FLOYD VE KARISI

İnsanları ve olayları anlamak çok kolaydır. Ahlaka aykırı giyimli insan ahlakı yani zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, insanlığın en üst nitel aşamasını bırakmış demektir; nefs kölesi demektir ki nefs de hem en büyük cehalettir hem kötülüklerin hem amaçı hem nedeni hem de önce akılı yok eder, sonra da ahlakı yani insanca insan olmak özelliklerini. Açık ki ahlaka uygun her giyim doğru insan demek değildir çünkü doğru insan olmak için bilim de gerekir ancak ortalıkta ahlaka aykırı giysi ile dolaşan insanda ahlak olmadığı kolayca anlaşabilecek birşeydir; konunun bilim yönü ise bilim ya da mantık ile anlaşılır. Yani doğru insan bilim ve ahlak içinde olan insandır.

Olayları anlamak da oldukça kolaydır; arkasından gidilen kişinin ya da kişilerin ya da kişilerin arkalarından giden kişilerin ya da kitlelerin akıl, mantık ve ahlak durumlarını anlamak yeter; eğer akıldışılık ya da ahlakdışılık varsa gidenler de, gidilenler de yanlış yoldadır.

Abd'de George Floyd isimli bir Zenci/Siyah/Siyahi öldürülmüş, Beyaz/Beyazi/Ak/Aki bir bay polisçe. 'Zenci' demek istiyorum çünkü 'Siyah, siyahi' demek renkçiliktir, biyolojiciliktir yani bir tür ırkçılıktır oysa 'Zenci' coğrafi ve kültürel bir durumdur; yani 'Türk' yerine 'Sarı' demek gibi birşeydir, 'Zenci' yerine 'Siyah' demek, yani gerçekte 'Zenci' değil 'Siyah, siyahi' aşağılamaktır, küçümsemektir, ilkelliktir, gericiliktir, mantıksızlıktır.

George Floyd'u kahraman ilan ettiler birileri.

George Floyd hakkında hiçbirşey bilinmese ya da George Floyd hakkında yalnızca doğru, iyi, güzel şeyler bilinse idi kuşkusuz ki sorun yoktu ancak medyadaki haberlere göre bu kişi dolandırıcılık, sahte para işi yapan biri imiş yani insanları dolandıran, insanların canlarını mali açıdan yakan biri imiş; kimbilir kaç kişinin canını yaktı, dolandırıcılık, sahtecilik ile? Kuşkusuz ki suçlu da olsalar insanlara insanlıkdışı davranılmamalıdır, bu konuda bir sorun yok ancak topluma kötü örnek olan, topluma kötülük eden kişilerin 'kahraman' yapılması da yanlıştır. Yani, George Floyd açısından durum hiç de iyi değil. Yani kim, kendisini dolandıranların kahraman ilan edilmesini ister?

Bir de George Floyd'un karısına bakalım. Amanın o da ne; kadın bildiğimiz şişko(obez), belki en az 100 Kg yani kadın kendini yemeye içmeye adamış. Yoksul bir bayın karısı nasıl böyle olabilir yoksa bay kazandığını karısına yedirmiş yoksa dolandırıcılık, sahtecilik paraları ile gösterişli bir hayat içindeler mi idi? Kadının kilosunu geçelim, ya tırnakları; kadının tırnakları gerçek mi, takma mı bilemiyorum ancak 5 Cm civarındalar, beyaz(ak) renkliler) ve uçları da çengel gibi, yani elleri aslan, kaplan pençesi gibi; bedeninde de dövmeler var yani örnek ki sanki akıldışı-ahlakdışı Kim Kardashian'ı ya da başka akıldışı-ahlakdışı bir ünlüyü kendine örnek, amaç almış gibi. Yani açık ki kadın tıkınmak ve moda kölesi durumda; kocası da ailesini geçindirmek için dolandırıcılık sahtecilik yapsın, büyük vicdansızlık; sonra da kalkmış televizyon kameralarına ağlayıveriyor, 'Kocamı öldürdüler, kim ne derse desin o iyi bir insandı' diye; bakın bir de 'Kim ne derse desin' diyor yani kimseyitakmıyor(kimseyi takmıyor), bencil, sorumsuz, benmerkezci, 'Sana ne, bana ne, kime ne'ci biri ki zaten böyle olmasaydı idi kocasının dolandırıcılık, sahtecilik yapıp insanların canlarını yakmasına, insanlara zarar vermesine karşı çıkardı.

