HELALARDA KORONA TEHLİKESİ UYARIM

Küresel korona salgını bunca üniversiteye, bunca bilimsel ve teknolojik gelişime, ve bunca insanca hayat(yaşam) olanaklarına karşın insanlığın ve siyasi iktidarların yani siyasetin akıldışılığının, bilimdışılığının, ahlakdışılığının, vicdansızlığının, barbarlığının, vahşiliğinin, medeniliksizliğinin, insanlıkdüşmanlığının, insanca dünya düşmanlığının, cehaletinin, mantıksızlığının, barbarlığının, ilkelliğinin, saldırganlığının ve nefs köleliğinin yani aptallık durumunun vardığı düzeyi; ve tıpçılardaki ve tıp eğitimindeki mantıksızlık, ezbercilik durumunu(halini), ve tıp fakültesi okumaya, doktor olmaya 'Meslek sahibi olmak, işe girmek, para kazanmak' olarak yönelmek biçimindeki yozluk durumunu da gösterdi.

Gerçek ki insanlığın bu akıldışı ve ahlakdışı durumunun birinci sorumluları ülkeleri yönetenler, ve akıldışı-ahlakdışı moda, yandaş medya türü medya, ve akıldışı-ahlakdışı ünlülerdir çünkü insanlığı cehalete, mantıksızlığa, akıldışılığa, bilimdışılığa, barbarlığa ve nefse yönlendirmekteler ki nefs de hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır); hem de önce akılı, mantığı yok eder, sonra da ahlakı ve vicdanı. Gerçek ki akıldışı, ahlakdışı, küresel ve derin bir merkezin akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı medya ve akıldışı-ahlakdışı ünlüler ile etkinliği sonuçu(sonucu); akıldışılık ve ahlakdışılık yani mantıksızlık dünyayı, insanlığı sarmakta.

İnsanlığın nefs köleliği durumu genelde mide düşkünlüğü, özelde ise kedi, köpek, fare, yarasa, yılan eti bile yiyecek zavallılığa düşmesi ile görülmekte; barbarlık, vahşilik, medeniliksizlik, bilimdışılık, akıldışılık, ahlakdışılık, vicdansızlık, insanlık düşmanlığı, insanca dünya düşmanlığı, cehalet, mantıksızlık, yozluk durumu koronaya karşı alınan bilimsel önlemlere bile tepki, isyan gösteren kitlelerle, korona önlemleri için uyaran insanlara saldırı biçiminde görülmekte. Tıpçılardaki, tıp eğitimindeki mantık bilimine sırtçevirmişlik durumundaki, ve tıppı insanlığa ve bilime hizmet olarak değil de meslek, iş kapısı olarak görmek biçimindeki yozluk durumu ise korona salgını başlangıçında(başlangıcında) örnek ki 'Korona virüsü havadan ağırdır, bu nedenle havada fazla durmaz hemen yere düşer; bu nedenle herkes değil yalnızca hasta kişiler maske takmalıdır' gibi sözlerle görüldü oysa ben üniversitede tıp değil ekonomi okumuş olmama karşın daha en başta 'Korona virüsü havada 20 dakika kalabilir, bu nedenle herkes maske takmalı' diye yazdım internette; ve hava hareketleri yani mevsimler ile korona yayılması arasındaki ilişkiyi de sanırım ilk kez ben yazdım internette, örnek ki yaz mevsiminde havanın dikey, kış mevsiminde ise havanın yatay hareket edeceğini, buna göre davranılması gerektiğini; ve yağmur mevsiminde koronanın daha büyük tehlike olacağını.

Şimdi de yeni bir uyarım var: Helalar. Hem konutlardaki helalar, hem yerleşim yerilerindeki(yerlerindeki) genel helalar, hem de iller(şehirler, kentler) arası ulaşımdaki 'Dinlenme tesisi helası'ları.

Neden?

Bu konuda da hava hareketi önemli. Yaz mevsiminde hava nasıl ki yukarı doğru hareket etmekte, kış mevsiminde de idrar buharı(buğusu, sisi) yukarı doğru hareket etmekte ki bu durum özellikle erkekler için geçerli çünkü erkekler ayakta işerler, ve işerlerken de idrarların buharı önce kendi burunlarına, ağızları açıksa da önce kendi ağızlarına gelir, söylemeye gerek yok ki kendi yüzlerine de. Bu nedenle ki koronalı kişiler helalara işedikten sonra hela havasında korona virüsülü(virüslü) bir sis, buhar, buğu, hava bırakabilirler ki helalar kapalı, hava almayan ortamlar. Bu durum; sigara dumanının da korona virüsüleri taşıdığı haberine uygun bir durumdur yani 'Sigara dumanı korona virüsü taşıyorsa sidik buharı neden korona virüsü taşımasın' mantığıdır yani mantıktır yani 'Bilgili mantık'tır.

Koronalı hasta konutlarda da var, sokaklarda da var, okullarda da var, üniversitelerde de var, hastahanelerde de var, pastahanelerde var, gazinolarda da var, pavyonlarda da var, birahanelerde de var, meyhanelerde de var, işhanılarında(işhanlarında) da var, lokantalarda da var, kahvehanelerde de var, parklarda da var, askeri tesislerde de var, adliyelerde var, Tbmm'de de var, belediye binasılarında(binalarında) da var, valilik binasılarında da var, kaymakamlık binasılarında da var, havaalanılarında da var, garlarda da var, Avm'lerde de var, heryerde var yani konut helaları da, genel helalar da korona tehlikesi içinde olabilir çünkü korona virüsünün hasta kişilerin bedenlerinin heryerine yayıldığı bilgisi var, örnek ki böbreklere de ki sidik de böbreklerden gelir.

Savım ki ilkokullarda; gereksiz şeyler ve bilimdışı, akıldışı şeyler öğretileceğine mantık, ahlak, vicdan, medenilik, hukuk, tıp, ve nefssizlik öğretilmeli.

Yani, sidik buharı yükselir ve helanın heryerine yayılır, dolar.

Yani özellikle kış mevsiminde helalarda; sidik ile akciğerler arasında 'Nefesin nefesime' durumu oluşmakta.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 14.11.20/06.38