AYASOFYA FATİH'İN DEĞİL ATATÜRK'ÜN OLMALI DEĞİL Mİ?

21. yüzyılda; akıldışı, ahlakdışı, küresel ve derin bir merkez dünyaya ve insanlığa akıldışılık ve ahlakdışılık pompalamakta, ve ülkeleri de, dünyayı da elegeçirmeye(elegeçirmeye), ve ülkelere ve insanlığa egemen olmaya çalışmakta. Bunun için de modadan, turizıma(turizme); bilgisayar oyunularından, oyuncaklara; medyadan, reklamlara kadar herşeyi kullanmaya çalışmakta.

Dünyayı birzamanlar(bir zamanlar) vahşetli akıldışılık yönetiyordu; 21. yüzılda ise vahşetsiz akıldışılık yönetmekte yani eylemde vahşet yok ancak ruhta, beyinde vahşet var. Bu durumun öteki ülkelerde başka adları var, ülkemizdeki adı ise Osmanlıcılık ya da Siyasi İslamcılık; bu durumun genel türleri ise akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı turizım, akıldışı-ahlakdışı sanat, akıldışı-ahlakdışı ünlü, akıldışı-ahlakdışı bilgisayar oyunuları, akıldışı-ahlakdışı oyuncak, akıldışı-ahlakdışı medya, akıldışı-ahlakdışı mekan, akıldışı-ahlakdışı eğlence, gibi şeyler.

Osmanlıcılık neden akıldışılık? Çünkü herşeyden önce şu ki 'Öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz babalarını, öz annelerini, öz evladlarını bile öldürtmekten çekinmemiş sultanların baştaçı edilmesi, ve bunu da Türklüğe de, Müslümanlığa da, dine de, demokrasiye de, insanlığa da aykırı görmemek; üstelik de bunu Türklüğe, Müslümanlığa, dine, demokrasiye, insanlığa uygun görmek. Bu durum akıldışılık değil de nedir; üstelik de akıldışılığın çıldırmışlık halidir açıkki(açık ki). Yani düşünün ki öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz babalarını, öz annelerini, öz evladlarını bile öldürtmekten çekinmemiş sultanların baştaçı edilmekte ancak bu toplumu ve vatanı bundan kurtarmış Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmekte; ve bunun içinde, kendilerine akademisyen denilen zavallılar da var. Yani bir insan hem öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını, öz evladlarını kasıtlı olarak öldürten sultanları baştaçı edip hem de Türk ya da Müslüman ya da dinli olduğunu nasıl söyleyebilir?

Açık ki 21. yüzyıl çıldırmışlık çağı. Zaten nefs hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin hem nedeni, hem amaçıdır(amacıdır), hem de önce akılı yok eder, sonra da akıl-ruh sağlığını, ahlakı ve vicdanı;bu nedenle ki nefs felsefede de, bilimde de, dinde de yanlıştır, zararlıdır, ve kötüdür.

Ticari İslam İslamiyet'e de, insanlığa da zararlı değildir çünkü ticarete İslam'ın erdemlerini, kurallarını uygular yani ticareti İslamiyet'in üzerinde değil, İslamiyet'i siyasetin üzerinde tutar ancak siyasi islam İslamiyet'e de, insanlığa da zararlıdır çünkü siyaseti İslamiyet'in üzerinde tutar yani siyasi amaçlara ulaşmak için herşeyi yapmayı hakkı olarak görür; yani siyasi İslam Makyavelcilik, ve Sabetaycılık gibi birşeydir; bu nedenle ki hile de yapar, kalleşlik de yapar, yalan da söyler, iftira da atar, yani İslam'ın adını kullanır ancak İslam'a zıtlıktır yani nefstir; bu nedenle de siyasi İslamcılık mantıksızlık ve tutarsızlık dünyasıdır da.

Görülmekte ki Akp de siyasi İslamcılık yapmaktadır ki siyasetin içine İslamcı sözcükler ve söylemler koyması zaten bunun birinci ve somut kanıtıdır; ve siyasi İslamcılık varsa, İslam'a aykırı şeylerin de olması kaçınılmazdır.

Ülkemizde Ayasofya sorunu var. Birileri 'Ayasofya Fatih'in' dedi, Danıştay da Ayasofya'nın cami yapılmasına onay verdi.

Burada; işin teknik yanına girmeyeceğim; tapu gibi.

Burada yapacağım şey felsefel mantık.

Önce şunu düşünelim: Bir mabed bir padişahın nasıl olabilir, üstelik de başka bir dini inançın mabedi  yani bir kilise Müslüman denilen bir sultanın malı, mülkü nasıl olabilir? Hani, Osmanlı, fetih ettiği yerlerdeki toplumların dini inançlarına ve mabedlerine dokunmuyordu? Yoksa, İstanbul fetih değil de işgal mi edildi de bu kural geçerli olmuyor?

Şimdi, asıl felsefel mantığa gelelim. Ayasofya; Fatih aldı diye Fatih'in oluyorsa, Mondros anlaşması'nın işgalci devletlerinden de Mustafa Kemal aldığı için Atatürk'ün olmalı. Ya da; Ayasofya Mustafa Kemal aldı diye Mustafa Kemal'in olmayacaksa, Fatih aldı diye Fatih'in de olmaz. Bu durumda, Ayasofya Hıristiyanların(Hristiyanların) ya da Bizans imparatorunun varislerinin olur.

Fatih'in mirası, diyenler var Ayasofya için. Peki, Ayasofya'nın veraset ve intikal vergisi her yıl ödenmiş mi?

 

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 12.7.20/17.53