BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 227

İnsanlar medenilikle sorunlarını çözemiyorlarsa
Orada ya eğitimde ya ekonomide ya hukukta ya devlette sorun var demektir
Kurallar ve yasalar ipler, zincirler, bağlar gibi görünebilirler
Ancak onlar hastayı ya da yaralıyı sedyeye yani hayata bağlayan bağlar gibi olabilirler
Unutulmasın ki serbestlik hiçbirşeye(hiçbir şeye) bağlanmamak iken
Özgürlük bilimsel, ahlaklı, insani, medeni, vicdani, doğru şeyleri bağlanmayı gerektirir
Tarih göstermekte ki kitleler, kavimler, halklar, toplumlar, milletleri başlarına
Ya dahileri lider alırlar ya delileri
Ya medenileri ya vahşileri
Ey insanlar bakın bakalım liderleriniz nasıl
Gözler açık olmakla akıl açık olmaz
Kurbağaların vıraklamaları onları doğru yolda yapmaz
Keskin göz kartalı, güçlü pençeler aslanı alim yapmaz
Hayatın ya da nefsin akışı içinde kayıp gidenler gerçekleri ve doğruları saptayamazlar
Ve onları anlamakta da güçlük, zorluk içinde olurlar
Hayatın içinde değil, kıyısında ol
Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin içinde ol
Ülkeler bedensel çalışmak, bedensel etkinlik ve beden üzerine değil felsefe, bilim
Din hadisleri ve beyin, ruh üzerine kurulu olmalı,
Küçük bir ölüm istedi can
Doğa yaşamak denilen büyük bir ölüm verdi
Küçük bir ayrılık istedi insan
Hayat(Yaşam) aşk denilen büyük bir ayrılık verdi
Büyük bir akıl istedi insan
Beden nefs denilen küçük bir akıl verdi
Küçük bir bilgi istedi insan
Ülke üniversite denilen büyük bir cehalet verdi
Küçük bir inanç istedi insan
Cehalet dini inanç denilen büyük bir yalan verdi
Onurlu bir vatan istedi insan
Siyaset her türlü ahlakdışılığın serbest olduğu bir vatan verdi
Medenilik istedi insan
Moda ne kadar akılsızlık, ahlaksızlık, utanmazlık, delilik varsa verdi
Gezip görmek, öğrenmek istedi insan
Turizım(Turizm) ne kadar akıldışılık, ahlakdışılık, edebsizlik varsa verdi
Sanat istedi insan
Sanat ne kadar akıla aykırılık, ahlaka aykırılık, insanlıkdışılık varsa verdi
Evlilik istedi insan
Hukuk ne kadar zina varsa verdi
Bilimde ilerlemek için kulak dikkatli
Teknolojide ilerlemek için göz dikkatli
Felsefede ilerlemek için beyin dikkatli olmalı
İnsanlıkta ilerlemek için ruh dikkatli olmalı
Derin devlet bir ülkenin yanlışlarının, zayıflıklarının ve zaaflarının bileşkesidir
Yani felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile yönetilmeyişinin cezası, bedeli,
Çok mu mutlusun insan
Bu içi lav, kor, ateş dünya üzerinde
Böyle içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle dolu olarak yaşamakla
Ölüm gelip seni bu pislikten, bu iğrençlikten, bu tiksinçlikten kurtardığında
Mutlu olsana,
Ne güzel dost oluyorsun ey onursuzluk insanlarla
Ve ey dost kazığı ne güzel dost oluyorsun insanlarla
Ve ne güzel dost oluyorsun ey özsüz aşk, aşkla,
Felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin, harflerin, insanlığın evreninde gezmeyi sevmeyenlerin
Ülke, dünya gezmeyi sevmeleri kaçınılmaz olur
Çünkü baş gezinmeyi bilmezse ayaklar başı dışlar,
İş ya da özel sektör denilen şeyin üç yanı vardır:
1- Vatanı yolmak, 2- İşçiyi yolmak, 3- Toplumu yolmak
Devlet ve sanat denilen şey de bundan pay alır,
Kadınların cinsel ilişkiden zevk almaları, cinsel ilişkide mutlu olmaları
Cinsel ilişkinin dişi biçiminin aşağılanma durumu olmasını önlemez,
