CAMİLERİ SİLAHA SAVAŞA BENZETEN KAFA YAPISINDAN HAYR GELMEZ

'Minareler süngü, kubbeler miğfer
Camiler kışlamız, müminler asker
Bu ilahi ordu dinimi bekler.' diye bir dörtlük gördüm internette.

Bu konuda daha önce de bir şiir yazdım 'Minareler süngünüz değil kaleminiz, gök kağıtınız' olsun diye.

Camileri silaha, savaşa benzeten kafa yapısından hayr gelmez.

Çünkü bu kafa yapısı hem Din hadisileri dediğim, dini açıklayan hadisleri bilmiyor demektir hem de bu sözler şiddet, silah, savaş kültürü içerir ki böyle bir kültürün din ile de, Din hadisileri ile de hiçbir ilgisi alakası olmadığı gibi zıtlığı da vardır çünkü Din hadisileri'nden birisi 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz' der, birisi de 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten eftaldir' der yani İslamiyet ve dinderi(peygamberi) silahı, savaşı övmez, ilimi över ki bu yüzden de 'İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin', 'Alimler peygamberlerin varisleridir', 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri cennettir', 'Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır' demiştir.

Bu dörtlük Ziya Gökalp'e aitmiş. Ziya Gökalp'in dinden, İslamiyet'ten, Din hadisileri'nden anlamadığı belli ki ırkçılıkla suçlanan, 1923 yılında yayınladığı 'Türkçülüğün esasları' adlı bir kitabı da vardır.

Bu dörtlüğün olduğu şiir Osmanlı zamanında yazılmıştır yani Cumhuriyet kültürü ve Atatürkçülük ile ilgisi yoktur.

Herşeyden bu dörtlük İslamı da dini de anlamamaktır ve üstelik de insanları, toplumları din diye, İslam diye dinle, İslam'la alakasız, yanlış yönlere yönlendirmektir oysa din silaha, savaşa değil Din hadisileri'nin de dediği ilime yönlendirmektir. Dolayısıyla bu dörtlük şiddet kültürü içermektedir ve daha da büyük yanlış olarak dini, İslam'ı şiddetle özdeşleştirmektedir.

Cami nedir? İslam. İslam nedir? Din hadisileri. Din hadisileri ne diyor? 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur' diyor. Öyleyse camiler silaha, savaşa değil ilime benzetilmelidir ve yönlendirilmelidir.

Kendi ibadethanesini bile, peygamberi 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz' demesine karşın ilime değil de silaha, savaşa benzeten, yönlendiren bu kafa yapısı hem daha kendi dinini anlamıyor demektir hem de yalnızca Türkiye ve İslam dünyası için değil insanlık için de tehlikelidir ve zararlıdır bu yüzden. Yani sen kendi camini bile Din hadisileri'ne aykırı olarak yani İslam'a ya da dine aykırı olarak silaha, savaşa benzetiyorsan Müslüman olmayanların senden korkusunu 'İslamofobi' olarak tanımlayamazsın ki insanların, insanlığın silahtan, savaştan korkması doğaldır, olağandır, haktır, özgürlüktür, insanca bir durumdur.

Anlaşılıyor ki birileri İslam'ı ya da dini Din hadisileri ile anlamak yerine alakasız şeylerle anlamayı kendilerine nefs ve zafer edinmişlerdir. Zaten böyle sözlerin arkasından dinden, Din hadisileri'nden anlamayanlar giderler.

Bu sözler açık ki ilim üzerine kurulu, Din hadisileri üzerine kurulu olmayan, başka milletlerin vatanlarını işgal ekonomisi, haraç ekonomisi ve silah, savaş, işgal üzerine; ve silahsız, savaşsız yapamayan saldırgan bir dünya üzerine kurulu Osmanlıcı kafa yapısına aittir ve bu tür sözleri de ancak o kafa yapısındaki kişiler sever.

Bu kafa yapısının ne dine ne İslam'a hayrı olmayacağı gibi insanlığa da hayrı yoktur, tam aksine büyük bir zararı, kötülüğü vardır.

Ziya Gökalp'in ve yandaşlarının sözlerinin içlerine bir bakın, bakalım bakalım 'Din ilimdir' diyen tek bir sözleri var mı? Dinin ilim olmadığını bilmiyorsan sen zaten dini bilmiyorsun demektir.

Bence camileri ilime değil de silaha, savaşa benzeten bu tür sözler dinin, İslamiyet'in asıl düşmanlarıdır çünkü insanları ve insanlığı ilimden uzaklaştırıp silaha, savaşa yönlendirmektedir.

Sonra da kalkıp kimse 'Batı Müslümanların arasına nifak sokuyor' gibi sözler etmesin; asıl nifak işte bu tür sözlerdir çünkü ilimden uzaklaştırır ve en büyük nifak ilimden uzaklaştırmaktır. Bu tür sözler İslam dünyasını dinin bile temeli olan ilimden uzaklaştırır ve şiddete, silaha, savaşa, teröre yönlendirir ve İslam dünyasının asla iki yakası bir araya gelmez çünkü ilim yerine savaşa koşmak en büyük yenilgidir.

Önerim ki camiler ilimhaneleriniz, kubbeler mürekkep hokkalarınız, minareler kalemleriniz, gökler kağıtlarınız olsun. İşte o zaman sizden korkarlarsa, kaçarlarsa İslamofobi'den söz edebilirsiniz.

Din, İslam silah, savaş, şiddet değil ilimi istiyor, ilim öğrenmenizi istiyor.

Ziya Gökalp gibilerin sözlerinin yanlarına bakın. Yanlarında Din hadisileri'ni bile bilmeyen, cehalete ve nefse esir düşmüş, siyasetçi, ticaretçi gibi insanlar vardır.

Camileri ilim yerine silaha, savaşa benzetmek dine de, İslamiyet'e de, ilime de ihanettir.

Durkheimcı bu kafa yapısı ilim açısından da, din açısından da, İslamiyet açısından da yanlış yoldadır ve ancak, yalnızca yanlışa götürür tıpkı günümüzde olduğu gibi.

Camileri ilim yerine silaha, savaşa benzetenleri üzüntüyle kınıyorum. Bilmelidirler ki onlar dine de, İslam'a da, Din hadisileri'ne de ihanet içindedirler ve onların çağları, günleri kaostan, korkunçluktan, karanlıktan, çöküşten, savaştan, kandan, şiddetten, insanlıktan çıkmışlıktan, dinden çıkmışlıktan, İslam'dan çıkmışlıktan, barıştan çıkmışlıktan, sevgiden çıkmışlıktan, utançtan başka şey olmayacaktır. Din ilimdir ve ilim de sevgidir. Size en doğru dini ilim, en doğru sevgiyi de ilim öğretir. İlimsiz kalan; doğru dinsiz de, doğru sevgisiz de kalır.

Bu dizeler ilimsever değil silahsever, şiddetsever ve savaşsever bir ruhun yani yanlışın mutluluğudur, hazzıdır, zevkidir, cehaletidir, nefsidir.

Tek yol savaş değil ilimdir. Ve din savaş değil ilimdir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 13.9.16/07.37

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020