DUYGULARDAN FISILTILAR (4)

SİYASETNAME

Dünyada öyle zalimler, öyle zalimler var ki…

                dünyayı dar ederler de adama…

                               suçu yar ederler…

Mazlumları zalimlere çevirirler…

Anası ağlayan mazlum çeker tetiği de,

                zalimi çatısından vurarak zalimlere dahil olur.

Zulüm ekildikçe toprağa

                               zalimleri vurmanın,

                               kodeslerde durmanın karı yoktur.

Zulmü vurabiliyor musun?

Nasihat ve cihad ekebiliyor musun toprağa?

Bu yükü çekebiliyor musun dostum?

Mazlumlar zalimlerle ilgilendikleri kadar,

                               zulümle ilgilenselerdi,

                zalim hem adam yerine konulmazdı

                               bu kadar çok;

                hem mazlum zalime dönüşmezdi,

                hem de mazlum zaman kaybetmezdi…

Soluklanacak zamanı kalmayan mazlum

                               ölüme mahkumdur.

Güçlü olan üretir, üreten güçlü olur.

Varlığın esası bu.

Zalimin ürünü zulümdür, zulümün mazlum.

Lakin zalim zulüm üretmez dostum, tek başına

                ve yine zalim mazlum üretmez…

Lakin mazlum üretir zalimi

                                               ta ki,

Kendi başına amir, memur, tagut, ilah, put

                               yapana kadar.

Mazlum, nasihatçiler ve mücahidler üretmedikçe,

Kendisine destek olacak bir güç bulamayacaktır.

Böylece mazlumun istirahati zalimin istirahatine bağlıdır.

Zalimin kırbaçlayan kolu yorulduğunda,

                senin kırbaçlanan vücudun dinlenir.

Mazlumların aralarında yer alabilen

Şerefsizler ve haysiyetsizler tabakası olan

                               yalakalar var ya,

Onlar kolu yorulduğu için kırbaçlamayan zalime teşekkür ederler…

Yalakalar güruhundan şerefsizliğini

                iyice tescil ettirenler,

Affa uğradıklarında öylesine şükran borçlanırlar ki zalimlere,

Şayet zalim kırbaçlarken kırbacı düşse

Eğilir de yerden alır da zalimin eline verir.

Hatta bu şerefsizlerden bazısı

Zalim yorulmasın diye kırbaçlamayı üstlenirler.

Bu samimiler birlik olduklarında,

                samimi olanlardan başka,

zalim ya da mazlum

tüm münafıklar seyirci olurlar.

Arenanın dışında koşullanırlar.

Çünkü bu cenk kıran kıranadır.

Ebu Leheb, Ebu Cehil’i izler burada…

***

Korkak olmadığımız için,

                               mazlumlarla birlikte

                               zalimlere karşı

                               savaşa evet!

Zalim olmadığımız için,

                               zalimlerle birlikte

                               mazlumlara karşı

                               savaşa hayır!

İşgale ise,

Her hâlükârda hayır!

 

NOT: Tarih 2003 olabilir.             Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.