Ezilmişlik, aşağılanmışlık kendini kas ya da barbarlık ya da gösterişli giyim ya da takı, dövme ya da mide düşkünlüğü yani şişman olmak gibi şeylerle tatmin, mutlu etmeye, üstünleştirmeye çalışır. İnsanların ve toplumların, kendilerini 'Ezilen, ezilmişlik, aşağılanmışlık' içinde görmeleri ya da sanmaları doğru sonuçlara pek yolaçmaz(yol açmaz) yani ezilmeye, aşağılanmaya da; ezenlere, aşağılayanlara da önem, değer vermemek, ilgi göstermemek, yalnızca bilime, ahlaka, beyine, ruha, erdemlere ve nefssizliğe sarılmak gerekir; altın, çamura düşmekle değer yitirmez ancak içine altın düşse de çamur çamurdur, çamurdan, çamurluklardan ve çamurlardan uzak durmak gerekir.

Kardeşi mi, arkadaşı mı ne, 'George Floyd da iş arayan milyonlarca işsiz Amerikalıdan biri idi' dedi. Peki işsiz bir insanın karısı balina gibi ve moda köleliği, gösteriş içinde mi olur? Kadının kocası öldürülmüş, kadın aslan tırnağı gibi tırnakları ile ortalıkta; gerçek tırnak ise kesmemiş, takma tırnak ise çıkarmamış; yani karını(karnı) doymuş da bir de takma tırnakları kalmış. Sonra bir de neden beyaz(ak) renkteler; neden siyah(kara) değiller, yani demek ki beyazlığa bir özenti var, zaten savım ki eğer siyah renkli insanları beyaz yapacak bir ilaç üretilse ve parasız verilse, beyaz olmak istemeyen siyah pek ya da hiç kalmaz ki Michael Jackson'da olduğu gibi.

Yani hangi açıdan bakarsak bakalım bencillik, sorumsuzluk, kötülük. Öyle ise 'Kahraman' olan ne?

Gelelim onu öldüren zalim polise. O polis ırkçılık ile davranmamış olabilir; onlarca, belki yüzlerce insanı dolandırmış bir vicdansızı, acımasızı yakaladığı için 'Başkalarının canını yakmak nasılmış, gör bakalım' mantığı ile davranıp, yanlışlıkla George Floyd'u öldürmüş olabilir tıpkı Abd askerlerinin terörcülere(teröristlere) yaptıkları gibi, yani o polisingözünde(polisin gözünde) de George Floyd onlarca, belki yüzlerce kişiyi dolandıran; onlarca, belki de yüzlerce kişiye kötülük eden ve kötülük edecek olan bir 'terörist' durumunda idi yani polis belki de bir terörist yakalamış olmanın zafer havası ve zafer sarhoşluğu içinde idi, ırkçılık tepkisi içinde değil de? Bu duruma olasılık kazandıran iki şey de oldu: 1- Newyork'da 75 yaşındaki bir adam iki polisin itmesi sonuçu yere savrulup düştü, ve adam Siyah değil Beyaz. Bu iki polis açığa alınınca bir polis derneği üyesi 57 polis dernekten istifa etti, açıklama ise şu oldu: '57 üye, sadece emirleri yerine getiren 2 polise yönelik muamele nedeniyle tiksinti içinde istifa etti.'. 2- Minneapolis şehir yönetimi, polis tutuklamalarında, 'Zanlının boynuna baskı uygulama yetkisi'nin iptali yönünde karar aldı. Yani o polisin Floyd'un boyununa botu ile basması ırkçılıktan ya da öldürme kasıtından ya da düşmanlıktan olmayabilir; yönetmelik gereği olabilir. Bir de şu var: Sürekli ve yoğun sıpor(spor) barbarlık, vahşilik, saldırganlık, ilkellik gibi şeyler geliştirebilir, sıpor yapanlarda yani çağımızda eskiden olduğu gibi sıpor ve medeniliği birlikte görmek oldukça zorlaşmakta çünkü sıpor artık Conan, Zeyna, Terminatör, Bruce Lee gibi örneklerle zirveleştirilmekte, yani bu barbarlık, vahşet durumu sıporu yanlış amaç ile yapan herkes için geçerli; Atatürk bunu çok önceden anladığı için ki 'Ben sıporcunun(sporcunun) ahlaklısını severim' dedi ancak ahlakdışı moda, ahlakdışı turizım(turizm), ahlakdışı medya, ahlakdışı ünlüler, ve hertürlü ahlakdışılığı serbest bırakan siyasetçiler yüzünden ahlak konusu sıpordan da iyice dışlanmakta yani moda, turizım ve medya gibi sıpor da artık insanlık için iyice, büyük bir tehlike, zararlılık, düşmanlık durumuna gelmekte tıpkı sigara, içki, uyuşturucu gibi, yani gerçekte asıl suçlular, asıl sorumlular hertürlü ahlakdışılığı ve hertürlü akıldışılığa serbest bırakan siyasette, siyasetçilerde ki bakın polise boyuna basma yetkisini bile vermiş siyaset, siyasetçiler, böyle saçmalık bu nedenle oluşmuş yani polis, keyifinden ya da ırkçılıktan ya da düşmanlıktan ya da vahşilikten basmamış Floyd'un boyununa durumu olabilir.

