ALEVİLİK'E DÜŞMANLIĞIN TEMEL NEDENİ SAVIM

Alevilik ya da Ali; insanlara, halkına ve insanlığa doğru sözlerle doğru şeyler öğretmeye çalışıyor, tıpkı dini tanımlayan Din hadisileri'nin de yapmaya çalışmakta olması gibi.

Ancak birileri Müslümanlığı ya da İslamiyet dini inançını(inancını) ya yalnızca Allah'a, onu da ya yalnızca namaz, oruç, kurban kesmek, hacca gitmek, aşure-helva-lokma dağıtmaya ya da buna bir de Muhammed'i eklemekle, onu da Din hadisileri dışındaki hadislerle ve sünetlerle(sünnetlerle) yapmaya çalışmakta. Oysa Ali Müslümanlığa ve insanlığa doğru, iyi, güzel sözler öğretmeye çalışmakta, ve İslamiyet'in de, insanlığın da dışında tutulabilecek, görmezden gelinebilecek sözler değil onlar yani birileri Müslümanlığı, İslamiyet dini inançını ya yalnızca Allah'ın sözlerine eşitlemeye çalışmakta ya da buna ek olarak bir de Muhammed'in sözlerini; yani Ali'nin sözleri ya İslamiyet'in dışında tutulmaya çalışılmakta ya da hadisler kadar değer, önem vermemeye çalışılmakta oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Bilim/İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' demekte, oysa Ali Çin'den de yakında, ve Çin Müslüman değil ancak Ali Müslüman.

Bu durumun arkasında kimler var?

Dikkat edelim ki Sünniler Amerikancı yani Abd karşıtı, düşmanı olmayan Sünni devlet, Sünnü ülke yok. Buradan da çıkarımlanabilir ki Ali'ye düşmanlığın ya da ilgisizliğin arkasında ya da Aleviliğe düşmanlığın arkasında Abd var.

Neden?

Çünkü Abd; Müslümanlara Din hadisileri gibi sözlerin ve Ali'nin sözleri gibi ruhsal, kültürel, bilimci/ilimci, insancıl, toplumcu, evrensel sözlerin öğretilmesini istemiyor çünkü Abd akıldışı, ahlakdışı, barbar, vicdansız bir dünya istiyor, kendi düzeni böyle olduğu için, yani kendi düzenini korumak için. Bu nedenle Abd ülkelerdeki kültürel, manevi değerlikli kişilere karalama saldırı içinde, örnek ki Türkiye'de Atatürk'e ve Mevlana'ya karşı, Hindistan'da Gandhi'ye karşı; yani Abd insanların ve toplumların felsefel, kültürel, erdemsel, manevi, evrensel, toplumsal, derin, bilimsel, ahlakçı, nitel düşünmelerini istemiyor.

Örnek ki İslamiyet dini inançından, dini tanımlayan Din hadisileri çıkarılırsa İslamiyet dini inançının evrensel ve bilimci hiçbir içeriği kalmaz. Din hadisleri diyor ki 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de yoktur; din ahlaktır, ahlak yoksa din de yoktur; bilim/ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimlerin uykuları bile cahillerin ibadetinden üstündür; alimler peygamberlerin varisleridir; sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler de hırsızdır; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'; çarşı Şeytan'ın mescididir'. Bu sözleri Kuran'da bulamazsınız.

