AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI AJANLIK PEŞİNDE Mİ?

Ajanlık, yani casusluk anlamında ajanlık değil; bir amaç(amac) için, bir amaçı ya da değişimi gerçekleştirmek için etkinlik, çalışmak, var oluş, sonuçlar yaratmak tıpkı tıb bilimindeki 'ajan' teriminde olduğu gibi ajanlık örnek ki akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı sanatçılar-ünlüler, eşcinsellik, tanıtımlar(reklamlar), müzik, sinema, ve akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm) akıldışı-ahlakdışı bir insanlık türü yaratmak için ajan olarak kullanılmakta dünyada.

Türkçesi ile 'Avrupa imar ve kalkınma bankası'.

Avrupa imar ve kalkınma bankası; 2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak imiş.

Bir banka. Ve ilgilendiği konu: Cinsiyet eşitliği.

Araya sıkıştırmışlar.

Yani insan eşitliği ya da bilimsel bir ülke ya da ahlak falan değil; bacak arası. Kuşkusuz ki 'Cinsiyet eşitliği'nin içinde eşcinsellik de var, belki de ya da büyük olasılıkla asıl amaç da budur.

Yani biryandan(bir yandan) para verip, biryandan da Türkiye'de gittikçe erimekte, yok olmakta olan ahlaki yapıya bir darbe de kendisi vurmak istiyor olmalı.

Peki sende; insan eşitliği, ve patron-işçi eşitliği var mı Avrupa? Örnek ki patronlar istedikleri gibi işyerlerini terk ederlerken; işçi 'Hastayım' deyip işe gitmediğinde, patronu onu çarşıda gezerken gördüğünde, işten atıyor musun, atmıyor musun?

Ya sen alt tarafı bir bankasın; alim, alime değil. Ne ilgisi var imarın ve kalkınmanın cinsiyet ile? Demek ki Avrupa felsefe, bilim, ahlak, medenilik, insanlık, akıl, mantık, erdem üzerine değil ekonomi ve cinsiyet üzerine kurulu.

Bence Türkiye de Avrupa'ya 'Ahlaklı olmak' ilkesini ya da dini tanımlayan Din hadisileri'ni götürsün. 'Bi mama, bi ahlak; bi mama, bi ahlak' yapsın.

Yani kapitalist olmuşlar; kendilerini alim, alime sanıyorlar; milletin parasını aldıkları yetmiyormuş gibi bir de ahlakını, beyinini(beynini), ruhunu, kişiliğini kendilerince değiştirmeye çalışıyorlar; beyinyıkama, toplum mühendisliği, algı operasyonu yapıyorlar ki bu durum da akıldışı-ahlakdışı modanın ve akıldışı-ahlakdışı modanın masum olmadığını, bunların ve Türkiye'de akıldışılığın ve ahlakdışılığın yayılmakta olmasının arkasında Abd'nin ve Avrupa'nın olduğunu göstermekte.

Yani boşuna değil; televizyonda genelde, özelde ise banka tanıtımlarında abuksubuk, saçmasapan, tuhaf tuhaf tiplerin oynatılması; ve televizyonun akıldışı-ahlakdışı yarışmalarla ve yayınlarla dolması.

Yani Avrupa'nın akılı fikiri parada ve cinsiyette. Bu mu yani medeni, demokrasici, insani, kalkınmış, uygar Avrupa?

Farkında olun ki Avrupa'dan dünyaya düşünür(filozof) değil; fahişe yayılıyor artık.

Ey Avrupa; sen cin misin, cins misin?

Bence Avrupa'yı da dini tanımlayan Din hadisileri ile eğitmek gerekli.

Cebinde para, aklında cinsellik; işte bu o sözde büyük Avrupa.

Ben de Avrupa'da çıplaklığın, pornonun, zinanın, fuhuşun, eşcinselliğin yani ahlaka aykırılığın yasaklanmasını istiyorum. Türbanı bilimselliğe aykırı diye yasaklıyorsan; bikiniyi, mayoyu yani ortalıkta sütyen-külot gezmeyi yani çıplaklığı, pornoyu, zinayı, fuhuşu, eşcinselliği de ahlaka aykırı diye yasaklaman gerekiyor, eğer mantıklı olduğunu söylüyorsan çünkü mantığa ahlak da dahildir çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, insan olmanın ve insanlığın en yüksek aşamasıdır. Ha'di bakalım?