Birileri de kalkmış 'George Floyd ölümü ile dünyayı değiştirdi' falan diyor. Ne olacak; Hitler de dünyayı değiştirmişdi; önemli olan şey dünyayı değiştirmek değil, dünyayı bilim ve ahlak ile değiştirmek, yani dünyanın ve insanlığın tek doğru değişimi ancak bilim ve ahlak iledir; peki hani nerede bilim ve ahlak? Açık ki cehalet ve nefs içindeki insanlar 'Hareket berekettir' gibi bir anlayış içinde oysa gerekli olan şey bilim ve ahlak ki zaten Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim(ilim) ve ahlak' dedi. Ne yapmış Floyd; Abd'ye ya da insanlığa ya da dünyaya bilimsellik ve ahlak mı getirmiş?

Çağımız akıldışılık ve ahlakdışılık dünyası durumunda ki savım ki akıldışı-ahlakdışı, kürsel ve derin bir güç bunu yapmakta. Bu nedenle de birileri çözüm, umut, kurtuluş, özgüven, güç, var oluş, tepki diye akıldışı ya da ahlakdışı yollara ya da akıldışı-ahlakdışı kişilere bile sarılmakta yani 'George Floyd bahane, akıldışılık-ahlakdışılık şahane' gbi bir durum. Akıldışı-ahlakdışı bir kitle ya da toplum nereye gidebilir ya da nereye gitmek isterki(ister ki); kuşkusuz ki bilimsel ve ahlakçı bir dünyaya değil; akıldışı-ahlakdışı Madonna'nın, akıldışı-ahlakdışı Lady Gaga'nın arkasına takılmış milyonlarca insan yok mu? Açık ki akıldışı-ahlakdışı modanın ve akıldışı-ahlakdışı ünlülerin etkisinde kalan bir kitle toplumsal histerik bir hezeyan arayışı, çılgınlığı ve hazzı içinde.