Ali diyor ki; 'Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır; halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın; söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz; sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin; kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan; memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız, mektuplara ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz; ilim hiçbir servet ile satın alınmaz, onun içindir ki bir cahil ne derecede zengin olursa olsun en fakir bir alim ile kıyaslanamaz; fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider; şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar; fikir çatışmalarından hakikat çıkar(diyalektik felsefenin temeli bir söz); şerefli ve önemli bir mevkiniz olması için bilime sarılınız; fikir sahibi her şeyden ibret alır; faziletlerin başı ilimdir; fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir; yoksulluğun en kötüsü ahmaklıktır; dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz; gerçeğe karşı savaşan, yenilir; sevgiliye verilen en büyük hediye sadakattir; ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür; utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır; yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir; herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir; kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat edin; haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin; zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet; hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım; bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma; akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür; kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla; çok sert olma, kırılırsın, çok yumuşak olma, ezilirsin; makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur; dil; cismi küçük yırtıcı bir arslandır, onu sağlam bağla; kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim; bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması da çirkindir; şehvetle kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır(Zinaya, fuhuşa, bikiniye, mayoya, mini şorta, mini eteğe, dekolteye, çıplaklığa ve eşcinselliğe karşı güzel bir söz); erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir; nice oruçlu vardır ki; orucundan elde ettiği, ancak açlıktır; ilim alçaktakileri yükseltir, bilgisizlikse yüksektekileri alçaltır; ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma; insanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır; emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin; şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem; güzel ahlak, en iyi arkadaştır, müminin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır; haksızlık önünde eğilmeyiniz çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz; Allah'ın dini öyle bir hale getirilmiş ki tersine çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş; haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz; akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz; hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz; hiçbir işte gereğinden çok acele etme, dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar; mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir; çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz; ben öyle bir insan istiyorum ki iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi; insan terazinin kefelerine benzer, ya cehaletiyle hafif ya ilmiyle ağır olur; bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapamam; fazilet en iyi maldır, cömertlik en güzel mücevherdir, akıl, en güzel ziynettir, ilim, en şerefli meziyettir; dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir, düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur; dertlerimi kimselere söylemem, dostuma söyleyeyim de neden onu da üzeyim. düşmanlarıma söyleyeyim de neden onları sevindireyim; insanın değeri himmetincedir, gerçekliği adamlığıncadır, erliği yaptığı kötülükten utancı kadardır, temizliği ve namusu da kıskançlığı derecesindedir; yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir, yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol, kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın; Oğulcuğum, benden dört şey belle, ışlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık, korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir, soyun-sopun en yücesi güzel huydur; oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakın, sana fayda vermek isterken zararı dokunur, nekesle(cimri ile) eş dost olmaktan sakın, ona en fazla muhtaç olduğun zaman yardımına koşmaz, kötülük edenle eş dost olmaktan sakın, o, pek az bir şeye seni satar gider, yalancıyla eş dost olmaktan sakın çünkü o, seraba benzer, uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden; böyle böyle yüzlerce doğru, iyi, erdemli, evrensel, insani, medeni, ruhsal söz. Kuşkusuz ki genelde Batı ve Siyonizım(Siyonizm), özelde Abd, daha özelde ise kapitaliızım(kapitalizm/özel sektör/sömürü düzeni) ve siyaset böyle sözlerden ve böyle sözler öğretilmesinden hoşlanmaz; bu durumda din diye bir ilahi, o ilaha tapmak, dua gibi şeyler öğretilir yalnızca. Yani okullarda din dersi diye; Din hadisileri ve Ali'nin böyle sözleri öğretilse sorun yok ancak açık ki din diye bunlar değil de Arabçılık, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı, özel sektör/sömürü yandaşlığı, cehalet ve nefs öğretilmekte. Yani diyelim ki bir A dini var, ve dinde bir ilaha tapmak, ve Din hadisileri gibi sözler ile Ali'nin demin yazdığım gibi sözleri var, o dinden Din hadisileri'nin sözleri ve Ali'nin sözleri çıkarılırsa geriye yalnızca bir ilah ve o ilaha tapmak kalır yani o dinin anlamı, evrenselliği, bilimsel yanı kalmaz, işte dünyaya din diye böyle bir yaklaşım getirilmektedir, Abd-Kapitalizım(Kapitalizm)-Sömürgecilik-Sömürü-Siyaset-Hükümdarlar rahatsız olmasın diye; yani Alevilik'e düşmanlık gerçekte Ali'nin insanlara ve insanlığa söylediği, öğretmeye çalıştığı doğru, iyi, güzel sözler nedeni iledir yani Ali böyle sözler söylememiş olsaydı baştaçı edilirdi büyük olasılıkla; bakın ki din diye yalnızca Ali'nin sözleri değil, Din hadisileri yani Muhammed'in sözleri de öğretilmemektedir yani siyaset ya da özel sektör ya da devlet ya da hükümet kalkıp da 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır' sözünü nasıl öğretsin; bu durumda din diye ne yapılacak, 'Namaz kıl, oruç tut, kurban kes, hacca git, lokma dağıt, aşure dağıt, helva dağıt, adak ada, dua et' gibi şeyler öğretilecektir. Yani yalnızca Ali'nin yalnızca yukarıdaki sözleri bile başlıbaşına bir din dersidir.

Bazıları ya da birileri İslamiyet'i ya da Müslümanlığı 'İslamın şartları', 'İmanın şartları' adları altında 5-10 maddeye eşitlemeye çalışıyorlar oysa bakın yalnızca Ali'nin bile dini ilgilendiren onlarca sözü var, ve Ali'nin sözleri dışlanıp İslamiyet ya da din anlaşılamaz, hele ki Din hadisileri dışlanıp hiç anlaşılamaz yani İslamiyet ya da din 5-10 bedensel yani mekanik yani nicel maddeye eşitlenebilecek birşey değildir.

Din hadisileri ve Ali'nin yalnızca bu sözleri bile yaşam koçluğunun babası sayılır. Gerçek, doğru, iyi bir yaşam koçluğu istiyorsanız, işte Din hadisileri ve Ali'nin sözleri; alın uygulayın.

