MUHAMMED NEDEN DÜNYANIN EN BÜYÜK DAHİSİ SAVIM

İslamiyet dini inançının(inancının) ve Arabların dahi önderi Muhammed için 'Yalnızca Arabların ve Müslümanların değil; insanlığın, dünyanın da en büyük dahisi' diyorum.

Neden diyorum?

Çünkü Muhammed tarihte, dünyada ilk kez hem bilim/ilim ile dini açıkça ve kesin dille birleştiren hem de dini yalnızca bilim temeli üzerine değil ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, güvenilirlik, medenilik, nefssizlik, inziva' gibi değerleri üzerine oturtan ilk insandır.

Kuşkusuz ki dini inançlarda bilim arayışı en baştan vardı ancak dolaylı olarak, örtük olarak vardı çünkü dini inançlarda ne baştan beri akıl yani 'Doğru olan, gerçek, mantık' arayışı vardı; örnek ki Abraham'ın(İbrahim'in) putları kırması, Mose'nin(Musa'nın) Firavun'a başkaldırısı hem akılı yani mantığı yani doğruyu yani gerçeği yani bilimi arayışlar idi; bu durumun farkında olan Muhammed bu durumu 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de yoktur, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin, alimler peygamberlerin varisleridir, alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür, dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' sözleri(hadisleri) ile din ile bilimi tarihte ilk kez açıkça, kesinlikle birleştirmiştir.

Bu neden çok önemlidir? Çünkü Muhammed olmasa idi din bilimdışılık, bilime aykırılık olarak kalacaktı hep, ve insanlık ikiye ayrılacağından asla birleşemeyecekti çünkü bilimsel olanlar dine, dinli olanlar bilime karşı çıkacaklardı; Muhammed bilimci sözleri ile iki dünyayı, iki kitleyi de en azından kuramsal(teorik) ve olanak olarak birleştirmiş oldu yani hem dinin hem bilimin hem insanlığın yönünü doğruya doğrultmuş oldu.

Bilim, teknoloji, bilimde dahiler, teknolojide dahiler, icatlar Muhammed'den önce de vardı ancak dinin bilim, bilimin dine ile açıkça, mutlak olarak birleştirilmesini Muhammed yaptı yani kendisinden önceki bilimcilerin, mucitlerin yapamadığı, ve çağımızda bile yapılamamış birşeyi yapdı, ve üstelik de tüm insanları birleştirmenin, birlik yapmanın, kardeş yapmanın, tek insanlık birliğinin yolunu açdı. İşte bu nedenle Muhammed dünyanın, insanlığın en büyük dahisidir. Yani 'Bilim istiyorsan da dine gel; ahlak istiyorsan da dine gel' dedi yani dinsizler ile dini inançlıları tek bir noktada birleştirdi. Yani bundan büyük deha, dahilik mi olur?

Yani Muhammed 'Din bilimdir' demese idi din bilimin ve insanlığın düşmanı olarak kalacaktı.

Ben de dinsizdim ancak Muhammed'in 'Din bilimdir ve ahlaktır' diyen sözlerini bulunca dinsizliği bırakdım, ve hiçbir dini inançtan olmayan yani Din hadisileri'ne uygun, din hadisileri'ne ait dinli oldum yani en doğru yolu buldum. Yani akılı başında insanlar bilime yani mantığa ve ahlaka sırt dönemezler ki akıl-ruh sağlığının ölçütü de zaten mantık ve ahlaktır yani Din hadisileri yalnızca gerçek, doğru dini değil, akıl-ruh sağlığını da getirmektedir.

Gerçek ki 'Din halkın afyonu' değil, bilimidir; dini tanımlayan, 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, dürüstlüktür, güvenilirliktir, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır, insanlıktır, dostluktur' diyen Din hadisileri'ni bilmeyenler afyonluluk yani cehalet içindedir asıl.

Din hadisileri dünyadaki savaşları, düşmanlıkları, kötülükleri, yanlışları, yozlaşmaları sona erdirecek ve sonsuza kadar önleyecek tek yoldur.

Yani dinli olmak için Müslüman ya da Hıristiyan(Hristiyan) ya da Yahudi ya da Budist ya da öteki dini inançlardan olmanız ya da Arabları ya da Muhammed'i sevmeniz gerekmiyor; Din hadisileri'ne uyun yeter; çünkü din bilimdir, örnek ki Newton'u ya da Avrupalıları sevmeyebilirsiniz ancak fizik bilimine yani bilime sırt dönemezsiniz; din de böyle birşey işte Muhammed yani Din hadisileri ile artık.

İnsanlar, toplumlar, insanlık dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenirlerse ülkeler, dünya ve insanlık gerçekten insanca olacak; ve dünyada asla savaş olmayacak, ve dünyada suç da, ahlaksızlık da, düşmanlık da, yoksulluk da, adaletsizlik de kalmayacak.

Muhammed savaşları önlemenin; ve barış, huzur, güven, bilim ve ahlak içinde bir insanlığın ve dünyanın önünü açmıştır, olanağını sağlamıştır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 31.8.19/08.13


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020