Bir de Abd'deki Zenci ya da Siyah düşmanlığına bakalım. Zinanın, fuhuşun, eşcinsel evliliğin, ensestliğin, pornonun, çıplaklığın, esrarın bile serbest olduğu Abd açık ki akıldan da, ahlaktan da çıkmış, uzaklaşmış durumda. Buna tepki gösteren Beyazlar da var ki bence Beyazların büyük çoğunluğu buna tepki gösteriyor. Zenciler ya da Siyahlar ya da Siyahiler ise hem ezildiklerini, horlandıklarını söylüyorlar hem de görüldüğü gibi, akıldışı-ahlakdışı Beyaz ünlüleri taklit etmeye çalışıyorlar; erdemli, olgun, ağırbaşlı, efendi, medeni, ahlaklı, nitelikli davranmak yerine, bu da ahlakçı Beyazları daha da öfkelendiriyor olabilir yani Zencilere ya da Siyahlara ya da Siyahilere tepki renkleri yani ırkçılık nedeni ile değil de 'Neden o akıldışı-ahlakdışı Beyaz ünlülere uyuyorsunuz, onları baştaçı ediyorsunuz?' yönünde olabilir yani gerçekte tepki Zencilere/Siyahlara/Siyahilere değil de genelde ahlaksızlığa, özelde ise ahlaksız Beyaz ünlülere olabilir; bir de nerede suç ve ahlaksızlık varsa altından Siyah/Siyahi/Zenci de çıkıyorsa. Yani Siyahları/Siyahileri/Zencileri kurtaracak olan şey kendileri değil bilim ve ahlaktır, bilime ve ahlaka sarılmalarıdır. Düşünün ki bir de bunca Siyah/Siyahi/Zenci Amerikalı ünlüye karşın Siyahlar/Siyahiler/Zenciler yine de bir saygınlık sağlayamamışlarsa; demek ki öncelikle Siyah/Siyahi/Zenci ünlülerde bir ahlak sorunu olmalı; yani bir düşünün ki parasında bile Türkçesi ile 'Tanrıda birleştik' yazan bir ülkedeler.

Açık ki insanlık bir lider, önder yokluğu ve arayışı içinde; çözüm diye de kendilerine hareket ve heyecan veren herşeyin arkasına takılıyor oysa tek doğru yol Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'tır.

Yani, George Floyd'a bakılsa, doğru biri değil; karısına bakılsa, doğru biri değil; yalnızca iyi olmak yetmez, doğru da olmak gerekir; doğru yoksa kahramanlık ya da baştaçı etmek neden? Floyd da, karısı da iyi biri olabilir ancka açık ki kendisi de, karısı da doğru biri değil.

Yani, açık ki George Floyd'un öldürülmesi ile sorun yapılan şey gerçekte Siyah/Siyahi/Zenci olmak ya da insani amaçlar değil de akıldışı-ahlakdışı bir var oluşun egemenliğinin dayatılması.

Düşüncem ki Abd birgün Beyaz Abd ve Siyah Abd ya da Ahlaklı Abd ve Ahlaksız Abd diye iki ülkeye bölünebilir ya da Beyazlar Abd'den ayrılıp yeni, Beyaz bir devlet kurabilirler çünkü bu ahlaksızlık, bu akıldışılık, bu yozluk ile ne millet olunur, ne devlet, ne ülke, ne onur-gurur, ne de insanlığa, dünyaya liderlik, önderlik. George Floyd'un öldürülmesine tepkide ortalığı yağmacılığın sarması Abd'nin de, Siyahi kitlenin de doğru bir dünya içinde olmayışının bir başka göstergesi durumunda.

Gerçek ki sorun Siyah/Siyahi/Zenci olmak değil; akıldışı ve ahlakdışı olmak. Yani, Rap müzik diye yapılan şeye bakın; Rap müzikten bilim, ahlak, akıl-ruh sağlığı, ve insanlık adına ne beklenilebilir? Yani bence denilmek isteniyor ki Zencilere/Siyahlara/Siyahilere Beyazlarca 'Beyazlar ahlaksız; siz ezilenlersiniz, horlananlarsınız, Afrika gibi açlık ve yoksulluk içindeki bir dünyanın temsilcilerisiniz, siz bari ahlaklı, mantıklı, akılı başında olun.'.

Yani açık ki Abd'de gelişmekte, yükselmekte, güçlenmekte olan asıl şey Siyahların/Siyahilerin/Zencilerin öfkesi değil; ahlak isteyen Beyazların öfkesi ki bundan öteki ülkeler de ders, sonuç almalılar ki demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, insanca insan olmak da 'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' ile başlar.

Bence; Zencilerin/Siyahların/siyahilerin başına da, ülkelerin başlarına da, tüm insanlığın başına da bilim ve ahlak içinde liderler, önderler zorunlu.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 6.6.20/02.48


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020