Doğu Dünyasındaki Evrimciler

Evrim fikrinin Charles Darwin'le başlamadığını, hatta Antik Yunan'a kadar dayandığını söyleyebiliriz. Bu fikir ortaya atan ilk kişi Yunan filozof Anaksimandros'tur Peki Doğudan İslam dünyasında Evrim fikri nasıl ortaya çıktı ?

Evrim düşüncesini sistemli bir biçimde ele alan ilk İslam alimi  İhvan El- Safa'dır  İhvan El-Safa bu çalışmasında sadece organik maddeleri değil inorganik maddeleride ele alıyor insana yakın türlerden şu şekilde söz ediyor."Maymun vücut şekliyle, at uysallığıyla fil aklıyla ve arı sanatıyla insana yakın olan yaratıklardır."Aynı şekilde Farabide evrimi üzerine hayli cesur fikirler ortaya atmıştı.Farabi bir yazısında evrimi söyle anlatıyor Bu yaratıkların hiyerarşisi en alt seviyedeki varlıkla başlar, ardından daha üst seviyedeki varlığa geçer. Bu geçişler daha üstü olmayan bir seviyeye dek sürer. En alttaki varlık teşekkül etmiş ilk maddi varlık ise onun üstündeki diğer varlık öncekilerden meydana gelmiş varlıktır. Ardından maden daha sonra bitki daha sonra da konuşmayan hayvan gelir ve konuşan hayvanın dışında daha üstün olan yoktur.

 

bir antropolog ve zoolog olan El-Cahiz yazdığı Kitabu’l-Hayavan adlı eserinde evrimi Allah tarafından yaratılmış ve yine Allah tarafından evrimleşmeye, sürekli evrimleşmeye bırakılmıştır şeklinde açıklamıştır.Bunun yanında birçok canlının ara formlarının olduğunu da yaptığı deneylerle gözlemlemişti. İbnü'l Heysem ise evrimi Menşeini maddi alemden alan insan bazı mertebeler geçirir; sırasıyla öküz, eşek, at, maymun ve sonunda da maymun mertebesinden insan mertebesine geçer.Şeklinde tarig etmiştir.Mevlananın şu sözleride evrimci düşünceye yer verir

 

Cansızken öldüm,
uyur oldum.
Uyurken de yine öldüm,
ve hayvan oldum.
Hayvan iken de öldüm,
insan oldum.
İnsan iken de ölür
ve sonunda melek olurum.

Ademoğlu ilk önce cansızlar alemine geldi.
Sonra bitki alemine geçti, orada uzun müddet kaldı.
Cansızlar âlemini ve orada meydana gelen kavgaları
hatırlamadı.

Bitki aleminden hayvan alemine geçti.
Burada da bitkiykenki halini hiç hatırlamadı.
Yüce yaratıcı onu hayvan aleminden insan alemine çekti.
Bir âlemden diğerine koştura koştura:
Sonunda o alim ve akıllı oluverdi.

Sözü edilen bu kavga ve mücadeleler Darwin'de de izi sürülen kavramlar fakat Mevlana bunu biraz daha geniş tutuyor.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Sosyal Bilimci'den Evrim Dersi Bilim / Teknik 04.02.2020
25 Aralık Antebin Kurtuluşu Tarih 25.12.2019
Vay Terörist!!!!!! Politika 03.09.2019
BULGAR DEMİR KİLİSE STEFAN BULGAR KİLİSESİ Tarih 30.06.2019
Hellen Ve Roma Tarihi (8. Bölüm) Tarih 08.02.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
GELECEĞİN YENİ SEKTÖRÜ "KODLAMA" Bilim / Teknik 10.02.2021
Teknik Düşünceler 25- Mutasyon Bilim / Teknik 02.01.2021
Teknik Düşünceler 1 - Çip Bilim / Teknik 16.05.2020
Corona 4.0 Bilim / Teknik 28.01.2020
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.