Hayatın anlamsızlığı sorun değil, gerçeğin kendisidir
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde; içi bağırsak, bok yaşamanın nesi anlam olabilirki
Gerçekte insanlar hayatın anlamsızlığında
Ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile, ve beyinle, ruhla yaşamayı başarmalılar
Bunu başaramayanlar ise hayatlarına kendilerine göre anlam yüklemeli
Yani hayatın anlamsızlığını bulmalı, anlamalı insanlar önce
Sonra da bu anlamsızlık üzerine felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile
Doğru olanı yapmalı
Hayatın anlamsızlığından da, hayatının anlamsızlığından da korkma
Kendinin anlamsızlığından kork
Anlamı hayat değil, yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisileri getirir
Anlamsız isen felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzaksın, yoksunsun demektir
Sorun hayatın anlamsızlığında değil
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olmanda
Boş bir kağıt anlamsızdır, üzerinde yazı varsa anlamlı olur
İnsanın kalemi de felsefe, bilim, Din hadisileri'dir
Bu kalem yazarsa insanın anlamı olur
Ancak hayat hep anlamsız kalır
Çünkü hayat maddedir
Madde anlam bilmez
Anlamı insan bilir
Ve en doğru anlam felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir
Yaratılan insan hayal gücü olmayan insandır
Yaratan insan ise hayal gücü olan insandır
Ve en doğru hayal gücünü felsefe, bilim, ve Din hadisileri verir
Hayal gücü olmayan insan zaten nesneden farksız demektir,
Düzen düzensizliğin düzen haline gelmiş biçimidir
Buna rastlantı denilir bilimde
Aldanmayın düzene, ve düzenlerin düzenliliklerine
Gerçekte tümü de düzensizliğin düzenidir,
Genelde dini inançlılar gerçek, doğru diye felsefel, bilimsel şeyleri değil
Kendi inançlarını ve kendi hallerini konuşurlar
Oyla olursa demokrasi
Çal oyna olur demokrasi
Düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler, aydınlar
Sokaklarda işsiz, güvencesiz gezerken
Oyu alan Üsküdar'ı geçerse
Yüzde yüz oy alınsa da farkı olmaz
Kılıcından kıralın(kralın) belindeki,
İnsanın dört temel yoksulluğu var: Parasızlık, mantıksızlık, ve nefs ki
Ahlaksızlık da nefse dahildir
Ölmek ölenlere ceza da
Yaşamak yaşayanlara ceza değil mi
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle
Ve mantıksız ve tutarsız eden büyük bir cehaletle ve köle eden nefs ile,
Kuşları uzun süre öttürebilen şey ağızlarının küçük olmasıdır
İnsanın küçük ağızlısı da büyük ağızlısına göre hızlı ve çok konuşabilir
Çenenin ağırlığı konuşma hızında etkili belki
Hangi yoksul daha paralı olsa daha iyi olmazdı
Hangi zengin daha bilgili olsa daha iyi olmazdı
Sayı anlamında değil bu sözüm, daha iyi olmak anlamında
Ah bir de dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilselerdi
Öyle ise devletler insanlarına neden daha çok para, daha çok bilgi vermezler
Ve Din hadisleri'ni öğretmezler
Devletlerin varlıkları zenginlerin mi yoksa yoksulların mı varlığına bağlı
İnsanları insanca yapan gerçeklere, doğrulara, değerlere değil de
Kalem, kağıt isterim, bir de yalnızlık
Mutlu olsam hem dünyanın içi lav, ateş, kor, insanın içi bağırsak, bok
Ve mutsuz insanlar var
Mutsuz olsam, çok önemli nedenleri var
Hem mutlu olmadan hem de mutsuz olmadan yaşamak
En büyük hüner bu olmalı, ve bu bir erdem olmalı,
Suçlar devletler için de, toplumlar için de başarısızlık, beceriksizliktir
