FİLYASYON MU FİLDYASYON MU?

Savım ki dillerde harf eksiltilmesi yanlıştır çünkü genelde dile ve mantığa, özelde ise sözcüğe zarar verir ki harf eksilmesinin bir nedeni de insanlarda da, toplumlarda da görülen, 'Bazı harfleri ve sözcükleri doğru söyleyememe' durumudur. Harf eksiltmek öyle bir durum alabilir ki sözcükleri o dilin öz, kendi, köken toplumu bile anlayamaz ya da açıklayamaz duruma gelebilir.

Herşeyden önce mantık. Mantık felsefenin de, bilimin de, demokrasinin de, laikliğin de, ahlakın da, özgürlüğün de, dinin de, akıl-ruh sağlığının da birinci koşuludur.

Mantık savım ki 'Bilgisiz mantık' ve 'Bilgili mantık' diye ikidir. Bilgisiz mantık bir konu ya da konular konusunda(hakkında) bilgi sahibi olmadan oluşturulan mantıktır, örnek ki Galile dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü, bu konular konusunda bilgi olmadan söyledi. Bir de 'Bilgili mantık' var, yani konu ya da konular konusunda var olan bilgilerden sonuç çıkarmak olarak.

Korona(Corona) salgını nedeni ile 'Filyasyon' diye bir sözcük ile tanıştı, insanlığın tıp ile ilgili olmayan kitlesi. Ancak 'filyasyon' mu, 'fildyasyon' mu? Açık ki bu konu 'Bilgisiz mantık' ile çözülebilecek bir konu değildir çünkü yabancı dil bilgisi gerektiriyor.

Filyasyon mu, fildyasyon mu? 'Fill' sözcüğü İngilizcede de, Fıransızcada(Fransızcada) da 'doldurmak' anlamına geliyor ancak örnek ki 'dosya doldurmak, dosyalamak' gibi bir anlam.

İngilizcede ve Fıransızcada bir de 'field' sözcüğü var, 'fild' diye söylenilen; anlamı da yer, yüzey olarak 'alan' demek.

'Filyasyon' mu, 'fildyasyon' mu? Bunu anlamak için, 'filyasyon' ile ne yapıldığına bakmak gerekiyor; yapılan şey 'filyasyon görevlisi' denilen kişilerin, hastalık görülen yerlere gidip, ilgili hastalık konusunda nicel ve bilimsel araştırma yapmalarıdır yani 'Alan/Saha çalışması' denilen şey.

Bu durumda; büyük olasılıkla 'filyasyon' değil 'fildyasyon' olmalı.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 14.11.20/06.34


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Corona Günlerinde AKP (2) Sağlık 20.04.2021
Pandemi, seni mi zihnini mi esir aldı? Sağlık 16.01.2021
Teknik Düşünceler 27- FETTÖ 4.0- MikroPiyolojik İncelemeler Sağlık 13.01.2021
MS Hastalığı, Teşhis ve Tedavisi Sağlık 30.12.2020
Teknik Düşünceler 21- Topal Sağlık 12.12.2020