Felsefe geçmişinin üzerinde saçmasapan şeyler yapıyorsun; dünyaca ünlü felsefecilerinin, yazarlarının, şairlerinin ününü sömürüyorsun çünkü var olan durumunun onların amaçladığı durum ile hiç ilgisi yok.

Evet; Türkiye de Avrupa'ya sebze, meyva(meyve) satmak yanında bir de Avrupa'yı dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygun duruma getirmek yani Avrupa'yı ıslah etmek amaçı(amacı) taşısın.

Ya ne kadar akıldışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık, bilimdışılık varsa tümü Avrupa'da var; utanmadan bir de kendini dünyanın alimi, egemeni, üstünü, önderi, lider, mükemmeli sanıyor. Ya Engizisyon senden çıktı, Naziler senden çıktı, Bosna-Hersek katliamcıları senden çıktı; sömürgelerine çektirmediğin kalmadı; daha ne konuşuyorsun sen? Bak Avrupa; ülkelerinin ya da devletlerinin adları değişmeden, ülkelerindeki kırallıklar(krallıklar), kıraliçelikler(kraliçelikler) kalkmadan; senin ne insan adına ne de insanlık adına konuşmaya hakkın var. Önce Türkiye kadar olmayı başar ve ülkelerinin adlarını değiştir çünkü yoksa o adlarla o ülkeler ve sen Engizisyon'a da, Nazilere de, Eski kırallıklarına(krallıklarına) da sahiplenmiş durumdasın çünkü ülkelerinin adları o dönemlerdekileri ile aynı yani sen önce kendini değiştir; alim olan Platon'du, Sokrat'tı, Galile idi, sen değilsin.

Sen önce; utanmayı öğren.

Bu ülkeyi kirli parana muhtaç edenlere de yazıklar ve lanetler olsun.

Ve sen ey Avrupa imar ve kalkınma bankası; sen düşünür, alim, alime, bilimci, bilge değil bankacısın, kapitalistsin; ve sen git önce Avrupa'nın ruhunu imar et, Avrupa'nın ruhunu kalkındır.

Bu yaptığın bence; Türkiye'nin toplumsal yapısını kendine göre değiştirmeye çalıştığın bir ajanlık etkinliğidir, Türkiye'ye karşı bir ajanlık etkinliğidir. Türkiye toplumunu kendi akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, yoz toplumuna benzetmeye çalışıyorsun.

Bil ki bizde cinsiyet değil; akıl, ahlak ve insanlık geçerlidir. Sen ise insanlığın cinsiyet denilen ilkellik aşamasındasın günümüzde bile. Belli ki ne Din hadisileri'ni biliyorsun ne Atatürk'ü, ne felsefeyi, ne bilimi, ne insanlığı anlamışsın.

Arabçı ve Osmanlıcı siyasetçiler; Arabçı ve Osmanlıcı darbeciler; ve Arabçı ve Osmanlıcı özel sektör ülkeyi bu duruma getirdi işte oysa dahi Atatürk olağanüstü bir Türkiye yaratmışdı(yaratmıştı). Tümünün malına mülküne el koyulmalı ve Türkiye'nin borçları kapatılmalıdır ve Türkiye Atatürk'ün çizdiği yola ya da Din hadisileri'nin yoluna devam etmelidir ki Din hadisileri de, Atatürk de 'Önce bilim/ilim ve ahlak' diyor; insanlıktan kopmuş Avrupa ne diyor: 'Önce para ve cinsiyet' diyor; Freud'un oral-anal dönemini özelde Avrupa, daha özelde özel sektör, genelde Batı henüz aşamamış belli; cep, yemek borusu ve bağırsak birbirlerine benziyor(benziyorlar) zaten.

Avrupa ve Abd belli ki Türkiye'yi İslam dünyasının bağırına(bağrına) bir alim gibi değil, bir hançer ya da bir asit gibi sokmaya çalışmakta.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 13.9.19/02.37


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020