Yanlış yolda olmaktır
Çünkü suçlar devletler ülkeyi doğru, iyi, bilimsel, insanca yönetmiyorlar demektir
Toplumlar da ülkelerini doğru, iyi, bilimsel, insanca yönetecek kişileri seçemiyorlar demektir
Ancak görülmekte ki siyaset utanmak yerine suçlardan siyasi çıkar sağlamaya
Toplumlar da utanmak yerine suçlardan haz çıkarmaya çalışmaktalar
Bilgelik mutlulukla değil acı ile dosttur
Çünkü içi ateş, lav, kor dolu dünyada içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerliği de
Çaresizlik ve acılar ile sınavı da gerektirir,
Sıpor bedensel irk ancak beyinsel gerilik ve ruhsal gerilik verir
Bakmayın sıporculuk yapmış, doğal bilimler bilimcilerine
Doğal bilim zaten nicel zeka, nicel beyin ister
Bu nedenle ki sıporcu felsefeciye, edebiyatçıya, besteciye rastlanmaz pek
Çünkü bunlar nitel zeka, nitel beyin ister
Sıpor bedensel gençlik ve bedensel yani kassal güç verir
Gençlik ise cehalet, nefse derin kölelik ve aptallıktır
Bedensel güç ise bedensel egemenlik isteği verir
Yani sıporun beyine, ruha, kişiliğe, toplumlara ve insanlığa zararı, kötülüğü
Oldukça çoktur ve oldukça önemlidir
Yani sıporun ne olduğunu, zararlarını, kötülüklerini anlamadan, öğrenmeden
Bilmeden sıpor yapmak beyine, ruha, kişiliğe, toplumlara
Ve insanlığa büyük zarar verir, büyük kötülük yapar
Kitapın(Kitabın) beyine ruha verdiği şeyi
Sıpor beyine, ruha veremez, ve beyinin, ruhun o şeyi almasını da önler
Avın avcıya av aratması gibi sıpor da insana gövde gösterisi, beden gösterisi
Güç gösterisi, barbarlık, vahşilik, bedensel üstünlük, güç hükümdarlığı
Gibi şeyler aratır yani sıporda avcı sıpor yapan değil sıpordur
Sıpor yapan ise avdır
Dünya insanı aldatır çünkü dışı güzeldir, içi lav, kor, ateştir
Beden de insanı aldatır çünkü dışı güzeldir, içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç
Mide bulandırıcı, kusturucu şeylerdir
Sıpor da beden ile birlikte olup insanı yani beyini, ruhu, kişiliği aldatır
Yani zaten dünya aldatır, beden aldatır, bir de sıpor aldatır
Bunca aldatılmanın üstesinden nitel olmayan beyin, nitel olmayan ruh gelemez
Ve bu üçlü aldatılmanın elinde köle, oyuncak olur, aptallaşır, mantıksızlaşır
Doğru, bilinçli insan olmaktan iyice uzaklaşır
Yani bir insana ya da topluma kötülük etmek istiyorsanız onları genelde nefse
Özelde ise modaya ve sıpora alıştırın yeter
Çünkü bunlar nefstir ve nefs önce akılı yok eder, sonra da ahlakı ki
Ahlak zaten en büyük, en üstün, en değerli, en öemli, en gelişmiş, en zengin
En kültürlü, en mantıklı, en zeki akıldır
Moda ve sıpor insanı beyinden ve ruhtan uzaklaştırıp bedene köle ederken
Yemek, içmek ise bedenden uzaklaştırır çünkü yiyip içip kilo alınır, şişmanlanılır
Ve beden önemsenmez olur ki bu durum beyine, ruha nicelik olarak yaklaşmadır
Çünkü insan ya bedenine yaklaşır ya beyinine ve ruhuna
Yani insan tahterevallinin uçları gibidir
Ancak yemek ve içmek insanı beyine, ruha ancak nicel olarak yaklaştırır
Bu yaklaşmanın felsefe, bilim, Din hadisileri, kitap okumak, derin düşünmek
Ülke ve insanlık konuları gibi konularda düşünmeyi gerektirir
Yoksa insan bedeninden uzaklaşır ancak yaklaştığı beyin, ruh boş beyin ve boş ruh olur
Oysa moda ve sıpor, ve özellikle sıpor kitap okumak gibi temel önemli birşeyden uzaklaştırır
Bu nedenle tarihte ve çağımızda obur düşünürlere, bilimcilere, sanatçılara
