YALITILMIŞ EĞİTİM ZORUNLU SAVIM

Eğitim yalnızca ders yani bilgi yani eğitim değil; nefssizlik, ahlak ve toplumdur da. Yani kişilere nefssizlik ve ahlak; topluma ise akıl ve ahlak olarak doğru insanlar vermeyen eğitim doğru eğitim değildir yani insanca insan ve insanca toplum yaratmayan eğitim doğru eğitim değildir.

Doğru eğitimin önünde ise altı temel engel var: 1- Siyaset, 2- Özel sektör, 3- Moda, 4- Pılajlar(Plajlar), 5- Eğlence yerileri(yerleri), 6- Akıldışı-ahlakdışı sanatçılar ve ünlüler, 7- Akıldışı-ahlakdışı medya ve tanıtımlar(reklamlar). Öyle ki bu şeyler bilimdışı inançlardan bile daha çok zarar vermekteler çünkü bilimdışı, yanlış inançlar yalnızca o inançlardan kişilere zarar verirken bu altı şey tüm topluma ve tüm insanlığa zarar vermekte; bilimdışı inançlar yalnızca bilimdışı inançlıları avuçlarına alırken bu yedi şey tüm toplumu ve tüm insanlığı avuçlarına almakta. Yani doğru eğitim; öğrencilerin bu yedi şeyden uzak, soyut, arındırılmış, yoksun bir ortamda olmayı gerektirmekte.

Doğru ortam bu nicel zorunluluğu gerektirmekte iken bir de felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulmayı gerektirmekte yani doğru eğitim hem o yedi şeyden uzaklığı, hem de bu üç şeyin egemenliği ve sürekliliği üzerine kurulu.

Ancak ne yazık ki demokrasi de, hukuk da, eğitim de felsefe, bilim, Din hadisileri üzerine değil; siyasetin ve özel sektörün yani cehaletin ve nefsin yani bilimdışılığın ve ahlakdışılığın çıkarları üzerine kuruludur. Yani doğru eğitim için eğitimin siyasetten ve özel sektörden de arındırılması zorunludur.

Yani biryanda(biryanda) siyaset, özel sektör, moda, pılajlar, eğlence yerileri, sanatçılar, ünlüler, medya; biryanda eğitim olmaz. Şu bir gerçek ki kötülük iyiliği; yanlış doğruyu yenmeye çalışır hep; öyle ki insanlar ellerinde yeni para ve eski, yıpranmış para varsa, yeni parayı değil eski parayı verirler alışverişlerinde. İyiliğe ve kötülüğe eşit haklar verilirse kötülük iyiliğe egemen olur, doğruya ve yanlışa eşit haklar verilirse yanlış doğruya egemen olur çünkü kötülük ve yanlış barbardırlar, acımasızdırlar, saldırgandırlar, akıldışıdırlar, ahlakdışıdırlar; bu nedenle eğitimi de, eğitim alanılarını(alanlarını) da, eğitilmekte olanları da kötüden ve yanlıştan korumak, uzak tutmak zorunlu.

Öğrenci biryanda ders alıyor, öteyanda(öte yanda) bikini, mayo, mini şort, mini etek, açıksaçık, daracık, cinsel sunumlu, cinsel tahrikli şeyler giyiyor, pirsing takıyor, dövme yaptırıyor, akıldışı-ahlakdışı sözde sanatçılardan abuksubuk müzik dinliyor; böyle eğitim olmaz. Öğrenci, eğitim kağıt gibidir; kötü, yanlış ise alev gibidir; kağıtı(kağıdı) ateşe tutarsanız kağıt yanar, ve tüm emekler ve tüm amaçlar boşa gider.

Siyaset ve özel sektör eğitimi akıldışılıktan ve ahlakdışılıktan yalıtmamakla eğitime en büyük kötülüğü ve yanlışı yapmakta.

Eğitimde; biryanda ciddilik, biryanda laylaylom olmaz. Akıldışı, ahlakdışı şeylerle birarada(bir arada); doğru eğitim olmaz; böyle bir eğitim kişilere yalnızca meslek, iş, para kazandırır ancak doğru kişilik, doğru hayat, doğru akıl, doğru mantık kazandırmaz, ve topluma da, insanlığa da manevi, ruhsal, nitel hiçbirşey kazandırmaz.

Batıyı örnek almayın; Batı her alanda yanlış ve kötü yolda. Batı eğitimi alim, alime değil; ancak akıldışı ve ahlakdışı insan ve toplum türü yetiştirir. Tek doğru yol; felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin birleştiği yerdedir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 15.9.19/07.57