Yani okullarda din diye yalnızca Din hadisileri ve Ali'nin yukarıdaki tür sözleri öğretilse yeter ancak bunları öğretmezler, bunların dışında kalan şeyleri öğretirler çünkü bunlar akıldışı, ahlakdışı, bozuk düzenin işine gelmez. Yani onları öğretirlerse zinayı, genelevleri, bikinili pılajları/otelleri, barları, pavyonları, sıtriptiz(striptiz) kulübülerini(kulüplerini), gece kulübülerini, eşcinselliği, eşcinsel evliliği nasıl serbest bırakacaklar, ve Abd ve Ab ile dostluklarını, ve akıldışı-ahlakdışı, bozuk düzenlerini nasıl açıklayacaklar?

Bence; Alevilik düşmanlığı bu nedenledir, gerisi bahanedir, safsatadır.

Ancak görüntülerden açık ki Alevilik de yozlaştırılmış bir durum(hal) içindedir; semah nedir yani? Bir Alevilik internet sitesinde 'Semah' ile ilgili olarak şunlar yazılı: 'Semah Arapca kökenli bir sözcüktür. İşitmek, uçmak ve gökyüzü gibi anlamları var. Ayrıca terim olarak da müzik ezgilerini dinlemek, kendinden geçip dönmektir. Bu nedenle Alevilerin yaptıkları inançsal ritüele semah deniyor. Eldeki verilere göre semah sadece Alevilikte değil, bölgemizin eski inaçlarında da görülmektedir. Günümüzdeki yaygın inanışa göre Aleviler semahın ilk defa arşı aladaki kırklar ceminde dönüldüğüne inanırlar. İyi incelendiğinde semahın her figüründe bir anlam olduğu görülecektir. Semahta esas olarak gezegenlerin, güneş çevresinde dönüşleri simgelenir. Semah, günümüz inanışına göre ilk defa Kırklar meclisinde gerçekleştirilen inançsal bir ibadettir.'. Yani Ali 'Din, ibadet bilimdir/ilimdir, ahlaktır, birtakım erdemlerdir' diyor; Alevilik'in ibadet saydığı şeye bakın: Müzik dinleyip dönmek, kendinden geçmek'; bilim ne zamandır müzikle, dönmekle ve kendinden geçmekle öğrenilmekte? Bir de 'Eski inançlarda da görülmekte' diyor; yani İslamdan önceki akıldışı, bilimdışı inançlara ait bir durumun Ali ile ne işi var? Büyük olasılıkla; Alevilik'e dışından bir saldırı olduğu gibi, içinden de bir saldırı söz konusu olabilir çünkü görünen şeylerle Ali'nin dünyası arasında hiçbir benzerlik olmadığı gibi büyük bir zıtlık da var çünkü Ali 'Bilim, beyin, öğrenmek, erdem(fazilet)' diyor, bunlar 'Beden, dönelim, kendimizden geçelim' diyor, ne alaka yani?

Yani görülen ki çağımızda ne Sünnilik doğru yolda ne Alevilik ne Müslümanlar. Yani Türkiye'nin haline bir bakın: Bir kolunda Abd, Ab; bir kolunda sütyen-külot çıplak pılajlar; nedir yani bu; bu durum ne Müslümanlığa sığar ne Türklüğe; sığacağı tek biryer vardır, oda siyaset ve özel sektör denilen cehalet, nefs ve sömürü dünyalarıdır.

Ey Alevilik'e düşman ya da karşı olan Sünniler; peki madem neden Abd ve Ab ile dostsunuz; ve neden ülkenizde zina, genelev yani fuhuş, eşcinsellik, sütyen-külot ortalıkta dolaşmak, eşcinsel evlilik, ahlaka aykırı herşey, dine aykırı herşey serbest; yani siz doğru yolda iseniz ülkenizde bunlar neden var, bakın 'Din, iman, Allah, peygamber' diyen Akp iktidarı bile bunları yasaklamıyor, peki öyle ise bunları kim yasaklayacak, Chp mi, uzaylılar mı; yani Aleviler yanlış yolda ise siz doğru yolda mısınız?

Bence Aleviler kendilerine Alevi değil Aliciler deseler daha doğru olur; hem alev sözcüğü yanlış durumlara neden olabilir, ve Ali başka, alev başka, ne alaka yani?

Bence; Alevilik düşmanlığının arkasında Abd vardır çünkü İslam dünyasının felsefe, bilim, kültür, güzel sözler, evrensel sözler öğrenmesini ve üretmesini istemiyor; bu nedenle de Türkiye'de medeni, ahlaklı, insani, evrensel, kültürel İran filımlarının(filmlerinin) değil yalnızca barbar, pısikopat(psikopat), sosyopat, akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Amerikan filımlarının gösterilmesini istiyor, diye düşünüyorum.

Gerçek şu ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı herşey dine de, insanlığa da, insanca bir dünyaya da aykırıdır.

 

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 21.9.19/02.09


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020