TARİHİN TEKERRÜRÜ. İTTİFAK OYUNLARI

TARİHİN TEKERRÜRÜ 

İTTİFAK OYUNLARI...

20 Ekim 1827 bundan tam 192 yıl önce Yunanların bağımsızlık ayaklanması bahane edilerek, İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları Mısır’da bulunan Osmanlı donanmasına baskın yaparak Navarin Deniz Savaşında Osmanlı donanmasını yok ettiler. Napolyon zamanında Akka’da Osmanlı’ya yenilen Fransa, Osmanlı’yı ancak içerden karıştırarak yenebileceklerini düşünecek olmalı ki, Osmanlı’nın Mısır Eyaleti Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı güçlendirerek Hükümdar’la mücadeleye başlattılar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1832 yılında İstanbul’a doğru adım adım yürüyordu Konya’da karşılaştığı Osmanlı Ordusunu yenmiş Kütahya’ya kadar gelmişti. Zayıflatılan Osmanlı, çareyi Rusya’yı yardıma çağırmakta buldu. 30 bin kişilik Rus donanması Şubat 1833’te gemilerini İstanbul’a demirlemişti.  Hükümdarlık isteyen Mehmet Ali Paşa, Rus Donanmasının caydırıcılığıyla Mısır’a dönmek zorunda kaldı. Dış politikada dost veya düşman yoktur. Menfaatler ve Kazanımlar vardır.   İlk önce zayıf bırakılır, muhtaç bırakılır sonra yardım edilerek kazanımlar elde edilir. Osmanlı İmparatorluğu kendi hükümdarlığını korumak için Rus donanmasını kendi topraklarına çağırmak zorunda bırakılmıştır. 

Gelelim başka bir ittifak oyununa. 

12 Nisan 1877 Ruslar Balkan olaylarını bahane ederek Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan eder.  Ruslar Edirne’yi alarak İstanbul’a doğru ilerler. yeni yıla, bugün İstanbul’un ortası sayılan, o zamanlar İstanbul’un girişi sayılan Yeşilköy’de girerler. Bu sefer imdada İngilizler koşar. 14 Şubat 1878’de İngiliz Donanması Tuzla’ya demir atar. İngilizlerin caydırıcı gücüyle Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ile 3 Mart 1878’de Ayestefanos Antlaşması imzalar. İngilizler bu iyiliklerine karşılık olarak 13 Temmuz 1878’ de imzalanan Berlin Antlaşmasıyla Kıbrıs’a yerleşme iznini alır. Yeni dünya düzeninde İngilizlerin yerine artık Amerikalılar yer almaktadırlar. Aynı ittifak oyunları aynı şekilde bugün de devam etmektedir. Ağzında bakla ıslanmayan Amerika Devlet Başkanı Donald Trump, geçen gün ağzından kaçırdı. Bırakın onlar birbirleriyle kavga etsinler, biz daha sonra araya girer istediğimizi alırız. Yüzyıllardır bu coğrafyada aynı şeyler yaşanıyor. Önce milletleri, devletleri birbirine kırdırıyorlar sonra araya girip istediklerini alıyorlar. 

Tarihten ders çıkarmazsak, böyle geldiği gibi gidecektir.Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.