Yazarlara, şairlere, siyasetçilere çok rastlanır da
Sıporcu düşünürlere, bilimcilere, sanatçılara, yazarlara, şairlere, siyasetçilere pek rastlanmaz
Ki Sıpartalılar(Spartalılar) kas yani beden üzerine kurulu idiler ve yok oldular
Romalılar ise yemek, içmek üzerine kurulu idiler ve dünyaya büyük
Güçlü, küresel bir kültür ve devlet, millet bıraktılar
Yani bir ülkeye; sıpor yapanlar değil, yiyip içenler daha yararlı olabilirler
Eğer bir de kitap ile beslenirlerse
Yani örnek ki at üzerinden inmeyen birine
Ne ders kitabı yazdıracaksın öğrenciler, okullar için,
Sıkıntı yere ya da zamana bağlı değildir
İnsan sıkıldımı(sıkıldı mı) sarayda da sıkılır, kulübede de
Sıkılmadımı(Sıkılmadı mı) da sarayda da sıkılmaz, kulübe de
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri içinde olan insanın canısıkılmaz(canı sıkılmaz)
Cansıkıntısı yanlış yolda olmanın ya da doğru yolda olmamanın sonuçudur,
Mutlu ise gerçekler ve doğrular umurunda değil demektir
Mutlu isen şikayet etmemelisin
Yahu insan en azından dünyanın içinin kor, ateş
İçinin bağırsak, bok, pis, tiksinç, iğrenç, mide bulandırıcı şeyler olmasından
Dünyanın, hayatın yalan, aldanış olmasından şikayetçi ya da mutsuz ya da hüzünlü olur,
Akıl-ruh sağlığın yerin de mi
Bu, içi lav, kor, ateş dünya üzerinde
Bu, için bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinçi, mide bulandırıcı halinle mi
Öyle ise sen delisin
Dünyada yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisleri içinde yaşayanların
Akıl-ruh sağlıkları yerinde olur
Onlar da sarayda yaşasalar bile mutlu olmazlar zaten.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 21.9.19/9.44


İnsanlar medenilikle sorunlarını çözemiyorlarsa
Orada ya eğitimde ya ekonomide ya hukukta ya devlette sorun var demektir
Kurallar ve yasalar ipler, zincirler, bağlar gibi görünebilirler
Ancak onlar hastayı ya da yaralıyı sedyeye yani hayata bağlayan bağlar gibi olabilirler
Unutulmasın ki serbestlik hiçbirşeye(hiçbir şeye) bağlanmamak iken
Özgürlük bilimsel, ahlaklı, insani, medeni, vicdani, doğru şeyleri bağlanmayı gerektirir
Tarih göstermekte ki kitleler, kavimler, halklar, toplumlar, milletleri başlarına
Ya dahileri lider alırlar ya delileri
Ya medenileri ya vahşileri
Ey insanlar bakın bakalım liderleriniz nasıl
Gözler açık olmakla akıl açık olmaz
Kurbağaların vıraklamaları onları doğru yolda yapmaz
Keskin göz kartalı, güçlü pençeler aslanı alim yapmaz
Hayatın ya da nefsin akışı içinde kayıp gidenler gerçekleri ve doğruları saptayamazlar
Ve onları anlamakta da güçlük, zorluk içinde olurlar
Hayatın içinde değil, kıyısında ol
Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin içinde ol
Ülkeler bedensel çalışmak, bedensel etkinlik ve beden üzerine değil felsefe, bilim
Din hadisleri ve beyin, ruh üzerine kurulu olmalı,
Küçük bir ölüm istedi can
Doğa yaşamak denilen büyük bir ölüm verdi
Küçük bir ayrılık istedi insan
Hayat(Yaşam) aşk denilen büyük bir ayrılık verdi
Büyük bir akıl istedi insan
Beden nefs denilen küçük bir akıl verdi
Küçük bir bilgi istedi insan
Ülke üniversite denilen büyük bir cehalet verdi
Küçük bir inanç istedi insan
Cehalet dini inanç denilen büyük bir yalan verdi
Onurlu bir vatan istedi insan
Siyaset her türlü ahlakdışılığın serbest olduğu bir vatan verdi
Medenilik istedi insan
