayacak, ve Müslüman yetişkin insan dişisinde de 'Allah korkusu, ahlakçılık' gibi özellikler yok olacak ve hem bu kesim de porno sektörüne sokulacak hem de porno sektörü ile bu sektördeki kişiler daha çok para kazanacaklar yani İstanbul sözleşmesi'nin de, Abd'nin de, Ab'nin de, o küresel merkezin temel amaçı da 'Müslümanlardaki Allah korkusunu ve ahlakçılığı' yok etmektir, sonra da Türkiye'de porno serbestliğidir çünkü 'Allah korkusu' olan bayanlar da, 'Ahlakçılık' özelliği olan bayanlar da porno işine girmezler; bu nedenle ki Abd, Ab ve o küresel merkez ahlakdışılık çetesi Türkiye'de Atatürk', Mevlana'ya saygıyı, değeri, ilgiyi, Müslümanlarda ise 'Allah korkusu'nu ve 'Ahlakçılık, namus'özelliklerini yok etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle ki dikkat edilirse Türkiye'ye Abd'den, Ab'den ve sivil toplum örgütülerinden hiç 'Ahlak isteriz, ahlakçılık isteriz' gibi istekler gelmemekte yani savım ki İstanbul sözleşmesi Türkiye toplumunun, Türkiye'nin ruhunu, kişiliğini işgale yönelik 2. bir Mondros anlaşması'dır.

Açık ki İstanbul sözleşmesi ruhsal ve nitelikli bir dolandırıcılık durumundadır çünkü örnek ki hiçkimse 'İstanbul sözleşmesi var' diye suç işlemekten kaçınmaz ki zaten suşlar Türk ceza kanunu'da suç yani şiddetin ve cinayetin var olmaması için ille de İstanbul sözleşmesi'nin ya da Ab'nin 'Bunlar suç demesi' gerekmiyor çünkü bunlar Türkiye'de zaten suç yani Türk ceza kanunu'na uymayanlar İstanbul sözleşmesi'ne mi uyacaklar; kaldı ki İstanbul sözleşmesi kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini azaltmaz arttırır çünkü Ab'de 'Tutku, aşk cinayeti'lerine ceza  bile verilmemekte, örnek ki karısını ya da sevgilisini öldüren bir bay mahkemede 'Aşkım, tutkum yüzünden öldürdüm' deyip kanıtlarsa, mahkeme en çok 1 yıl, bir akıl-ruh hastahanesinde gözetim uygulaması vermektedir, medyadaki haberlerden anlaşıldığına göre, örnek ki 'Çok dırdır ediyor' diye karısını öldürdüğünü söyleyen felsefeci Althusser hiç ceza almadı.

Bu nedenle ki Avrupa birliği'nde dünya çapında bir 'Avrupa sineması' da kalmadı çünkü Avrupa'nın çekebildiği filım(film) türü seks filımlarından ve porno filımlardan öteye geçememekte artık; hani nerede eski Avrupa sineması? Açık ki Avrupa artık seks ve uyuşturucu üzerine kurulmakta, bunu da tüm dünyaya türlü kılıflar altında yaymaya çalışmakta, son günlerde Türkiye'ye pompalanan 'Kenevir hayranlığı'na bu açıdan bakılmalıdır.

Avrupa zinanın, fuhuşun, çıplaklığın, pornonun, uyuşturucunun serbest olduğu bir dünyadır; ahlak demek olan Türk'ün de, ahlak demek olan Müslüman'ında ne işi var orada?

Unutmayın; Muhammed de, Atatürk de 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' diyor; bilim Arab dünyasında yok, ahlak Batı dünyasında yok yani ikisi de çözüm değil; tek çözüm ikisinden de uzak durmak, ve Muhammed'in de, Atatürk'ünde de dediği gibi yalnızca 'Bilim ve ahlak'ı önder, lider ve amaç yapmaktır.

Unutmayalım; Hertürlü(Her türlü) bilimdışılığın ve hertürlü ahlakdışılığın serbest olduğu Abd'nin ve Ab'nin Türkiye'ye de, insanlığa da ruh, kişilik, hayat biçimi olarak verebileceği hiçbirşey yoktur. Gereksinim olan güç yalnızca bilimde ve ahlakta var.

İstanbul sözleşmesi'ne, Abd'ye, Ab'ye hayır; zinaya, fuhuşa, pornoya, eşcinselliğe, çıplaklığa, astrolojiye, akıldışı-ahlakdışı modaya, uyuşturucuya hayır. Tek yol; Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 30.7.20/09.28


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020