DİN BAŞKA DİNİ İNANÇ BAŞKA SAVIM

Savım ki puta bile tapılmış olsa dini inanç tarihi gerçekte gerçeği, doğruyu, iyiyi, insancayı aramanın tarihidir; ve dini inanç tarihi de bu durumu ile dinin de tarihidir.

Ancak dini inançın gerçeği, doğruyu yani mantığı aramasının tarihi somut, açık olarak Yahudilik dinin inançı(inancı) yani Abraham(İbrahim) ile başlar görünmekte, ve Mose(Musa) ve Jesus(İsa) ile sürmekte.

Ancak dini inanç tarihinin gerçekte gerçeği, doğruyu, iyiyi, insancayı aramanın tarihi olması dini tanımlayan hadisler diye adlandırdığım ve Din hadisileri dediğim hadisler yani Muhammed ile açıkça, mutlak olarak, kesin olarak açığa çıkmış duruma girdi.

Dini tanımlayan hadisler diye tanımladığım ve Din hadisileri(hadisleri) dediğim hadisler bilimi bilimsel, medeni, insani, tarihsel ve evrensel olarak şöyle tanımlamakta: 'Din bilimdir/ilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, nefssizliktir, inzivadır'.

Öyle ki Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir, bilim olmazsa din de olmaz' der yani bilimi dinin ön koşulu sayar yani yalnızca ahlaklı, vicdanlı, merhametli, dürüst, adil, medeni, tarafsız, nefssiz, inzivada olmak bile din demek de, dinli olmak da değildir Din hadisileri'ne göre çünkü puta tapanlar da ahlaklı, vicdanlı, merhametli, dürüst, adil, medeni, tarafsız, nefssiz, inzivada olabilirler ancak asla bilimsel olamazlar. Yani İslamiyet dini inançını öteki dini inançlardan ayıran temel şey bilimsellik isteğidir ki bunu 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' hadisi ve 'Bilim/İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' hadisi pekiştirir, sağlamlaştırır.

Bu durumda; Din hadisileri'ne göre henüz dünyada din yoktur, yalnızca dini inanç vardır çünkü henüz hiçbir dini inanç bilimsel duruma gelmemiştir, ve Din hadisileri'ne kendini eşitlememiştir. Yani şu an dünyada ve okullarda din diye öğretilen din değil, dini inançtır yani dine aykırılıktır yani hiçbir dini inanç bilime 'Gel beni sına, dene' demedikçe din durumuna gelemez ki Abraham da puta tapanların putlarını yani ilahlarını sınamışdı(sınamıştı) ve putları bilimsel açıdan, mantık açısından, akıl açısından sınıfta kalmışdı(kalmıştı). Yani hiçbir dini inança din denilemez, hiçbir dini inanç kendine din diyemez çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca yani Din hadisileri'ne uyulursa dinli olunur, uyulmazsa dinli olunmaz.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 30.9.19/00.11

 

(Öteki yazılarım ve şiirlerim (siir-defteri.com) sitesinden okunabilir.)