Moda ne kadar akılsızlık, ahlaksızlık, utanmazlık, delilik varsa verdi
Gezip görmek, öğrenmek istedi insan
Turizım(Turizm) ne kadar akıldışılık, ahlakdışılık, edebsizlik varsa verdi
Sanat istedi insan
Sanat ne kadar akıla aykırılık, ahlaka aykırılık, insanlıkdışılık varsa verdi
Evlilik istedi insan
Hukuk ne kadar zina varsa verdi
Bilimde ilerlemek için kulak dikkatli
Teknolojide ilerlemek için göz dikkatli
Felsefede ilerlemek için beyin dikkatli olmalı
İnsanlıkta ilerlemek için ruh dikkatli olmalı
Derin devlet bir ülkenin yanlışlarının, zayıflıklarının ve zaaflarının bileşkesidir
Yani felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile yönetilmeyişinin cezası, bedeli,
Çok mu mutlusun insan
Bu içi lav, kor, ateş dünya üzerinde
Böyle içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle dolu olarak yaşamakla
Ölüm gelip seni bu pislikten, bu iğrençlikten, bu tiksinçlikten kurtardığında
Mutlu olsana,
Ne güzel dost oluyorsun ey onursuzluk insanlarla
Ve ey dost kazığı ne güzel dost oluyorsun insanlarla
Ve ne güzel dost oluyorsun ey özsüz aşk, aşkla,
Felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin, harflerin, insanlığın evreninde gezmeyi sevmeyenlerin
Ülke, dünya gezmeyi sevmeleri kaçınılmaz olur
Çünkü baş gezinmeyi bilmezse ayaklar başı dışlar,
İş ya da özel sektör denilen şeyin üç yanı vardır:
1- Vatanı yolmak, 2- İşçiyi yolmak, 3- Toplumu yolmak
Devlet ve sanat denilen şey de bundan pay alır,
Kadınların cinsel ilişkiden zevk almaları, cinsel ilişkide mutlu olmaları
Cinsel ilişkinin dişi biçiminin aşağılanma durumu olmasını önlemez,
Hayatın anlamsızlığı sorun değil, gerçeğin kendisidir
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde; içi bağırsak, bok yaşamanın nesi anlam olabilirki
Gerçekte insanlar hayatın anlamsızlığında
Ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile, ve beyinle, ruhla yaşamayı başarmalılar
Bunu başaramayanlar ise hayatlarına kendilerine göre anlam yüklemeli
Yani hayatın anlamsızlığını bulmalı, anlamalı insanlar önce
Sonra da bu anlamsızlık üzerine felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile
Doğru olanı yapmalı
Hayatın anlamsızlığından da, hayatının anlamsızlığından da korkma
Kendinin anlamsızlığından kork
Anlamı hayat değil, yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisileri getirir
Anlamsız isen felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzaksın, yoksunsun demektir
Sorun hayatın anlamsızlığında değil
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olmanda
Boş bir kağıt anlamsızdır, üzerinde yazı varsa anlamlı olur
İnsanın kalemi de felsefe, bilim, Din hadisileri'dir
Bu kalem yazarsa insanın anlamı olur
Ancak hayat hep anlamsız kalır
Çünkü hayat maddedir
Madde anlam bilmez
Anlamı insan bilir
Ve en doğru anlam felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir
Yaratılan insan hayal gücü olmayan insandır
Yaratan insan ise hayal gücü olan insandır
Ve en doğru hayal gücünü felsefe, bilim, ve Din hadisileri verir
Hayal gücü olmayan insan zaten nesneden farksız demektir,
Düzen düzensizliğin düzen haline gelmiş biçimidir
Buna rastlantı denilir bilimde
Aldanmayın düzene, ve düzenlerin düzenliliklerine
Gerçekte tümü de düzensizliğin düzenidir,
Genelde dini inançlılar gerçek, doğru diye felsefel, bilimsel şeyleri değil
