AĞUSTOS “EĞİTİMDE HASAT MEVSİMİ” OLSUN!

Eğitim “eğ” kelimesinden türemiştir. Hani halk arasında kullanılagelen eğmek, doğrultmak anlamında kullandığımız eğ… Neyi doğrultmaya çalışırız? Doğru olmasını istediğimiz şeyleri… Eğitim istenilmeyenleri istenilen duruma getirme durumu… Kime göre? Tabi ki evrensel ahlak ilkelerine göre… Ontolojik varsayımlara göre eğitim dünya tarihi boyunca her kesimden eleştiri aldı ve sürekli etrafında gayrı memnunlar sınıfının kümelendiği bir yapı olmaktan kurtulamadı. Eğitimin tasarlandığı zaman dilimleri kendi çağına göre dizayn edildi. Tasavvur edildiği zaman diliminden sonra toplumsal ve yaşamsal değişimler, dönüşümler devamlı idi ve eğitim denilen sistematizasyon kendini yaşamsal dönüşümlerle senkronize edemedi. Howard Gardner’ın çoklu zeka teorisindeki amaçsal ve bağlamsal hedefler eğitime adapte edilemedi. Kısaca Gardner diyor ki; Her insanın öğrenme durumu farklılık gösterir; kimi mantıksal matematiksel zeka üzerinde güçlüdür, kimi sözel kimi dilsel kimi duygusal zeka üzerinde güçlüdür. Peki bizim geldiğimiz noktada toplumsal algılarımız ne diyor? Bir çocuk matematikte başarılıysa zekidir gerisi faso fiso… 20. yüzyılın ikinci yarısında yedi tane çoklu zeka kuramını ortaya atan ve kimsenin antitezini ortaya koyamadığı bu insan farklılıklarını bilimsel açıdan ispat eden Gardner’ın bu kuramını eğitsel projeksiyonunu neden kurgulayamadık? Okullarımızı neden insan yaradılışının rağmına kanırtarak, çocuklarımızın asıl ihtiyaçlarını gözardı ederek çoklu eğitim zayiatları vermeye devam ediyoruz? Bugün okullarımızda neden tiyatro, drama dersi olmaz? Gereksiz mi görülür? İçe kapanıklık çoğu çocuğumuzun sorunu değil mi? İşte size içe kapanıklığı yok edecek reçete: tiyatro-drama dersleri… Sosyal dersleri falan zamanında bunu yapmış filan bunu söylemişten çıkarıp çocukları edilgenlikten kurtarmanın zamanı daha ne zaman gelecek? Sosyal bilimciler çağları ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ, yakınçağ diye tasnif etmiş… Yakınçağ sonrası özellikle son 50 yıla baktığımızda teknoloji, tıp, astroloji başta olmak üzere dünya tarihinin en hızlı ve en radikal değişimleri ve dönüşümleri sosyal bilimcilerin bile tasnif etmekte zorlanacağı ölçüde hareketli olmaktadır. Bu kadar hareketli ve kısa zaman diliminde biz çocuklara her şeyi vermek yerine zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nokta atışı eğitsel öğretileri vermek durumundayız. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ve bundan sonraki yıllar için milli eğitim bakanlığının eğitimi dört döneme bölme işlemi doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Öğretmenler tatil yapıyorlar yanılsamasını bir kenara bırakırsak bundan sonra yapılacak şey Ağustos ayını tatil yerine eğitimde hasat mevsimi ilan etmek gerekir. Bence gecikilmeden 2020 Ağustosu için hemen planlamalar ve yazışmalar tamamlanmalı ve behemehal Temmuz tatilinden sonra tüm öğretmenlerimize Ağustos eğitimde hasat mevsimi başlatılmalıdır. İnanıyorum ki yeni nesil öğretmenlerimiz gerçekten çok verimli projelerle, düşüncelerle istenilen eğitsel doktrinleri hem de nokta atışı yansıtacak tasavvurları eğitim sistemimize kazandıracaklardır. Temennim odur ki öğretmenlerimiz insan odaklı ve insanca bir eğitim öğretim faaliyetleri icra etsinler. Şüphem de yok edeceklerdir. twiiter.com/bestamibozkurt facebook.com/thebestbozk linkedin.com/bestami-bozkurt BESTAMİ BOZKURT


Başlık Kategori Yayın Tarihi
EYLÜL MÜ HÜZÜN MÜ? Edebiyat 05.09.2019
YA İNOVASYON YA İZMİHLAL! Teknoloji / İnternet 19.07.2019
KOKETRİ Yaşam 12.07.2019
HUKUKUN EKONOMİYE AÇTIĞI GÜVENLİ LİMAN Ekonomi 06.07.2019
TARİHİN “KANTİYEN” FONKSİYONU Tarih 05.07.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
UÇUŞ ESNASINDA NÜKLEER RADYASYON Eğitim 14.05.2021
Evde Geri Dönüşüm Eğitim 11.05.2021
Psikoloji Eğitimleri - Psikolog Marketi Eğitim 09.04.2021
Allah’ın İlminin Sonsuzluğunun Mükemmelliği… Eğitim 27.02.2021
YÜZYÜZE EĞİTİME HAYIR Eğitim 06.10.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.