Kendi inançlarını ve kendi hallerini konuşurlar
Oyla olursa demokrasi
Çal oyna olur demokrasi
Düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler, aydınlar
Sokaklarda işsiz, güvencesiz gezerken
Oyu alan Üsküdar'ı geçerse
Yüzde yüz oy alınsa da farkı olmaz
Kılıcından kıralın(kralın) belindeki,
İnsanın dört temel yoksulluğu var: Parasızlık, mantıksızlık, ve nefs ki
Ahlaksızlık da nefse dahildir
Ölmek ölenlere ceza da
Yaşamak yaşayanlara ceza değil mi
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle
Ve mantıksız ve tutarsız eden büyük bir cehaletle ve köle eden nefs ile,
Kuşları uzun süre öttürebilen şey ağızlarının küçük olmasıdır
İnsanın küçük ağızlısı da büyük ağızlısına göre hızlı ve çok konuşabilir
Çenenin ağırlığı konuşma hızında etkili belki
Hangi yoksul daha paralı olsa daha iyi olmazdı
Hangi zengin daha bilgili olsa daha iyi olmazdı
Sayı anlamında değil bu sözüm, daha iyi olmak anlamında
Ah bir de dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilselerdi
Öyle ise devletler insanlarına neden daha çok para, daha çok bilgi vermezler
Ve Din hadisleri'ni öğretmezler
Devletlerin varlıkları zenginlerin mi yoksa yoksulların mı varlığına bağlı
İnsanları insanca yapan gerçeklere, doğrulara, değerlere değil de
Kalem, kağıt isterim, bir de yalnızlık
Mutlu olsam hem dünyanın içi lav, ateş, kor, insanın içi bağırsak, bok
Ve mutsuz insanlar var
Mutsuz olsam, çok önemli nedenleri var
Hem mutlu olmadan hem de mutsuz olmadan yaşamak
En büyük hüner bu olmalı, ve bu bir erdem olmalı,
Suçlar devletler için de, toplumlar için de başarısızlık, beceriksizliktir
Yanlış yolda olmaktır
Çünkü suçlar devletler ülkeyi doğru, iyi, bilimsel, insanca yönetmiyorlar demektir
Toplumlar da ülkelerini doğru, iyi, bilimsel, insanca yönetecek kişileri seçemiyorlar demektir
Ancak görülmekte ki siyaset utanmak yerine suçlardan siyasi çıkar sağlamaya
Toplumlar da utanmak yerine suçlardan haz çıkarmaya çalışmaktalar
Bilgelik mutlulukla değil acı ile dosttur
Çünkü içi ateş, lav, kor dolu dünyada içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerliği de
Çaresizlik ve acılar ile sınavı da gerektirir,
Sıpor bedensel irk ancak beyinsel gerilik ve ruhsal gerilik verir
Bakmayın sıporculuk yapmış, doğal bilimler bilimcilerine
Doğal bilim zaten nicel zeka, nicel beyin ister
Bu nedenle ki sıporcu felsefeciye, edebiyatçıya, besteciye rastlanmaz pek
Çünkü bunlar nitel zeka, nitel beyin ister
Sıpor bedensel gençlik ve bedensel yani kassal güç verir
Gençlik ise cehalet, nefse derin kölelik ve aptallıktır
Bedensel güç ise bedensel egemenlik isteği verir
Yani sıporun beyine, ruha, kişiliğe, toplumlara ve insanlığa zararı, kötülüğü
Oldukça çoktur ve oldukça önemlidir
Yani sıporun ne olduğunu, zararlarını, kötülüklerini anlamadan, öğrenmeden
Bilmeden sıpor yapmak beyine, ruha, kişiliğe, toplumlara
Ve insanlığa büyük zarar verir, büyük kötülük yapar
Kitapın(Kitabın) beyine ruha verdiği şeyi
Sıpor beyine, ruha veremez, ve beyinin, ruhun o şeyi almasını da önler
Avın avcıya av aratması gibi sıpor da insana gövde gösterisi, beden gösterisi
Güç gösterisi, barbarlık, vahşilik, bedensel üstünlük, güç hükümdarlığı
Gibi şeyler aratır yani sıporda avcı sıpor yapan değil sıpordur
Sıpor yapan ise avdır
Dünya insanı aldatır çünkü dışı güzeldir, içi lav, kor, ateştir
Beden de insanı aldatır çünkü dışı güzeldir, içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç
Mide bulandırıcı, kusturucu şeylerdir
Sıpor da beden ile birlikte olup insanı yani beyini, ruhu, kişiliği aldatır
Yani zaten dünya aldatır, beden aldatır, bir de sıpor aldatır
Bunca aldatılmanın üstesinden nitel olmayan beyin, nitel olmayan ruh gelemez
Ve bu üçlü aldatılmanın elinde köle, oyuncak olur, aptallaşır, mantıksızlaşır
Doğru, bilinçli insan olmaktan iyice uzaklaşır
Yani bir insana ya da topluma kötülük etmek istiyorsanız onları genelde nefse
Özelde ise modaya ve sıpora alıştırın yeter
Çünkü bunlar nefstir ve nefs önce akılı yok eder, sonra da ahlakı ki
Ahlak zaten en büyük, en üstün, en değerli, en önemli, en gelişmiş, en zengin
En kültürlü, en mantıklı, en zeki akıldır
Moda ve sıpor insanı beyinden ve ruhtan uzaklaştırıp bedene köle ederken
Yemek, içmek ise bedenden uzaklaştırır çünkü yiyip içip kilo alınır, şişmanlanılır
Ve beden önemsenmez olur ki bu durum beyine, ruha nicelik olarak yaklaşmadır
Çünkü insan ya bedenine yaklaşır ya beyinine ve ruhuna
Yani insan tahterevallinin uçları gibidir
Ancak yemek ve içmek insanı beyine, ruha ancak nicel olarak yaklaştırır
Bu yaklaşmanın felsefe, bilim, Din hadisileri, kitap okumak, derin düşünmek
Ülke ve insanlık konuları gibi konularda düşünmeyi gerektirir
Yoksa insan bedeninden uzaklaşır ancak yaklaştığı beyin, ruh boş beyin ve boş ruh olur
Oysa moda ve sıpor, ve özellikle sıpor kitap okumak gibi temel önemli birşeyden uzaklaştırır
Bu nedenle tarihte ve çağımızda obur düşünürlere, bilimcilere, sanatçılara
Yazarlara, şairlere, siyasetçilere çok rastlanır da
Sıporcu düşünürlere, bilimcilere, sanatçılara, yazarlara, şairlere, siyasetçilere pek rastlanmaz
Ki Sıpartalılar(Spartalılar) kas yani beden üzerine kurulu idiler ve yok oldular
Romalılar ise yemek, içmek üzerine kurulu idiler ve dünyaya büyük
Güçlü, küresel bir kültür ve devlet, millet bıraktılar
Yani bir ülkeye; sıpor yapanlar değil, yiyip içenler daha yararlı olabilirler
Eğer bir de kitap ile beslenirlerse
Yani örnek ki at üzerinden inmeyen birine
Ne ders kitabı yazdıracaksın öğrenciler, okullar için,
Sıkıntı yere ya da zamana bağlı değildir
İnsan sıkıldımı(sıkıldı mı) sarayda da sıkılır, kulübede de
Sıkılmadımı(Sıkılmadı mı) da sarayda da sıkılmaz, kulübe de
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri içinde olan insanın canısıkılmaz(canı sıkılmaz)
Cansıkıntısı yanlış yolda olmanın ya da doğru yolda olmamanın sonuçudur,
Mutlu ise gerçekler ve doğrular umurunda değil demektir
Mutlu isen şikayet etmemelisin
Yahu insan en azından dünyanın içinin kor, ateş
İçinin bağırsak, bok, pis, tiksinç, iğrenç, mide bulandırıcı şeyler olmasından
Dünyanın, hayatın yalan, aldanış olmasından şikayetçi ya da mutsuz ya da hüzünlü olur,
Akıl-ruh sağlığın yerin de mi
Bu, içi lav, kor, ateş dünya üzerinde
Bu, için bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinçi, mide bulandırıcı halinle mi
Öyle ise sen delisin
Dünyada yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisleri içinde yaşayanların
Akıl-ruh sağlıkları yerinde olur
Onlar da sarayda yaşasalar bile mutlu olmazlar zaten.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 21.9.19/9.44


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021